1. detsembril tähistas Tartu Tervishoiu Kõrgkool (TTK) radioloogiatehnikute koolitamise 10. aastapäeva rahvusvahelise seminariga „Väljakutsed radioloogiatehnikute koolitamises”.

Seminari avasõnavõtus rõhutas Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Anneli Kannus, et radioloogiatehnikute koolitatamine on saanud võimalikuks vaid seetõttu, et on olnud utoopiliselt mõtlevaid inimesi. Neid, kes on julenud unistada ja nende unistuste täitumiseks ka samme astuda.

 

Ürituse osavõtjaskonda tervitasid ka Riigikogu esimees Ene Ergma, Tartu abilinnapea Vladimir Šokman, Eesti Radioloogia Ühingu esindaja Elina Reedi ja Eesti Radioloogiatehnikute Ühingu president Eve Kliimann.

 

Michael D. Ward, PhD (USA Goldfarb Õenduskolledž). Foto: erakogu.Seminaril esinenud välislektorite nimekiri on aukartustäratav, üles astusid mitmed tunnustatud radioloogiatehnikute koolitajad maailma kõrgkoolidest ja Euroopa Radiograaferite Föderatsioonist: Paulo Graciano, PhD (Portugali Coimbra Tervishoiutehnoloogia Kõrgkool, Euroopa Radiograaferite Föderatsioon), Sija Geers (Euroopa Radiograaferite Föderatsioon, Holland), Michael D. Ward, PhD (USA Goldfarb Õenduskolledž), Bodil Andersson (Lundi Ülikool), Valerie Challen, PhD (Suurbritannia Lancestery Ülikool), Päivi Wood (Soome Radiograaferite Liit, Rahvusvaheline Radiograaferite ja Radioloogiatehnikute Liit), Bergliot Strøm (Bergeni Ülikool) jpt.

Esinejad käsitlesid mitmeid radioloogiatehnikute koolitusega seotud teemasid. Michael D. Ward kõneles meeskonnatöö tähtsusest erinevate meditsiinierialade vahel. Ta nentis, et on suur väljakutse ja oskus näha maailma patsientide ja kolleegide silmade läbi. Ward rõhutas, et juba meeskonnatöö õpetamise käigus tuleb kaasata erinevate erialade meditsiinitudengeid. Paulo Graciano andis ülevaate Bologna protsessi mõjust radioloogiatehnikute koolitusele.

Sija Geers tutvustas Euroopa Radiograaferite Föderatsiooni tööd. Föderatsioon ühendab 90 000 radioloogiatehnikut, omades suurt sõnaõigust Euroopa Liidu kiirgusohutusalase õigusloome täiendamisel. Sõltumatu föderatsioon teeb tihedat koostööd teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega. Kuigi tegutsetud on alles kaks aastat, kuuluvad sinna 29 radiograaferite ühingut üle Euroopa. Üheks liikmeks on ka Eesti Radioloogiatehnikute Ühing. Föderatsioon koordineerib ka riikideülest koostööd teaduse ja hariduse vallas. Üheks organisatsiooni eesmärgiks on luua Euroopa ühtne professionaalne kutsestandard ja radiograaferite eetikakoodeks. Plaanis on luua ühine internetifoorum, kus eriala eksperdid saaksid jagada kogemusi ja vastata küsimustele.

Bodil Andersson tutvustas Põhjamaade Radioteraapia ja Radiograafia Kõrghariduse programmi (NOMAR), mis võimaldab saada internetipõhise õppe kaudu erialase magistrikraadi (120 AP). NOMAR programmiga on ühinenud Rootsi, Soome, Norra, Islandi ja Taani kõrgkoolid, võimalik on ka Baltimaade kaasamine.

Päivi Wood (Soome Radiograaferite Liit, Rahvusvaheline Radiograaferite ja Radioloogiatehnikute Liit). Foto: erakogu.Valerie Challen ja Päivi Wood rääkisid radioloogiatehniku erinevatest rollidest ja nende laienemisest. Tulenevalt radioloogide ja meditsiinifüüsikute vähesusest laieneb radioloogiatehnikute senine funktsioon. Suurbritannias ja USA-s on radioloogiatehnikud mõningate natiivröntgenuuringute esmased kirjeldajad, sonograaferid, konsultandid, kiirguskaitse eksperdid. Wood rõhutas, et tervishoiuteenuste vajaduste katmine peaks sõltuma töötajate võimekusest, mitte ametinimetusest. Arvestatav on ka mõju teenuse hinnakujundusele.

 

Kõigi kõnelejate ettekannetest jäi kõlama seisukoht, et radioloogiatehniku töö on huvitav, kiiresti arenev ja kõrge kutsestandardiga ning radioloogiatehniku rolli pideva laienemise kontekstis on oluline tagada ka õppekava jätkuv areng.

 

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli praegune õppekoordinaator Zinaida Läänelaid. Foto: erakogu.Praegune Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppekoordinaator Zinaida Läänelaid andis ülevaate õppekava ajaloost, arengust ja uutest väljakutsetest tulevikus. 2005. aastal sai õppekava rahvusvahelise akrediteeringu seitsmeks aastaks. ERASMUS programmi raames on toimunud üliõpilaste vahetus erinevate Euroopa riikide vahel. Tudengitele on esinenud mitmed välislektorid. Kolm viimast aastat on radioloogiatehnikuid koolitatud ka Tallinnas, kuna sealsetes haiglates oli majanduse kõrgperioodil tehnikute järele suur vajadus. Koostööd tehti õppurite leidmiseks ka tööturuametiga. Euroopa Radiograaferite Föderatsiooni hariduskoostöö projekti HENRE raames alustatakse radioloogiatehnik-spetsialisti koolitamist ultraheli, nukleaarmeditsiini ja kiiritusravi alal. Käimas on konkurss radiograafia välisprofessori kohale.

 

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Anneli Kannus tunnustab radioloogiakliiniku vanemõde Heldi Vatmanit auliikme tiitliga. Foto: erakogu.Vaieldamatult oli ürituse pidulikumaks hetkeks 198. aastase Tartu Tervishoiu Kõrgkooli kahe esimese auliikme nimetamine. Väljapaistvate teenete eest radioloogiatehnikute õppe väljatöötamisel ja arendamisel pärjati auliikme tiitliga Tampere Pirkanmaa Ametikõrgkooli lektor Liisa Innanmaa ning kliinikumi radioloogiateenistuse ülemõde Heldi Vatman. Tänusõnadega peeti meeles ka õppekava väljatöötamise töörühma juhti ja kooli õppejõudu Helin Eelsalut ning õppekava tollast koordinaatorit Ülle Parmu.

 

Üritusele andis sära seto naiste folklooriansambel Kuldatsäuk. Seminari lõpetas rektori pidulik vastuvõtt. Sündmust jääb meenutama värske kauni kujundusega mälestusraamat radioloogiatehnikute õppekava sünniloost ja arengust, kust leiab ka kõigi 82 seni eriala lõpetanud radioloogiatehniku nimed.

 

Täname Zinaida Läänelaidu, tema meeskonda ja kõiki häid inimesi, tänu kellele see meeldejääv sünnipäev teoks sai.

 

 

 

Terje Markus
radioloogiateenistuse radioloogiatehnik

 

Piret Korol
radioloogiateenistuse radioloogiahooldaja, TTK IV kursuse üliõpilane