Kui töötaja teeb mitmele väljamakse tegijale avalduse 500 euro suuruse maksuvaba tulu arvestamiseks, siis kas maksuamet tuvastab selle ja võtab inimesega ühendust?
Jah, see on näha alates 10. veebruarist, kui mõlemad tööandjad on TSD esitanud. Töötajaga võetakse ühendust.


Kas III pensionisamba iga-aastane tulumaksu tagastus kuulub maksustamisele?
Tulumaks ei ole tulu.


Kui III pensionisammas lõpetada ja raha laekub pangaarvele, kuidas tulumaks arvutatakse?

Väljamakse tegija peab kinni tulumaksu ning tuludeklaratsioonis toimub aasta tulude ümberarvestus. Kui pensioni makstakse välja pika aja vältel igakuuliselt, siis tuleks arvestada igas kuus kõigi tuludega ning selgitada välja maksuvaba tulu suurus. Täpsemat informatsiooni III pensionisamba maksustamise kohta leiate www.pensionikeskus.ee.


Kui inimene on nõus tuludeklaratsiooni esitamise järgselt tulumaksu juurde maksma, kas võib kirjutada avalduse suuremale maksuvabale tulule kui aastatulu võimaldaks?
Kui on mõeldud igakuiseid sissetulekuid, siis saab nendelt maksuvaba tulu arvestada ainult seaduses lubatu piires – kui arvestate suuremas ulatuses, kui lubatud, ei lase ka programm tööandjal deklaratsiooni kinnitada. Kui on tegemist ühekordsete tuludega (näiteks kinnistu või metsa müük), siis saab tulumaksu maksta ka tuludeklaratsiooni alusel.


Kas toitjakaotuspension, mida makstakse lapsele vanema kaotuse korral on lapse või teise vanema tulu?
Lapse tulu.


Kas olete nõus kommenteerima Andres Võrk artiklit „Kuidas astmetega tulumaks haiglajuhte survestab?“?
Majandusstatistikas on kasutusel mitmed näitajad, millega arvestatakse isikute või üldist maksukoormust riigis, arvesse võetakse nii tööjõumakse kui ka näiteks käibemaksu, aktsiise jt. Näitajate hulka kuulub ka piirmaksumäär, mis näitab, kuidas maksukulude suurenemine ja sissetuleku kasv on seotud. Kui sissetulek suureneb ühe euro võrra, siis piirmaksumäär näitab seda, kui suur osa sellest eurost tuleb tasuda maksudeks. Piirmaksumäär ei lange kokku seadusega kehtestatud maksumääradega.


Tulumaksuseadusega on kehtestatud tulumaksu määr, mis on endiselt maksimaalselt 20%, mitte rohkem. Maksuvaba tulu muudatus puudutab tulumaksu, mitte kõikide maksude arvestust.


Kas on muutusi üüritulu deklareerimisel? Praegu võib üüritulust deklaratsioonil 20 % maha arvata ja siis arvutatakse tulumaks. Milline summa tuleb aastatulu arvutamisel arvesse võtta?
80% üüritulust.


Kas ühisdeklaratsioonil vaadatakse abikaasade tulu eraldi või koos?
2017. ja 2018. aastal ühisdeklaratsioone enam ei ole, on erisus, et abikaasale saab üle anda mahaarvamisi, milleks 2017. aasta deklaratsioonis on:
• koolituskulud
• annetused
• eluasemelaenu intressid
(kõik eelnimetatud on maksimaalselt 50% aasta maksustatavast tulust, kuid mitte rohkem kui kokku 1200 eurot inimese kohta, sealhulgas eluasemelaenu intressid ainult 300 eurot).
• maksuvaba tulu kuni 2160 eurot, tingimusel, et abikaasade maksustatav tulu aastas kokku ei ületa 50400 eurot
Kui abikaasad müüvad ühisvara, aga tuludeklaratsioonid teevad eraldi, siis kuidas tuleb müügitulu deklaratsioonidel kajastada?
Maksu- ja Tolliamet aktsepteerib kahte võimalust:
• üks abikaasadest deklareerib kogu müügihinna, soetusmaksumuse ja võõrandamisega seotud kulud,
• kumbki abikaasa näitab oma deklaratsioonil poole müügihinnast, soetusmaksumusest ja võõrandamisega seotud kuludest.


Kui inimene sureb enne tuludeklaratsiooni esitamist, kas pärijatel on õigus enammakstud tulumaks tagasi saada?
Tuludeklaratsiooni saavad esitada pärijad pärimistunnistuse alusel. Deklaratsiooni saab esitada teenindusbüroos paberkandjal.

 

Vt ka "Tulumaksuseaduse muudatused eeldavad tähelepanelikkust" https://www.kliinikum.ee/leht/varia/1594-tulumaksuseaduse-muudatused-eeldavad-taehelepanelikkust