Marja-Liisa Kasak

Alates 6. juulist on kliinikumi kantselei (L. Puusepa 1 a) sekretär Marja-Liisa Kasak.

 

Marja-Liisa Kasak iseendast:

Sekretäritöö eriala omandasin Tartu Kutsehariduskeskuses, mille lõpetasin 2010. aasta kevadel. Enne seda õppisin Tartu Ülikooli Õpetajate Seminaris koolieelse lasteasutuse õpetajaks ning töötasin kaks aastat lasteaias. Lisaks sellele olen sekretärina ametis olnud Tartu Lastekunstikoolis. Kuna sekretäritöö eriala omandamisel tegin ühe osa praktikast Tartu Ülikooli Kliinikumis, siis oli kliinikum uue töökohana iseenesest juba tuttav. Kliinikumi kasuks valiku langetamisel sai otsustavaks soov võtta vastu uus väljakutse. Praegu tunnen, et tegin õige otsuse. Suureks abiks kohanemisel ja uute tööülesannete täitmisel on olnud igati abistavad ning vastutulelikud kolleegid. Suur tänu kõigile!

 

Marja-Liisa on tööülesannete täitmisel täpne ja kiire.


Olles möödunud aastal kliinikumi kantseleiteenistuses praktikal, jättis Marja-Liisa endast väga hea mulje. Ta on töökas, rõõmsameelne, kiire õppimisvõimega ning alati valmis lisaülesandeid võtma. Kantseleisse ametisse asumisel oli tema puhul tugevaks eeliseks eelnev kliinikumi struktuuri tundmine ning eriharidus.

Marja-Liisa on loomupäraselt hea suhtleja ja ta sulandus kiirelt meie kollektiivi. Suviste puhkuste ajal teisi sekretäre asendades sai ta esimesed tuleristsed nii Raja 31 kui L. Puusepa 8 harukantseleides töötades.

 

Hele Punga
kantseleiteenistuse direktor