Koduse hapnikraviga vähendatakse hüpokseemiat ja parandatakse organismi oksügenatsiooni. Patsiendile luuakse võimalus kodustes tingimustes hingata lisahapnikku.

 

Väga oluline osa on patsiendi koolitamisel, kuna vaid õige ravimite tarvitamine, kopsu hügieeni tagamine koos füüsilise rehabilitatsiooni võtete täpse järgimisega ning aparatuuri oskuslik käsitsemine on eelduseks heale ravitulemusele. Kahe õe tööleasumise järel on ühe aastaga hapnikravi koduvisiitide arv pea kahekordistunud (2011. aastal tehti 1050 koduvisiiti, ravil oli 257 haiget).

Kahe õe tööleasumise järel on ühe aastaga hapnikravi koduvisiitide arv pea kahekordistunud

Pikaajalise hapnikravi korraldamise eeltingimuseks on konkreetse haigusjuhu põhjalik uurimine ja ravinäidustuste olemasolu väljaselgitamine. Meditsiinilised näidustused pikaajaliseks hapnikraviks on medikamentoosset ravi saavatel haigetel, kellel on kas:

• krooniline kaugelearenenud kopsuhaigus (tavaliselt KOK);

• kahes vähemalt kolmenädalase ajavahega tehtud veregaaside analüüsis õhuga omahingamisel PaO2 alla 55 mmHg;Helje Käsper Andres Kiidron Kristin Palmipuu

• PaO2 55-59mmHg, kuid kliiniliselt diagnoositav cor pulmonale;

• heamtokrit ületab 55%;

• pulssoksümeetriaga tõestatud eriti märkimisväärne uneaegne hüpokseemia (va uneapnoe);

• kesknärvisüsteemi sümptomid, mis hapnikraviga vähenevad;

• märgatav koormushüpokseemia.

Haiglas hästi toimetulev patsient võib kodustes tingimustes osutuda üsna abituks. Ta võib ravimeid tarvitada korrapäratult, kalduda depressiivsusele ega suuta enda eest hoolitseda. Kroonilise hüpoksia tõttu on suureks probleemiks füüsilise koormuse talumatus. Isegi kõige lihtsamad toimingud nõuavad patsiendilt tahtejõudu, aega ja kannatlikkust, kuna pingutus tekitab hingeldust ja südamepekslemist. Patsiendile tuleb tagada teda toetav ja abistav keskkond, milleks on vaja välja selgitada sotsiaalhoolekande vajadus ja selle osutamise võimalused; hapniku tarnimise ja tehnilise järelvalve võimalused ja kindlustada meditsiiniline järelevalve koostöös perearstiga. Samas peab ka patsient ise olema valmis loobuma suitsetamisest ja täitma täpselt ravijuhiseid. Ta peab suutma käsitleda hapnikuaparatuuri ja järgima hapniku tarbimisega seotud ohutusnõudeid, ning olema valmis hingama lisahapnikku vähemalt 16 tundi ööpäevas. Uuringud on näidanud, et hapniku kasutamine alla selle ajalise piiri ööpäevas ei paranda haigete elulemust ja see jääb sarnaseks haigetega, kes hapnikravi üldse ei saa.

 

Alustuseks. „Et mõista õendushoolduse osakonna elu, tuleks siin vähemalt pool aastat töötada," ütleb osakonna põetaja Margit. Sellega on suures osas kõik öeldud. Ka see, et mõistmisest jääbki tihtipeale kõige rohkem puudu. Kõigil kõrvalseisjatel.

 

Õendushoolduse osakondKuidas näevad oma tööd põetajad ise? Oma tööst olid nõus rääkima:

 

Margit

Läksin hooldekodusse tööle 19-aastasena, et suvel lisaraha teenida. Otsisin peale keskkooli lõpetamist edasisi valikuid ja leidsingi endale elukutse hooldajana. Kliinikumis olen töötanud juba viis aastat.

 

Veera

Olen töötanud lastekliinikus hooldajana neli aastat ja siin kaks aastat. Kui lastekliinikus on töö vaimselt raske, siis siin on töö raske nii vaimselt kui ka füüsiliselt. Lastekliinikus on lapse juures enamasti ema, kes muudab hooldaja füüsilise töökoormuse kergemaks.

 

Urve

Töötan osakonnas alates 2011. aasta maist. Varem olin kaubanduses ja tootmises, aga masu ajal mind koondati. Kui mul oleks näiteks vastumeelsus surma või lõhnade suhtes, siis ma poleks siia tööle tulnud.

 

Helmi

Töötan hooldajana alates 1994. aastast. 2002. aastal tulin Lina tänava haiglast kopsukliiniku majja. Enne seda töötasin pesumajas.

 

Tiiu

Varem olin eraettevõtluses, aga viimased kuus aastat olen olnud põetaja. Tulin teadlikult siia osakonda tööle, sest mul on soov inimesi aidata.

 

Helju

Olen olnud Elva haiglas 25 aastat ja kliinikumis 5 aastat. Nüüd töötab juba ka minu tütar siinsamas osakonnas põetajana.

 

Milline on põetaja töö?

Urve: Töö on füüsiliselt raske.

Anneli: Töö on küll raske, aga eks keegi peab seda ka tegema.

Margit: Töö osakonnas on emotsionaalselt raske. Töö on raske ka selles mõttes, et seda ei väärtustata.

Helju: Kahju, et meie töö on alaväärtustatud. Kõik saavad aru, et seda tööd on väga vaja, aga midagi ei muutu.

Tiiu: Meie töö on täiesti vabariigi keskmist palka väärt. Kui tuttavatele ütlen, kus ma töötan, siis vaatavad mind kaastundlikud pilgud, et kas sul pole kuskile mujale tööle minna. Palga pärast ei pea siin tõesti olema, sest selle raha teenib ka mujal ja palju lihtsamalt, näiteks koristaja või nõudepesijana.

 

14.-18. novembrini olid naistekliinikul külas Batumi sünnitushaigla kaks naistearsti ja kaks ämmaemandat. Siin kogetu ületas ootused mitmes mõttes.

Trafaretse küsimuse peale, mis üllatas Tartus kõige rohkem, hüüatas ämmaemand Dali Mjavanadze emotsionaalselt: „Teie hinnad!". Seejärel kiitsid külalised üksmeelselt nii Tartu kui naistekliiniku puhtust ja vaikset atmosfääri. Naistekliiniku puhul toodi esile töötajate kõrget kvalifikatsiooni ja tugiteenistuste laitmatut koostööd meedikutega.

Kõige rohkem hämmastas külalisi Eesti ämmaemandate ettevalmistus ja iseseisev töö. Gruusias töötavad ämmaemandad arsti abilistena ning neil puuduvad õigused sünnitust juhtida. Puudub isegi eraldi väljaõpe, sest meditsiinikoolis õpitakse õeks ning ämmaemanda koolitus saadakse sünnitusmajas töö käigus. Ämmaemanda kohustuseks on vaid sünnitaja palatisse juhatamine ning arstile vajalike vahendite ulatamine, arst tegeleb patisendiga alates anamneesi kirjutamisest ning lõpetades õmbluste tegemisega.

Kliinikumi sterilisatsiooni osakonna kohta ütlesid külalised, et selle nägemine oli lihtsalt šokk, kuna nad pole varem midagi sellist näinud ja meie tase on niivõrd kõrge. Samas ei kiputud arvama, et Gruusias oleks seetõttu sepsist või infektsioone rohkem. Kokkuvõttes avaldati soovi, et kui saaks, siis võtaks kogu naistekliiniku ühes personali ja täpilise sündide seinatabeliga Gruusiasse kaasa, sest euroopalik meditsiinikompleks ja haridussüsteem kuluks neile väga ära.Gruusia külalised

Kuigi Gruusia on väga traditsioone ja usukombeid järgiv maa, on siiski ka seal toimumas muutused. Näitena toodi välja, et veel paarkümmend aastat tagasi oli arstile raha pakkumine tavapärane tegevus, kuid peale 2003. aasta Rooside revolutsiooni peetakse seda korruptsiooniks.

Tänapäeval on ka Gruusias levinud peresünnitused, ometigi on mõeldamatu, et abikaasa läheks koos oma sünnitava naisega vanni. Kui laps on sündinud, siis tähistatakse seda suurejooneliselt. Tihtipeale on sugulased autoga juba ootamas sünnitusmaja ees, kus rõõmusõnumit kuuldes avatakse esimesed vahuveinipudelid. Kui sünnib tüdruk, siis tuuakse perekonna poolt äsjasünnitanud naisele söögiks spetsiaalset keedukreemi meenutavat putru; kui poiss, siis plovi. Usutakse, et emakas tõmbub siis paremini kokku. Kodusünnitusi Gruusias praktiliselt polevat ja naised üritavad igal võimalusel haiglas arsti käe all sünnitada. Planeeritud kodusünnitus oleks ametivõimude silmis illegaalne tegevus.

Dr Nodari Gorgošadze ja dr Tinatin Avaliani jaoks sai külaskäik Eestisse ka omamoodi pulmareisiks. Paar oli abiellunud vaid neli päeva enne lendu. Pulmapidu ise oli olnud keskmine – vaid umbes neljasaja külalisega. Palju õnne noortele ja edu siinsete kogemuste ellurakendamisel Gruusias!

 

Kliinikumi Leht

 

Gruusia ämmaemandate koolitusseminari ja praktika projekti on kavandanud Eesti Ämmaemandate Ühing koostöös EV Välisministeeriumiga. Gruusia on üks neljast Eesti arengukoostöö sihtriigist. Eesti-poolsed koolituse läbiviijad on Tartu Tervishoiu Kõrgkool, Tartu Seksuaaltervise kliinik, Põlva Haigla ja Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliinik. Koostööprojekti eesmärk on tutvustada Gruusia ämmaemandatele Eesti ämmaemandate õpet, töökorraldust ja -võtteid.

 

21.-24. oktoobrini toimus Inglismaal Birminghamis X Euroopa Peritoneaaldialüüsi konverents (10th European Peritoneal Dialysis Meeting), mis leiab aset iga kahe aasta tagant.

Sellel korral oli konverentsi juhtmõtteks koduse neeruasendusravi rakendamise alused ja takistused.

Eesti jaoks olid kõige innovaatilisemateks teemadeks koduhemodialüüs ja satelliithemodialüüs, mida meil veel ei kasutata. Samas loodame, et ka Eesti tervishoiusüsteem liigub koduhemodialüüsi rakendamise suunas, kuna nii saaksime tagada patsientide pikema elulemuse ja eelkõige parema elukvaliteedi.

Teiseks huvitavaks teemaks, millest konverentsil ülevaade anti, oli õdede poolt juhitud peritoneaaldialüüsikateetri paigaldamine lokaalanesteesias. Antud metoodika kasutamine annab patsiendile võimaluse valida lokaal- või üldanesteesia vahel, mis aitab kaasa patsiendikesksele lähenemisele. Lisaks sellele loob õdede poolt juhitud peritoneaaldialüüsikateetri paigaldamine usaldusliku suhte peritoneaaldialüüsiõe ja patsiendi vahel. Hetkel teostatakse seda protseduuri vaid ühes Londoni haiglas.

Kokkuvõtteks võib öelda, et kuigi konverents oli peamiselt suunatud arstidele, saime ka meie, nefroloogia osakonna õed, sealt palju kasulikku tõenduspõhist teavet, mida oma igapäevatöös rakendada. Konverentsil esitatud uurimistööde tulemused aitavad igati kaasa peritoneaaldialüüsravil olevate patsientide õpetamisele parendades niiviisi õendusabi kvaliteeti. Konverentsilt jäi kajama mõte õe olulisest rollist multidistsiplinaarses neeruasendusravimeeskonnas.

 

õde Helen Kannela ja vanemõde Pirgit Palk

sisekliiniku nefroloogia osakond

 

Talle pole lubatud ei rõõmujoovastus ega närvivapustus. Ta seisab kahe jalaga maa peal ning võtab kindlalt enda kätte vastutuse üheaegselt kahe elu eest. Kõikide meeltega, aga eelkõige sisetundega, peab ta jälgima ja suunama olukorda ning vajadusel välkkiirelt tegutsema. Ta paneb kõrvale oma mina ning on üdini sünnitaja ja lapse päralt. Ära arvasite! Tegemist on ämmaemandaga.

Sellise mõtlemapaneva ametioskuste loendi esitasid 1. oktoobrist naistekliiniku ülemämmaemandaks valitud Pille Teesalu ja 1. novembrist sünnitusosakonna vanemämmaemandaks saanud Sirje Kõvermägi. Ametikohad on uued, aga kogemused aastatepikkused – Pille Teesalul on tööstaaži 25 aastat ja Sirje Kõvermägil 16. „Otsuse langetasid meie eest kolleegid, see oli nende toetus meile," ütleb Sirje Kõvermägi.

Pille Teesalu lõpetas Tallinna meditsiinikooli kiitusega ning valis tulevaseks töökohaks Tartu. Sirje Kõvermägi esimene ametipaik oli Räpina lähistel asunud velsker-ämmaemanda punkt. Kui see viis aastat hiljem suleti, oli otsus kindel: „Mina oma kutsumust ei jäta ning tablette jagama ei hakka!" Tänaseni kestnud töökohaks sai seejärel Tartu naistekliinik.

Mõlemal ämmaemandal on olnud harukordset visadust nii ise õppida, kui ka teisi õpetada. Pille Teesalu on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ning magistriõppes juhtimist õppinud. Viimane oli tema jaoks tõeline ahaa-elamus, sest kõik senini intuitiivselt rakendatu leidis ka teoorias kinnitust. Sirje Kõvermägi on Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud alates 2001. aastast ning viimased kümme aastat on tal tulnud end kahe töökoha vahel jagada. Lisaks veel ka magistrantuuris õppida, kus on jäänud veel vaid lõputöö kirjutamine naiste vajadustest sünnitusjärgses emadushoolduses.

Eestis on siiani sünnitusjärgsete koduvisiitide tegemine olnud perearstide kohustuseks ja põhirõhk on pandud vastsündinu jälgimisele. Aga samavõrd vajaks tähelepanu ka äsjasünnitanud naine, et ennetada sünnitusjärgset depressiooni ning vältida vägivallajuhtumeid lapse vastu.

Pille Teesalu ja Sirje Kõvermägi on mõlemad aktiivselt tegevad ka Eesti Ämmaemandate Ühingus. Nad on endale südameasjaks võtnud ämmaemanda iseseisvate teenuste arendamise. Tulevikuplaanideks on kodusünnituse seadustamine ja imetamise strateegia väljatöötamine. Sest kui see on naiste endi huvi kodus sünnitada, siis peaksid ämmaemandad tagama selle turvalisuse. Enamikes arenenud riikides on olemas riiklik imetamise strateegia, et toetada elanikkonna tervist. Eestis see veel senini puudub, kuigi rinnaga toitmine on väga tähtis nii emale kui lapsele. Järgmise aasta tööplaanid sünnitusosakonnas hõlmavadki imetamisnõustamise koolituste läbiviimist.

Naistekliinikus ei ole unustatud ka neid, kes vajaksid meie kogemusi. Koostöös välisministeeriumiga on ette valmistatud rahvusvaheline projekt Georgia (Gruusia) ämmaemandate koolitamiseks. Esimene grupp sealseid ämmaemandaid saabus Tartusse novembris.

Lõpetuseks rõhutavad nii Pille Teesalu kui Sirje Kõvermägi, et kindlasti jätkatakse iga-aastaste jõulupidude ja suvepäevade traditsioone, kuhu kõik naistekliiniku töötajad tulevad üheskoos oma peredega lustima.

 

Ene Selart

 

Nii ühiskonnas kui ka tervishoius räägitakse aina sagedamini tervishoiuteenuse kvaliteedist. Ei möödu nädalatki kui meedias ei lahataks mõnda tervishoiuasutust või -töötajat. Aina kõrgemaks on muutunud ühiskonna ootused ja pingelisemaks juhtumite kajastamine. See omakorda mõjutab inimeste suhtumist tervishoidu.

ÕendusabiKvaliteet ei jäta külmaks kedagi. Enamasti leitakse, et kvaliteedi tagamine on tähtis, kuid siiski on kuulda ka vastuväiteid a la millal mul see aeg, oma tööd ei ole siis üldse mahti teha. Kvaliteedile on antud erinevaid seletusi. Sageli on need pikalt ja lohisevalt sõnastatud. Töötajad ei hakkagi neisse süvenema või leiavad, et see on midagi nii üldsõnalist ja on tervishoius raske tagada. Kvaliteeti aitab paremini mõista, kui seda seostatakse konkreetse tegevuse või olukorraga.

Kvaliteeti mõõdetakse mitmeti. Näiteks annavad patsiendi rahulolu uuringud kliinikumis mingil määral ettekujutuse, kas patsiendid jäävad rahule suhtlemise, olmetingimuste jms. Professionaalse tegevuse kvaliteedi hindamine peaks olema eelkõige asutuse ja töötajate endi pärusmaa. Seda enam, et ilmselt keegi ei ole rahul, kui mõni asi ei ole läinud nii nagu oleks pidanud minema. Enamasti ei ole selle põhjuseks kellegi pahatahtlikkus, vaid põhjused võivad olla sellised, mida saaks organisatsiooniliselt parandada.

 

Kelle „oma" on tervishoius töötav sotsiaaltöötaja ning kas tervishoiu sotsiaaltöö on tervishoiuteenus või sotsiaalhoolekandeteenus, mida osutatakse nn tervishoiu territooriumil?

Sellele ja paljudele teistele küsimustele otsiti vastuseid ETSA üheksanda tegevusaasta konverentsil „On elul mitmed tõed...", mis toimus 23. septembril Tartus. Kõneldi tervishoiu sotsiaaltööst Eestis 2011. a (Katrin Raamat, SA EELK Tallinna Diakooniahaigla), sotsiaaltööst ja tervishoiust ning nende koostöövõimalustest (Indrek Sooniste, Tartu LV; Sirlis Sõmer-Kull ja Heli Paluste Sotsiaalministeerium) ja sotsiaaltöö väljakutsetest Kliinikumis (Mari Reilson). Samuti peatuti sellel, et terviseprobleem tekitab nii tervishoiuteenuse kui ka sotsiaaltöö vajaduse ning arutleti ravikindlustuse rolli üle sellises olukorras (Mari Mathiesen, Eesti Haigekassa) ning mõtiskleti, kas enne oli arstiabi või sotsiaalabi (Diana Ingerainen, Eesti Perearstide Selts). Soome Tampere Haigla sotsiaaltöötajad jagasid oma (kriisi)tööga seotud kogemusi (Hanna Keski-Nisula, Anni Vanhala).

Reilson Maripuu PahkKonverentsil kirjeldati olukorda, kus erinevad spetsialistid keeldusid sotsiaaltöötajaid käsitlevas uuringus osalemast, sest täpselt ei teatud, mida sotsiaaltöötajad teevad. Kes on tervishoiu sotsiaaltöötaja? Tegemist on akadeemilise erialase hariduse omandanud spetsialistiga, kes teab tervisest ja haigustest, orienteerub tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonnas; tunneb haigestumise sotsiaalseid tagajärgi; on asjatundja sotsiaalhoolekandes, pensioni-, ravikindlustuse ja teenustevõrgustiku võimalustes; on asjatundja sotsiaalsete suhete ja elu üle kontrolli saavutamise võimaluste osas; on abistaja, nõustaja, informeerija, vestluskaaslane ja uurija.

Eeltoodud pädevused võimaldavad vaadata patsiendi hetkekaebusi laiemas kontekstis ning tagada haiglast lahkuvale inimesele sobivaim (ravi- ja hooldus)keskkond, mis omakorda vähendavad uuesti haiglasse sattumise võimalusi. Haigla sotsiaaltöötaja on ka oluline tervishoiu ressursside kokkuhoidja, sest aitab suurendada voodipäevade kasutamise põhjendatust ning optimeerida voodihõivet. Samas leidis ainult 42% Eesti tervishoiu sotsiaaltöötajatest, et sotsiaaltöö on nende töökohas väärtustatud kui ressurss.

Konverentsil jäi kõlama mõte, et vajadus sotsiaaltöötajate järele haiglates on tunduvalt suurem, kui see hetkel Eestis on. Tampere Ülikooli Kliinikumi töötajatest moodustavad sotsiaaltöötajad 1%, Tartu Ülikooli Kliinikumi töötajatest 0,24%. Hetkel on kliinikumis sotsiaaltöötajate ametikohti 6,75. Neid suhteid võrreldes võime tõdeda, et arenguruumi haigla sotsiaaltöötajate rakendamise osas kliinikumis veel on ning sarnane olukord on ka mujal Eesti haiglates.

Puudutati ka haigla sotsiaaltöötajate palgateemat ja räägiti sellest, et võrreldes sama haridustaseme ja nõuetele vastava tugipersonaliga, on sotsiaaltöötajate palgatase madalam kui logopeedidel, psühholoogidel või füsioterapeutidel. Selles suhtes loodavad haigla sotsiaaltöötajad muudatusi, kuna töökoormus on suur ja selline palga diferentseerimine on põhjendamatu. Sellise ebavõrdsuse tõttu on saanud kahjustada sotsiaaltöötajate motivatsioon ja tahe erialal töötada.

Tervishoiu sotsiaaltöötaja teenust ei ole eraldi haigekassa poolt tasustavate teenuste hinnakirjas, kuid Eesti Haigekassa juhatuse liige Mari Mathiesen tõi välja asjaolu, et kõikide tervishoiuteenuste piirhindadesse on sisse arvestatud üldadministratiivkulu ning on iga asutuse otsustada, milliseid spetsialiste ta selle raha eest palkab.

Tulevikus loodab ETSA jõuda oma töö ja eriala arendamisega selleni, et tervishoiu sotsiaaltöötaja sekkumine/töö on arvestatud statsionaarsete teenuste puhul voodipäevahinna sisse ja saab ka reguleeritud ambulatoorsete teenuste osutamise osas, sest nagu tõi oma ettekandes välja Sirlis Sõmer-Kull tervishoid ja sotsiaaltöö – üks ei saa ilma teiseta.

 

Mari Reilson

kõrvakliiniku sotsiaaltöötaja

Artikli koostamisel on kasutatud teiste kliinikumi sotsiaaltöötajate mõtteid.

 

 

12. mail tähistati kliinikumis rahvusvahelist õdede päeva parimate õendustöötajate tunnustamisega.

 

Kliinikum tänab Teid olulise panuse eest

 

õendusabi kvaliteedi arendamisel:

Siiri Telling
Elve Nykänen
Piret Kähi
Tuuli Laeneste

 

kutseala arendamisel:

Liina Raal
Lili Koch
Kaire Jugar
Tiina Torma
Siiri Põllumaa
Leila Tähnas
Ruth Villik
Irina Lampinen
Tiina Kirss
Monika Siruli

 

teenuste arendamisel:

Pirgi Petolai
Irene Zaslavskaja
Tiia Kõivist
Ljubov Garmanova
Ketlin Veeväli
Irina Tihhonova
Kristina Oja

 

patsiendiõpetuse arendamisel:

Raissa Andrejeva
Eva Kopli Wills
Piret Tammela
Margit Roose
Anne Ilves
Sirje Bunder
Agnes Anton
Kadri Piir
Triin Kasesalu

 

personalikoolituse arendamisel:

Viive Kaalep
Marika Järveots
Ljudmilla Linnik
Triin Kaldoja
Katrin Viik
Tiia Johannes
Birgit Aumeste
Kerstin Vider

 

kvaliteetse õendusabi osutamisel:

Inga Roosimaa
Irina Sagadi
Egle Kalnapenkis
Raili Sepp
Kadi Päri
Kristel Tigasson
Ave Kaasik
Olga Põldoja
Ly Lutsar
Hele Rüga
Kairi Sokk
Mai Kangro
Anne Vassiljeva
Katrin Roomets
Helju Jänesmäe
Tatjana Ariskina
Ingrid Kilter

 

õendusabi kauaaegse ja eduka juhtimise eest:

Riina Tiido
Meeli Solnik

 

õendusabi eduka juhtimise ja arendustegevuse eest:

Kaja Hurt
Marika Tamm
Piret Vider
Reet Tohvre
Ingrid Liimand

 

sotsiaaltöö edendamisel:

Helve Maripuu

 

Kommentaar


Tuuli Laeneste
kliinilise mikrobioloogia osakonna vanemlaborant

 

Tunnustuse pälvimine oli minu jaoks suur üllatus. Olen õnnelik inimene, sest saan teha tööd, mida armastan. Ja öeldaksegi ju, et tööd tuleb armastada. Tulin mikrobioloogia laborisse tööle kohe peale Tartu Meditsiinikooli lõpetamist ja ka täna – enam kui seitseteist aastat hiljem – on see minu jaoks väga huvitav.

Õendusabi kvaliteedi arendamise seisukohast on eriti tänuväärne probleemjuhtumite registreerimise süsteem. See annab võimaluse minna appi täpselt sellele õele, kes vajab labori-poolset täiendavat juhendamist proovide võtmisel. See ei ole näpuga näitamine, vaid toimub meie kõigi ühistes huvides aidata patsienti.

 

 

Kommentaar

 


Siiri Telling
hematoloogia ja luuüdi transplantatsiooni osakonna õde

 

Minu igapäevatöös valmistavad kõige enam rõõmu paranevad patsiendid. Sära patsientide silmis on kõige parem kink igale õele.

Osakonda asusin tööle 1995. aastal peale TÜ arstiteaduskonnas õeteaduste õppekava lõpetamist. Ühe osa minu igapäevatööst moodustavad afereesi protseduurid. Protseduurid, kus perifeersest verest kogutakse vereloome tüvirakke, et neid siis edaspidi kasutada siirdamiseks. Samuti on võimalik koguda doonorilt lümfotsüüte ja neid patsiendile üle kanda, et neid saaks rakendada võitluseks patsiendi haiguse vastu. Rakuseparaatoriga saab vähendada ka operatsioonitoas vaagnaluudest kogutud luuüdi mahtu ning elimineerida sellest plasma ja erütrotsüüdid. Ühest liitrist luuüdist jääb sel viisil järgi vähem kui 100 ml kõige vajalikumat.
Teine osa minu igapäevatööst on mitmesuguste siirdamisega seotud andmete kogumine, haldamine ja nende edastamine EBMT (The European Group for Blood and Marrow Transplantation) registrisse. Selle osaga haakuvad ka siirdatud patsientide ambulatoorsed vastuvõtud kord nädalas.
Kui rääkida õenduskvaliteedist, siis on äärmiselt oluline õdede eriala- ja osakonnaspetsiifiline koolitamine ning igapäevatöö reglementeerimine üheselt mõistetavate juhenditega. 18. – 20. aprill toimus juba kolmas Keemiaravi ABC koolitus igapäevaselt keemiaraviga tegelevatele õdedele. Ja kohe-kohe on valmimas ekstravasatsiooni juhend ehk mida teha siis, kui veeni süstitav ravim läheb kogemata valesse kohta.

 

 

Kommentaar

 

Anne Vassiljeva
naistekliiniku ämmaemand

 

Tänukirja saada oli väga uhke tunne. Igapäevatöös on mulle kõige olulisem suhtlemine patsiendiga. Armastan oma tööd - tänavu aprillis täitus mul 25 aastat ämmaemanda ametis.

Mulle meeldib ämmaemanda iseseisev vastuvõtt – see paneb rohkem vastutust tundma, ärgitab enam mõtlema. Patsiendid küsivad teinekord igasuguseid küsimusi, millele kõigile tuleb vastused leida. Inimestega on piisavalt aega suhelda, sest näiteks esmase visiidi kestuseks on arvestatud üks tund. Mõnikord on patsiendil lihtsam leida kontakti ämmaemandaga, lisaks suhtlen oma patsientidega nii telefoni kui e-kirja teel. Põhitöö on mul naistenõuandlas, aga teen ka valveid sünnituseelses osakonnas.


Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program – NIDCAP on lapse arengutaset ja eripära arvestav enneaegsete vastsündinute individuaalne hooldus- ja raviprogramm.

Uurimistööd näitavad, et NIDCAP meetodi kasutamisel väheneb enneaegsete vastsündinute suremus, paraneb laste respiratoorne seisund, lüheneb haiglasoleku aeg ja lapsed võtavad paremini kaalus juurde. Tänu kliinikumi arendusfondi ja lastefondi toetusele saime NIDCAP meetodit õppida Karolinska koolituskeskuses Rootsis. Meetod on rahvusvaheline ja võimalusi õppimiseks pakutakse kuueteistkümnes koolituskeskuses üle maailma.

Meie kolmeaastase koolitusprogrammi juhendajaks on Agneta Kleberg (RN, PhD). Enne õpinguid Rootsis tegime läbi enesehindamise, lugesime ja analüüsisime A. Klebergi saadetud artikleid ning veebruaris alustasime esimese koolitusetapiga. Sissejuhatavatele loengutele järgnes praktiline osa. Õppisime individuaalse juhendaja käe all vastsündinute vaatlust. Vaatlus toimus 60-80 minuti jooksul ning 2-minutiliste vahedega. Sellel ajal hinnatakse vastsündinu käitumist, selle muutusi keskkonnast tulenevate erinevate mõjutajate suhtes. Hinnatakse stressi tekitavate faktorite olemasolu. Koostöös lapsevanematega koostatakse seejärel individuaalne hooldusplaan, mis toetab ning soodustab vastsündinu kasvu- ja närvisüsteemi arengut. Äärmiselt positiivne oli kogeda, et palatid olid vaiksed ja hämarad ning kogu personal rääkis sosinal. Kuvöösid olid kinni kaetud, et soodustada lapse loomuliku une- ja ärkveloleku perioodi tekkimist. Ravi- ja hooldusprotsess planeeriti lapse ärkveloleku ajale. See moment on tähtis, sest kirjanduse andmetel on vastsündinul nt kuu aja vältel umbes 200 protseduuri, enneaegsetel lastel ravi esimestel päevadel 10 valulikku protseduuri päevas ning kokku umbes kuni 700 invasiivset protseduuri haiglas veedetud aja jooksul. Erinevusi on personali koosseisus, sest seal on iga lapse jaoks üks õde, abiline, arst ning lisaks veel NIDCAP treenerid.

Külastus Karolinskasse ja meetodi õppimine oli meile heaks kogemuseks ning väljakutseks. Hetkel on koolitus järgmises etapis ning praegu teeme iseseisvalt vaatlusi ja vaatlustulemuste interpreteerimisi. Saame juhendajalt pidevat tagasisidet ning suunamist. Koolituse lõppeesmärk on, et meie osakonna ravikeskkond muutuks vastsündinu arengut toetavamaks ning NIDCAP meetod oleks juurutatud kogu personali igapäevasesse töörütmi.

 

õed Sirja Saar ja Ele Olt
lastekliiniku neonatoloogia osakond

Närvikliiniku ülemõde Riina TiidoPalju õnne Riinale õendusjuhtide poolt! Oleme rõõmsad, et meil on olnud nii tubli kolleeg pikki aastaid. Riina on meie keskel tuntud oma põhjalikkuse, südamlikkuse ja abivalmiduse poolest. Tema jaoks on tähtsad nii patsientide kui ka kolleegide probleemid, mille lahendamiseks ta leiab alati vajaliku tähelepanu ja aja. Kõik, mida Riina ette võtab, on alati põhjendatud ja läbi mõeldud.

 

KLIINIKUMI ÕENDUSJUHID

16.-17. septembrini toimus Iirimaal Dublinis esimene ülemaailmne konverents teemal „Rahvusvaheline koostöö ortopeedia õenduses" („International Collaboration of Orthopaedic Nursing").

Osalejateks olid ortopeedia erialast huvitatud inimesed 25 riigist ja 4 mandrilt (Euraasia, Ameerika, Aafrika ja Austraalia) – enamasti õed, aga ka meditsiinikoolide õpetajad, arstid, ravimfirmade ja meditsiinitoodete ning valitsuse esindajad. Meie naaberriikidest olid esindatud kõik põhjamaad (Norra, Rootsi, Soome, Taani).

Idee konverentsi korraldamiseks sündis tegelikult juba kaks aastat tagasi ning selle eestvedajateks on erinevad üle maailma tegutsevad ortopeediaõdede ühendused ja liidud. Suurimad neist ICON (International Collaboration of Orthopaedic Nursing), NAON (National Association of Orthopaedic Nurses), ANZONA (Australian and New Zealand Orthopaedic Nurses Association), CONA (Canadian Orthopaedic Nurses Association) jt.

Konverentsi eesmärgiks oli erinevate riikide ortopeediaõdede ühendusi kokku tuues pakkuda neile võimalust teadmiste, kogemuste ja praktika vahetamiseks ning uute sidemete ja kontaktide loomiseks. Maailmas aset leidva üleilmastumise tingimustes loob see soodsa pinnase ortopeedia eriala õendusstandardite ühtlustamiseks.

Diabeedihaigete laste ja noorukite laagris olid abiks lastekliiniku öed (vasakult) Tiiu Vaher, Irene Zaslavskaja ja Veronika Šilova. Foto: lastekliiniku erakogu.16. - 20. augustini leidis Elvas Tartumaa Tervisespordikeskuses aset diabeedihaigete laste ja noorukite suvelaager. SA Eesti Agrenska Fondi eestvedamisel ja Hasartmängumaksu Nõukogu toetusel tänavu juba kolmandat korda toimunud laagri läbiviimisse andsid oma panuse ka lastekliiniku õed.

Kui kahel esimesel aastal viibisid laagris üksnes insuliinpumbaga lapsed, siis sel aastal ühendati jõud Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühinguga, et kõik diabeediga lapsed ja noorukid kokku viia. Pereõppeprogrammiga lastelaagrite üheks põhieesmärgiks on juurutada mõtteviisi, et hoolimata elukestvast haigusest on võimalik elada sama täisväärtuslikku elu nagu iga teinegi laps või nooruk. Sellised koosolemised võimaldavad jagada oma kordaminekuid, kogemusi ja infot. Muret ja rõõmugi lihtsam mõista neil, kes ise sarnaste probleemidega silmitsi.

Tänavu osales laagris 43 last, kellest noorim 4,5- ning vanim 15-aastane. Loomulikult eeldab igasugune laager, et laste ja noorukite turvalisus on tagatud. Seetõttu moodustatigi laagripersonal oma ala spetsialistidest, kelle hulka kuulusid kuus õde, kolm tegevusjuhendajat ning toitumis- ja liikumisspetsialist. Eelnevalt varustati õed iga lapse terviseankeediga, kus olid täpsed raviskeemid ning muu vajalik info.

Erakorralise meditsiini osakonnas (EMO) antakse aasta jooksul abi rohkem kui 40 000 patsiendile, mistõttu peegeldub siin ehedalt ühiskonnas valitsev olukord ja probleemistik. Viimasel ajal on EMO-ski üha enam märgata erinevate majanduslike ja sotsiaalsete probleemide süvenemist – üleriigiline masu on mõjutanud meid kõiki. Osasid siiski rohkem kui teisi. 5%-line palgakärbe ei ole võrreldav elamisega tänaval, mis on elu hammasrataste vahele jäänud kaaskodanike jaoks tihtipeale igapäevane reaalsus.

Tänavune karm ja lumerohke talv oli kodututele äärmiselt raske. Külmaperioodil sattus EMO-sse ligikaudu 30 alajahtunud inimest, kellest suur osa nimetas oma elukoha aadressiks Lubja 7. Tekib küsimus, mis kohaga on tegu ja kui palju asukaid selle maja katuse alla mahub?

Aadressil Lubja 7 asub Tartu koduta inimeste varjupaik, mis avati 1999. aastal. Talvel kasutab asutuse teenust igapäevaselt umbes 65 inimest, suvel 40. Varjupaigas on võimalik kasutada dušši, pesta pesu ja teha süüa ning seal jagatakse ka riideabi. Maja on avatud õhtust hommikuni, päevasel ajal on abivajajatel võimalik viibida samas hoones asuvas päevakeskuses.

Vasakult: EMO põetaja Maie Teder ja ülemõde Svetlana Paderina, varjupaiga sotsiaaltöötaja Maivi Vassila ning kliinikumi sotsiaaltöötaja Terje Tätte. Foto: erakogu.

16. aprillil külastasid EMO õed koos kliinikumi sotsiaaltöötaja Terje Tättega juba kolmandat aastat järjest Lubja tänava varjupaika. Eesmärgiks parendada koostööd ning anda oma panus heategevuseks. Külaskäigu eel kutsuti kõiki kliinikumi töötajaid üles riideid annetama, et panustada varjupaiga elanike aitamisse. Kolleegid reageerisid üleskutsele aktiivselt ja lühikese aja jooksul kogunes EMO-sse suur hulk riideabi. Täname abivajajate nimel kõiki heategijaid!

12 . mail, rahvusvahelisel õdede päeval toimus kliinikumi õendustöötajate teabepäev, kus tunnustati tublisid õendus ja -sotsiaalala töötajaid ning laborante. Tunnustuse olulise panuse eest pälvisid:

Õendusabi kvaliteedi arendamisel
Anita Priks
Tatjana Oolo
Jane Freimann
Maarit Maimets
Svetlana Kalmaznina
Külli Uibo
Pille Mee
Marika Metsoja

Patsiendiõpetuse arendamisel
Piret Vider
Marika Kukk
Signe Koort
Kersti Jüriado
Reet Tohvre
Karina Lõhmus
Inga Lepp
Galina Treimut
Alla Astrahantseva

Ämmaemand Ilme Pärn iseseisva vastvõtu käigus patsienti konsulteerimas. Foto: erakogu.Ämmaemandate iseseisvaid vastuvõtte hakati kliinikumis teostama 1999. aastal. Esialgu toimusid need ruumipuuduse tõttu vaid üks kord nädalas ja günekoloogi vabadel päevadel.

Uude majja kolides sai naistekliinik ämmaemandate iseseisvate vastuvõttude jaoks aga kaks eraldi kabinetti. Ruumiprobleemi lahenemise tagajärjel suurenes ka iseseisvate vastuvõttude arv – iga naistenõuandla ämmaemand võtab vastu kaks korda nädalas.

Iseseisvalt tegeletakse rasedate arvelevõtmisega, normaalrasedusaegse juhendamise ja nõustamisega ning vajalike dokumentide vormistamisega. 1. aprillil jõustunud seadusega laiendati ämmaemandate õiguseid: kui siiani tuli rasedatel haigus- ja sünnituslehtede ning retseptide väljastamiseks pöörduda naistearsti vastuvõtule, siis möödunud kuu algusest on samu toiminguid võimalik teostada ka ämmaemandal.

7. mail toimus Tartus rahvusvahelisele õdede päevale pühendatud konverents „Õed ennetamas pikaajalisi terviseprobleeme: mis on kallim, kas tervis või haigus?“.

Traditsiooniline Eesti Õdede Liidu Tartumaa piirkondliku ühenduse korraldatud konverents keskendus käesoleval aastal kroonilistele haigustele ja nende ennetamisele, inimeste teadlikkuse ja vastutuse suurendamisele ning õdede rolli selgitamisele haigusi ennetavas tegevuses.

Rahvusvaheline Õdede Nõukogu on 2010. aasta õdede päeva teemaks nimetanud: „Pakkudes kvaliteeti, teenides kogukondi: õed korraldamas pikaajalist õendusabi“. Krooniliste haiguste tõusulaine mõjutab kõiki maailma riike ning õdede võimalused elanikkonna tervise parendamisse panustada ei ole kunagi olnud suuremad – kõigis maades vajab aina rohkem krooniliste haigustega inimesi pikaajalist õendusabi. Kahjuks on ka eestlaste elustiil ja harjumused soodsaks kasvupinnaseks kroonilistele haigustele.

Puutudes oma igapäevatöös pidevalt kokku krooniliste haiguste ja nendest tingitud probleemidega, keskendub õdede tegevus siiski sageli traditsiooniliselt pigem kannatuste leevendamisele kui ärahoidmisele. Ometi on kõigi krooniliste haiguste puhul nende ennetamise võimalused ning õdede roll selles juba hästi teada. Lähtudes õenduses küll patsiendikesksusest, jääb patsient haigena sageli siiski passiivse abisaaja rolli tunnetamata enda vastutust oma tervise ees.

Eesti Õdede Liit panustab jätkuvalt oma liikmete koolitamisse: lisaks EÕL-i Tartumaa piirkondliku ühenduse poolt korraldatud kursustele ja infopäevadele, on kõigil õdede liidu liikmetel võimalik osaleda ka EÕL-i erialaseltsingute poolt korraldatud teabe- ja koolituspäevadel, mille toimumiste kohta 2010. aastal saab infot erialaseltsingute koolituskalendrist www.ena.ee.

Alates käesolevast aastast on erialaseltsingute üritustel võimalik osaleda kõigil EÕL-i liikmetel, ka neil, kes ei ole erialaseltsingu liikmed. Sõltumata koolituse toimumiskohast tagab EÕL-i Tartumaa piirkondlik ühendus oma liikmetele ka tasuta transpordi sõiduks üritusele ja tagasi.

Täpsem info juba iga konkreetse teabe- või koolituspäeva kohta õdede liidu kliinikumi usaldusisikult.

 

Gerli Usberg.
Gerli Usberg
EÕL-i usaldusisik

Võistkond Õdede liidus oli 2009. aasta kuulutatud terviseaastaks „Õde – liigutav eeskuju“. Aasta hakkab lõpule jõudma ja kokkuvõtted on tehtud ka terviseaastal toimunust. Pole mingit kahtlust, et kõige terviseteadlikumad õed elavad Tartus ja töötavad kliinikumis!

„Liigutavad õed“ Eesti erinevaist paigust kohtusid kokku viiel suurüritusel ning kokku võttis neist osa 81 kolmeliikmelist võistkonda. Tartu piirkond oli esindatud 30 võistkonnaga. Nii esimesele kui teisele kohale võistkondadevahelises heitluses tulidki just kliinikumi õdedest ja nende kaaskondsetest koosnevad võistkonnad koosseisus: Janika Pael, Ere Jaagu ja Katrin Roomets psühhiaatriakliinikust ning Kaja Hurt, Katrin Zaranek ja Simo Jarek Zaranek kopsukliinikust. Ka EÕL piirkondade vahel toimunud võistluse võidu napsas endale Tartu piirkond.

Oma tervisest hoolitakse ka väljaspool suuremõõtmelisi ettevõtmisi – anesteesia-intensiivravikliiniku õed näiteks korraldasid endale ja oma kolleegidele kepikõnni-kampaania „Hakkame käima!“, mille raames läbisid võitjavõistkonna liikmed Liina Raal ja Merle Jakobson kahepeale aukartustäratava distantsi – 1118,48 km.

Mis kõige tähtsam – kõnni, kepikõnni või ükskõik, millise muu sportliku tegevusega pidevast tegelemisest on teateid väga paljude õdede liidu liikmete seast. Nii et õde on tõepoolest üks liigutav eeskuju!

Terviseaasta raames toimunud ürituste kohta saab rohkem infot ka EÕL-i kodulehelt www.ena.ee

 

Gerli Usberg.
Gerli Usberg
EÕL-i usaldusisik kliinikumis

Kliinikumi õendustöötajate ja laborantide professionaalse tegevuse ja arengu regulaarne hindamine esitatud dokumentide ja kvalifikatsiooninõuete alusel sai alguse 2002. aastal seoses riikliku atesteerimise lõppemisega. Üleminekul lähtuti eesmärgist toetada töötajate professionaalset arengut ja diferentseerida põhipalku vastavalt kvalifikatsioonile. Samas oodatakse kõrgema kvalifikatsiooni ja palgaga töötajatelt suuremat tööalast panust ja aktiivsemat arendustegevust.

Tööelu arengutest lähtuvalt vajab atesteerimise kord aeg-ajalt uuendamist ning tänavu sai valmis vastava juhendi viies versioon. Uus versioon sai täpsem, lihtsam ja lühem. Enam ei ole vaja koostada atesteerimisdokumente II kvalifikatsiooniastme taotlemisel. Piisab töötaja vahetu juhi kirjalikust hinnangust töötaja katseaja tulemustele. I ja kõrgema astme taotlemisel tuleb aga täpselt järgida atesteerimise juhendit.

Muutunud on kvalifikatsiooninõuded ja täienduspunktide arvestus. Näiteks pool aastase täienduskoolituse mahust saab koguda osakonnasisestelt koolitustelt. Töötaja võib ennast täiendada vastavalt vajadusele oma osakonnas või teistes osakondades. Sel aastal käisid kardiokirurgia õed lisaoskusi õppimas anestesioloogia-intensiivravi kliiniku osakondades ja psühhiaatriakliinikus, silmakliiniku õed üldanestesioloogia osakonnas, levinud on ka õpieesmärgil roteerumine oma kliiniku piires.

13. novembril toimus Paide kultuurikeskuses Eesti Operatsiooniõdede Ühingu järjekordne koolituspäev.

 

Käsitletud teemade ringi kuulusid nii väga põletavad teemad kui ka üldiselt harivad valdkonnad. Nii rääkis Andrzej Karaskiewicz (Ecolab) H1N1 viirusest ja sellest hoidumisest ning Andres Võrk (Praxis) andis ülevaate Eesti tervishoiu rahastamise hetkeseisust ning selle võimalikust mõjust õdede palkadele. Dr Marko Murruste (TÜK) rääkis kaasaegsest songakirurgiast ning Anneli Kalk (Celestis OÜ) viis läbi praktilise koolituse, kuidas tulla toime tööstressiga.

 

Lisaks tutvustati kahte magistritööd: Tiiu Tiiveli magistritöö käsitles Eesti kirurgide ja operatsiooniõdede töömotivatsiooni ja rahulolu ning Annika Kristi magistritöö operatsiooniõdede organisatsioonile pühendumist ja töö-pere konflikti.

 

Üritusel jagati ka informatsiooni kevadel toimunud Euroopa operatsiooniõdede assotsiatsiooni kongressist Kopenhaagenis. Koolituspäeva materjalid on kõigile huvilistele tutvumiseks kättesaadavad Eesti Operatsiooniõdede Ühingu kodulehel www.estorna.ee.

 

Täname kõiki toetajad ja tervishoiuasutusi, kes võimaldasid operatsiooniõdede osalemist koolitusel.

 

 

 

Catline Võrk
operatsiooniteenistuse operatsiooniõde, Eesti Operatsiooniõdede Ühingu juhatuse liige