KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Hematoloogilised kasvajad

FISH-analüüs kasvajatele

• Karüotüübi ja FISH-analüüs luuüdist/verest

Esmane ALL geneetiliste uuringute paneel

• Ig/TCR markerite sõeluuring (ALLTogether protokoll)
• DNA indeks mononukleaarsetes rakkudes (voolutsütomeetria)
• Submikroskoopilised kromosoomiaberratsioonid (ülegenoomne geenikiip)
• Hematoloogiliste kromosoomiaberratsioonide mRNA paneel
• Hematoloogilised kasvajad – somaatiliste geenimutatsioonide paneel (54 geeni, NGS)
• FISH-paneel
• Tiopuriini metüültransferaasi (TPMT) geeni *3A ja *2 alleelide paneel
• TPMT erütrotsüütides

KLL geneetilised uuringud 

• KLL karüotüüp
• KLL paneel FISH
• Tuumorsupressorgeeni TP53 kodeeriva ala mutatsioonid (NGS)
• Somaatiliste hüpermutatsioonide määramine IGH variaabelses piirkonnas (NGS)

Hulgimüeloomi tsütogeneetiliste uuringute paneel

• MM karüotüüp luuüdist
• MM paneel FISH

AML ja MDS geneetilised uuringud luuüdist 

• Karüotüüp luuüdist
• FISH analüüsid
• Hematoloogilised kasvajad – somaatiliste geenimutatsioonide paneel (54 geeni, NGS) 
• Submikroskoopilised kromosoomiaberratsioonid (ülegenoomne geenikiip)

Hematoloogilised kasvajad – somaatiliste geenimutatsioonide paneel (54 geeni, NGS)

• TPMT (tiopuriini metüültransferaasi) genotüübi määramine

SA TÜK Ühendlabori tellimislehed> Immuunanalüüs> Hemato-onkoloogiliste NAT analüüside tellimiseleht

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram