KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Molekulaardiagnostika

DNA eraldamine üle 1 mL verest või muust koematerjalist
• Perekondlik mutatsioon (sekveneerimine)
Eksonite deletsioonid ja duplikatsioonid valitud geenis (MLPA)
• Koorioni- ja amnionirakkude kontaminatsioon ema materjaliga
Y-kromosoomi deletsioonid (fragmentanalüüs)
X-kromosoomi inaktivatsioon (metülatsioonianalüüs)

Farmakogeneetilised analüüsid

 CYP2C19 metaboolne aktiivsus (LAMP)
 CYP2D6 metaboolne aktiivsus (sekveneerimine)
 Fluoropürimidiinide toksilisus - DPYD metaboolne aktiivsus (LAMP)
 Irinotekaani toksilisus - UGT1A1 metaboolne aktiivsus (sekveneerimine)
• Tiopuriinide toksilisus - TPMT ja NUDT15 metaboolse aktiivsuse paneel (sekveneerimine)

Hematoloogilised kasvajad (somaatilised muutused)

 B-lümfotsüütide ja T-lümfotsüütide klonaalsus

• B-lümfotsüütide klonaalsus – IGH ja IGK lookuste ümberkorraldused
• T-lümfotsüütide klonaalsus – TCRB ja TCRG lookuste ümberkorraldused
• B-lümfotsüütide klonaalsus – IGL lookuse ümberkorraldused (lisaanalüüs)
• T-lümfotsüütide klonaalsus – TCRD lookuse ümberkorraldused (lisaanalüüs)

• Hematoloogilised kasvajad – somaatiliste geenimutatsioonide paneel (54 geeni, NGS)

• Kroonilised müeloproliferatiivsed haigused - CALR, JAK2, MPL geenimutatsioonide paneel (NGS)
• Tuumorsupressorgeeni TP53 kodeeriva ala mutatsioonid (NGS)

• Somaatilised hüpermutatsioonid IGH variaabelses piirkonnas (NGS)> KLL geneetiline uuring nr 4

Neuroloogilised ja lihashaigused

Beckwith-Wiedemanni ja Silver-Russelli sündroomid (BWS/SRS) - 11p15 piirkonna duplikatsioonid, deletsioonid ja vermimise häired (MLPA)

• CDKN1C geeni mutatsioonid (sekveneerimine)

*• Charcot-Marie-Toothi neuropaatia (CMT) – TTN geeni FINmaj mutatsioon

Duchenne'i ja Beckeri lihasdüstroofia (DMD/BMD) - DMD geeni mutatsioonid (MLPA)

Friedreichi ataksia (FRDA) - FXN geeni trinukleotiidsed kordused

Fragiilse X-i sündroom

• Fragiilse X-i sündroom (FXS) - FMR1 geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs)
• Fragiilse X-i sündroom (FXS) - FMR1 geeni trinukleotiidsed kordused ja metülatsioon (lisaanalüüs)

Frontotemporaalne dementsus (FTD) - C9orf72 geeni heksanukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs)

Huntingtoni tõbi (HD) - HTT geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs)

Juveniilne neuronaalne tseroidne lipofustsinoos (Batteni tõbi) - CLN3 geeni 7. ja 8. eksoni deletsioon (PCR)

Mitokondriaalsed haigused

• Mitokondriaalsed haigused - mtDNA deletsioonid, duplikatsioonid ja 6 põhimutatsiooni (MLPA)
• Mitokondriaalsed haigused - mitokondriaalse genoomi sekveneerimine (NGS)

Müotooniline düstroofia

• 1. tüüpi müotooniline düstroofia (DM1) - DMPK geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs)
• 2. tüüpi müotooniline düstroofia (DM2) - CNBP geeni fragmentanalüüs

Neurofibromatoos

• Neurofibromatoos - NF1 ja NF2 geenide mutatsioonid (NGS)
• Neurofibromatoos tüüp 1 - NF1 geeni deletsioonid ja duplikatsioonid (MLPA)
• Neurofibromatoos tüüp 2 - NF2 geeni deletsioonid ja duplikatsioonid (MLPA)

Prader-Willi ja Angelmani sündroomid (PWS/AS) - SNRPN geeni deletsioon, uniparentaalne disoomia või vermimishäire (MLPA)

Pärilik motosensoorne neuropaatia (CMT1A) ja kompressioonipareeside eelsoodumusega pärilik neuropaatia (HNPP) - 17p11.2-17p12 piirkonna duplikatsioon ja 17p11.2 piirkonna deletsioon (MLPA)

Spinaalne lihasatroofia (SMA)

• Spinaalne lihasatroofia (SMA) - SMN geenide koopiaarv (MLPA)
• Spinaalne lihasatroofia (SMA) - SMN1 geeni homosügootne deletsioon (PCR)

Spinobulbaarne lihasatroofia (Kennedy haigus) - androgeeni retseptori geeni trinukleotiidsed kordused (fragmentanalüüs)

Spinotserebellaarne ataksia (SCA) - SCA1, SCA2, SCA3 ja CACNAIA geenide trinukleotiidsete korduste paneel (fragmentanalüüs)

Tuberoosne skleroos - TSC1 ja TSC2 geenide mutatsioonid (NGS)

• Uniparentaalne disoomia (UPD) kromosoomides 6, 7 ja 14 (MLPA)

 Pärilikud kasvajad (idutee muutused)

Neurofibromatoos

• Neurofibromatoos - NF1 ja NF2 geenide mutatsioonid (NGS)
• Neurofibromatoos tüüp 1 - NF1 geeni deletsioonid ja duplikatsioonid (MLPA)
• Neurofibromatoos tüüp 2 - NF2 geeni deletsioonid ja duplikatsioonid (MLPA)

Pärilikud kasvajad - geenipaneeli sekveneerimine (113 geeni, NGS)

⇒ Illumina_vähipaneeli_TSHC_113_geeni_nimekiri

Tuberoosne skleroos - TSC1 ja TSC2 geenide mutatsioonid (NGS)

Muud pärilikud haigused

Akondroplaasia - FGFR3 geeni p.G380R mutatsioon (sekveneerimine)
Beeta-talasseemia - beeta globiini (HBB) geeni mutatsioonid (sekveneerimine)

Fenüülketonuuria (PKU)

• Fenüülketonuuria (PKU) - PAH geeni p.R408W mutatsioon (sekveneerimine)
• Fenüülketonuuria (PKU) - PAH geeni mutatsioonid (sekveneerimine)

Fruktoseemia - ALDOB geeni mutatsioonid 5. ja 9. eksonis (sekveneerimine)

Galaktoseemia

• Galaktoseemia - GALT geeni p.Q188R mutatsioon (sekveneerimine)
• Galaktoseemia - GALT geeni mutatsioonid (sekveneerimine)

Gilberti sündroom - UGT1A1 geeni c.-41 -40dupTA (UGT1A1*28) mutatsioon (sekveneerimine)
Ihtüoos (Ichthyosis vulgaris) – FLG geeni c.1501C>T ja c.2282-2285del mutatsioonide paneel (sekveneerimine)
Kaasasündinud adrenogenitaalne hüperplaasia (CAH) - CYP21A2 geeni deletsioonid ja duplikatsioonid (MLPA)

Kuulmislangus – GJB2, GJB3, GJB6, POU3F4 ja WFS1 deletsioonid, duplikatsioonid ja GJB2 6 põhimutatsiooni (MLPA)

Perekondlik hüperkolesteroleemia - APOB, LDLR, APOE, LDLRAP1, PCSK9 geenimutatsionide paneel (NGS)

Tsüstiline fibroos

• Tsüstiline fibroos (CF) – CFTR geeni mutatsioonid (NGS)
• Tsüstiline fibroos (CF) - CFTR geeni p.F508del ja 394delTT mutatsioonide paneel
• Kaasasündinud bilateraalne vas deferens'i puudumine (CBAVD) - CFTR geeni p.F508del, 394delTT, IVS8 5T/7T/9T mutatsioonide paneel

Wilsoni tõbi - ATP7B geeni p.H1069Q mutatsioon

 Riskialleelid

α1-antitrüpsiini (AAT) puudulikkus - SERPINA1 geeni Z ja S mutatsioonid (RFLP)
Folliikuleid stimuleeriva hormooni beeta-subühiku (FSHB) c.-211G>T geenivariant (RFLP)

Hüpolaktaasia täiskasvanutel - LCT geeni c.-13910C>T variant (LAMP)
*• Idiopaatiline kopsufibroos - TOLLIP geeni g.1288726C>T mutatsioon
Pärilik hemokromatoos - HFE geeni p.C282Y ja p.H63D mutatsioonide paneel (LAMP)
• Trombofiilia - V faktori geeni Leideni ja protrombiini geeni c.*20210G>A mutatsioonide paneel (LAMP)

Soliidtuumorid (somaatilised muutused)

*• BRAF geeni p.V600E/E2/D ja p.V600K/R/M mutatsioonid (RT-PCR)
*• BRAF geeni p.V600E/E2/D ja p.V600K/R/M mutatsioonid plasmast (RT-PCR)
*• EGFR geeni mutatsioonid 18., 19., 20., 21. eksonis (RT-PCR)
*• EGFR geeni mutatsioonid 18., 19., 20., 21. eksonis plasmast (RT-PCR)
*• KRAS geeni mutatsioonid (RT-PCR)
*• KRAS geeni mutatsioonid plasmast (RT-PCR)
*• Mikrosatelliitide ebastabiilsus (RT-PCR)
*• NRAS/BRAF geenide mutatsioonid (RT-PCR)
*• NRAS/BRAF geenide mutatsioonid plasmast (RT-PCR)

Somaatiliste mutatsioonide uurimine glioomidest

• Oligodendroglioomid - 1p-19q kodeletsioon, IDH1 ja IDH2 punktmutatsioonid (MLPA)
• Oligodendroglioomid - MGMT hüpermetülatsioon (MLPA)

Somaatilised muutused kasvajakoest (NGS, FFPE)

⇒ TruSight_Oncology_500_geenid

Ülegenoomsed uuringud

**• Eksoomi sekveneerimine (NGS)
**• Eksoomi sekveneerimine (täiendav andmeanalüüs)

Geenipaneeli sekveneerimine 6700 geeni (NGS)

TSO expanded paneelil kaetud geenide nimekiri (v8, 28.03.2023)
ACMG nimekiri, 78 geeni

Geenipaneeli sekveneerimine NGS (täiendav andmeanalüüs)
Submikroskoopilised kromosoomiaberratsioonid (ülegenoomne geenikiip)
Submikroskoopilised kromosoomiaberratsioonid lootele (ülegenoomne geenikiip)


* tellimine vaid TÜK eLaboris

** TÜK meditsiinigeneetiku tellimusel

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram