November 2020, südamekliinik

Südamlik tänu dr Rein Kolgile, dr Priit Pauklinile ja dr Sirje Hansenile, et minu südame korralikumalt tööle panite! Rohkelt tervist ja jõudu teile!

 

November 2020, informaatikateenistus

Suured tänud meie toredale kolleegile spetsialist Raul Tooverile. Aitäh Raulile, et ta oskab alati olla abivalmis, heatahtlik, sõbralik ja kannatlik.

 

November 2020, kõrvakliinik / toitlustusteenistus

Kõigepealt avaldan tänu armsale suurepärasele raviarstile dr Lauri Käisile ja kõigile teistele meditsiinitöötajatele. Kõik on väga ilus ja hea. Võrratu toitlustamine. Aitäh!

 

November 2020, närvikliinik / anestesioloogia ja intensiivravi kliinik / operatsiooniteenistus

Avaldan tänu kliiniku administratsioonile kvaliteetse meditsiiniteenuse osutamise eest. Kogu südamest tänan dr Epp Heinolat ja dr Jaan Eelmäed, anestesioloogi ja kogu operatsioonimeeskonda superprofessionaalsuse eest ja ka operatsioonijärgse intensiivravi meeskonda. Tänan kogu osakonna personali tähelepanu, kiire abi ja südamliku suhtumise eest. Soovin kõigile tervist ja õnne! Suur, suur tänu!

 

November 2020, psühhiaatriakliinik

Õde Annika Järvmägi suhtus minusse väga inimlikult ja mõistvalt ning aitas mul pingeid maandada.

 

November 2020, anestesioloogia ja intensiivravi kliinik

Tänan südamest kõiki töötajaid, kes minuga tegelesid. Vaatamata halvale enesetundele on meeles äärmiselt südamlikud, lahked, hoolivad ja toetavad töötajad – alates hooldajatest, õdedest ja lõpetades dr Kaarel Ubaga, kelle nimi mul ainsana meelde jäi. Aitäh, et vaatamata pingelisele ja kiirele tööle leiate aega ja jõudu olla rõõmsameelsed, hoolivad ja tähelepanelikud. Tundsin, et olin hoitud, kuivõrd selles olukorras üldse saab end hästi tunda. Soovin teile jaksu edaspidiseks, olete imetlusväärsed!

 

November 2020, kirurgiakliinik

Dr Mart Eller on väga eriliste annetega arsti tööks. Ravi on tulemuslik, sest ta tahab ja teeb tööd südamega. Dr Mart Eller suhtleb patsiendiga lugupidavalt, annab vajalikke juhiseid, et patsient saaks ise paranemisele kaasa aidata. Dr Mart Ellerit abistab kabinetis õde Kristina Johanson, kes on samuti patsiendi vastu hooliv ja toetav, suhtleb väga meeldivalt ja sõbralikult. Südamest tänulik dr Mart Ellerile ja õde Kristinale!

 

November 2020, sisekliinik

Sooviksin teha sügava kummarduse nakkusosakonna töötajate ees. Tänan südamest kõiki töötajaid, kellega kokku puutusin selle aja jooksul, nende hooliva ja südamliku suhtumise eest. Mitte vaid selle eest, mida nad teevad, vaid kuidas nad seda teevad. Olete kõik oma eriala parimad. Minu tänusõnad hooldajatele ja õdedele: te ei ole vaid lihtsalt töötajad, olete ka väga head inimesed. Abivalmid, rahulikud, sõbralikud, head suhtumises ja suhtlemisel. Eriliselt soovin aga tänada oma raviarsti dr Anne Kallastet, kes oli väga soe ja armas inimene ning aitas, toetas ja vastas alati kõigile mu küsimustele ja muredele. Lisaks tänan oma naerusuiset lemmikõde õde Kristiina Mölderit, kes oma heasüdamlikkuse ja naeratusega muutis mu päevad ilusaks ja andis jõudu vastu pidada. Loodan, et seda sära, rõõmu ja samasugust tööindu jagub sulle veel pikkadeks aastateks! Igatsen teid juba, kuid loodan, et kohtume mõnes teises kohas ja olukorras. Edu teile teie töös! Ükski sõnades väljendatud tänu pole piisavalt suur, et mõtetes oleva tänu suurust kujutada ja tajutavaks teha.

 

November 2020, hematoloogia-onkoloogia kliinik

Soovin avaldada tänu dr Jaak Lehtsaarele ülikõrge professionaalsuse ja suure inimlikkuse eest! Suured tänud ka kõigile osakonna töötajatele, eriti õdedele!

 

November 2020, analüüsi- ja kvaliteediteenistus

Tänu vastutulelikkuse eest klienditeenindaja Riina Jahimehele. Tänan vastuse eest. Palun kindlasti öelda tänud neile klienditeenindajatele, kes olid tööl 7. ja 8. novembril registratuuris. Olge negatiivsed ja püsige positiivsed!

 

November 2020, kirurgiakliinik / anestesioloogia ja intensiivravi kliinik / hematoloogia-onkoloogia kliinik / operatsiooniteenistus

Avaldan suurt tänu ja tunnustust kirurgiakliiniku kirurgidele dr Tiit Vaasnale ja arst-resident Kerstin Tammurile, samuti operatsioonibrigaadidele, põetus- ja hoolduspersonalile, kes mind raskest seisust välja tõid ja kiiresti jalule aitasid. Dr Tiit Vaasna ja dr Tammur on tipptasemel kirurgid ning hoolivad inimesest. Osakonnajuhatajana on dr Vaasna loonud professionaalse, tööka kollektiivi, igati kaasaegse ravikeskkonna. Kogu personal suhtub patsientidesse tähelepanu ja hoolitsusega. Lõpetuseks veel kord tänades esitan isikute nimed, keda mäletan ja vabandan nende ees, kelle nimed olen unustanud: dr Ceith Nikkolo, anestesioloog dr Marika Puri, operatsiooniõde Ilona Perk, kirurgiakliiniku õde Siiri Kanarik ja Mirje Jürgenson. Varasemast kogemusest annan kõrge hinnangu ja suured tänud onkokirurgile dr Evelyn Eelmale ja tema operatsiooniõele.

 

November 2020, naistekliinik / anestesioloogia ja intensiivravi kliinik / operatsiooniteenistus

Tahaksin avaldada tänu dr Pille Soplepmannile, arst-resident Mirjam Schasminile, anestesioloog Lii Lusikasele, operatsiooniteenistuse töötajatele, meditsiiniõdedele ja teenindavale personalile, kogu günekoloogia osakonna personalile. Meie tervis taastub tänu teie tähelepanelikule, hoolitsevale, peenetundelisele suhtumisele patsientidesse. Jääge alati sellisteks, tarkadeks ja kogenud spetsialistideks kõiges!

 

November 2020, spordimeditsiini ja taastusravi kliinik

Tänan kõiki, kes tegelesid minuga. Aitäh õde Alla Paalesele, abiõde Ester Kaldale, õde Tiina Nummertile ja põetaja Heili Allabertile, kes olid väga rahulikud ravides haiget kohta. Edu ja kannatlikkust noortele. Eriline tänu õde Tiinale, kes mu lamatist sidus. Ta oli hooliv, keda ootasin ja kes aitas. Jõudu kogu õenduse perele, noortele ja vanematele. Õppige üksteiselt!

Oktoober 2020, naistekliinik

Soovin südamest tänada ja kiita eelkõige dr Pille Soplepmanni. Tema professionaalsus, hoolivus, ja kiire tegutsemisvõime on igati tunnustust väärt. Dr Soplepmann päästis minu elu ning olen kindel, et ta on teinud seda oma karjääri jooksul varem ja teeb seda korduvalt ka tulevikus. Naistekliiniku günekoloogia osakonnas olen alati tundnud ennast hästi ja turvaliselt ehk ma tänan südamest selle eest kõiki osakonna töötajaid. Osakonna töötajate omavaheline suhtlus, koostöö ja mõistmine on kadestamisväärne. Ma võin julgelt väita, et olete saavutanud tänu sellele silmapaistvaid ravitulemusi ja olen enda suhtes igas olukorras alati tundnud lugupidavat suhtumist. Suured suured tänud ja jõudu!

 

Oktoober 2020, sisekliinik

Austatud dr Riina Salupere! Olin täna Teie osakonnas gastroskoopia ja kolonoskoopia uuringutel dr Marko Malviku patsiendina ja tema poolt uurituna. Soovin väljendada siirast vaimustust ja tänu nii dr Malviku kui kogu osakonna muljetavaldavalt professionaalse, ladusa ja osavõtliku töö ning väga sõbraliku suhtumise üle. Uuringu teostuse tasemest rääkimata! Tunnen uhkust Teie osakonna ja kogu kliinikumi sellisest tasemest. Edu teile kõigile ja kõiges!

 

Oktoober 2020, lastekliinik

Olen kahe lapsega järjest teie juures ravil viibinud ja ma tahan lihtsalt öelda suur aitäh kõige eest. Sellist soojust ning tuge ma varem tundnud ei ole. Teie osakonnas ei ole mitte üht inimest, kes oma tööd südamega ei teeks. Iga õde, põetaja ja arst, kellega selle aja jooksul kokku puutusime, olid imelised, just sellised, keda üks mures ema vajab! Veel kord suurimad tänusõnad!

 

Oktoober 2020, närvikliinik 

Avaldan tänu kirurg dr Tõnu Rätsepale ja arst-resident Karolin Riipsile ning kogu osakonna personalile. Olgem hoitud.

 

Oktoober 2020, kopsukliinik

Kõigepealt tänusõnad dr Piret Kiburile, kes mind opereeris ja väga hästi rääkis operatsiooni üksikasjadest. Kogu osakonna personalile on ainult head ja veelkord head sõnad nende tähelepanelikkuse ja südamlikkuse eest. Siiras tänu!

 

Oktoober 2020, nahahaiguste kliinik

Soovin kiita ja tänada dr Maris Keermanni, kellelt sain abi oma haigusega ravil olles ja asjalikke soovitusi edaspidiseks. Kiitus talle! Jäägem terveks!

 

Oktoober 2020, kõrvakliinik / anestesioloogia ja intensiivravi kliinik

Operatsiooni käigus jäid positiivse ja professionaalse suhtumisega silma õde Kertu Tilga ja anesteesiaõde Birke Vipper. Nad teevad oma olemise ja käitumisega haigeks olemise täitsa talutavaks. Jätkake samas vaimus!

 

Oktoober 2020, kirurgiakliinik

Sooviksin avaldada oma siirast tänu kirurgile dr Marko Murrustele professionaalsuse eest, sõbraliku suhtumise eest patsientidesse. Tänan südamliku tähelepanu eest ja lahkuse eest! Eriline tänu kirurgilistele õdedele ja üldkirurgia õdedele puhtuse eest ja tähelepaneliku hoolduse eest. Samuti tänan siiralt abiõde Pavel Liivakut tähelepaneliku suhtumise eest patsientidesse, sallivuse ja heatahtlikkuse eest. Soovin teile südamest head tervist ja edu tööl!

 

Oktoober 2020, psühhiaatriakliinik

Austatud personal! Siiralt tänan teid abi, kannatuse, toetuse ja mõistva suhtumise eest. Teie igapäevane töö, panus ja pühendumus oma erialale on hindamatu abi meie tervenemisele. Aitäh!

 

Oktoober, sisekliinik 

Olin haiglas uuringul seoses võimaliku maksa siirdamisega. Tahan tänu avaldada kogu osakonna personalile, kes kõik andsid oma parima, et patsientidel oleks hea haiglas olla. Kogu haiglas oldud aja jooksul olin ümbritsetud empaatia ja hoolitsusega. Eriti tahan tänu avaldada minu raviarstile arst-resident Aileen Eekile, kes tegi kõik võimaliku selleks, et mind lülitataks maksa siirdamise ootele. Suur, suur tänu Teile!

 

Oktoober 2020, naistekliinik 

Lugupeetud ämmaemand Mari Raude! Soovime koos abikaasaga Teid väga tänada ja kiita. Oluliselt turvalisem on see väljakutseid pakkuv päev üle elada, kui kõrval on inimlik ja hooliv abi. Eriti meeldis meile Teie pidev tugi, hool, sõbralikkus ja tähelepanu. Sünnitusmajja tulles ei osanud nii toredat ja inimlikku naeratusega abi oodatagi. Ületasite meie ootused ikka mäekõrguselt. Loodan, et jätkate sellist südamega töötamist ja pakute turvalist kogemust veel paljudele peredele. 

 

Oktoober 2020, traumatoloogia ja ortopeedia kliinik 

Soovin avaldada tänu osakonna töötajatele. Dr Eiki Strauss oma muheda ja heatahtliku huumoriga, on haigetele toonust tõstev, rääkimata tema erialastest oskustest, mis väärivad kiitust. Eriline tänu personalile, kes on suhtunud haigetesse äärmise tähelepanelikkuse ja empaatiaga. Samuti on väga asjatundlik füsioterapeut. Kõigile suur tänu!

 

Oktoober 2020, südamekliinik / radioloogiakliinik  

Äge haigus võib meid tabada ootamatult, nii juhtus ka minuga. Sattudes erakorralise haigena kardiointensiivravi osakonda, ütles mulle noor tohter julgustavad sõnad, et ma olen Tartu Ülikooli Kliinikumis ja ma ei pea muretsema, mind aidatakse. Sellel lausel oli minu jaoks erakorraline jõud, mis kindlasti on aidanud mind minu paranemisel. Ma tänan südamest kogu personali, kes panustasid minu raviprotsessi asjalike soovitustega. Suurim tänu dr Märt Elmetile soovituste jagamisel minu ravi korraldamisel. Olge hoitud!

 

Oktoober 2020, spordimeditsiini ja taastusravi kliinik 

Veebruaris tehti minu labakäele keeruline operatsioon. Taastusravi algas aprilli algul koroonaviiruse tõttu telefoni teel. Alates maist olen olnud ka füüsiliselt tegevusterapeut Külli Kaskla järjekindla ja professionaalse hoole all, mille tulemusel on suurem osa käe funktsioone taastunud. Selline taastumine on olnud võimalik ainult tegevusterapeut Külli Kaskla asjatundliku ja pika toetava töö tulemusel ja selle eest talle suur aitäh.

 

Oktoober 2020, hematoloogia-onkoloogia kliinik 

Tahan avaldada tänu dr Hazem M.M. Alile tema professionaalsuse, tähelepanelikkuse ja heatahtliku suhtumise eest patsientidesse. Olen ravil olnud 2019. aasta juulikuust saadik ja väga rahul, et sattusin just tema juurde ravile. Soovin talle tervist, kannatlikkust ja edu töös. Oleks rohkem selliseid arste! Samuti suur tänu kogu osakonna meditsiinipersonalile heatahtliku suhtumise eest.

September 2020, kirurgiakliinik

Soovin tänada abdominaalkirurgia osakonna kirurgi dr Margot Peetsalu, osakonna õdesid ja hooldajaid. Osakonnas viibimise ajal kogesin väga toetavat ja professionaalset suhtumist ning abi. Siiras tänu, et jaksate seda rasket tööd tehes nii rõõmsad, abivalmid ja samas diskreetsed olla. Aitäh, et muutsite operatsioonieelse ja -järgse raske aja nii kergesti talutavaks.


September 2020, kõrvakliinik

Soovin südamest tänada õde Inna Rauda, temasuguseid meditsiiniõdesid on soov igal pool tervishoiuasutustes kohata. Tema professionaalsus,  sõbralikkus ja siirus on hämmastavad. See, kuidas Inna suhtleb lapsega, kuidas ta minule kui lapse emale selgitas kõik lahti, mul pole sõnu. Ta on parim töötaja teie asutuses, see on kindel. Me oleme nii tänulikud, et kõrvakliinikus selline inimene töötab!

 

September 2020, sisekliinik / androloogiakeskus

Alates 2016. aastast on mind ravinud dr Jekaterina Saar. Kui haiglasse toodi ratastoolis, siis nüüd on tervis oluliselt paranenud. Saan teatud mööndustega enda eluga hakkama. Tänu arsti hoolivale suhtumisele saan ka väljaspool oma igapäevast tööaega eluga hakkama, teen jõudumööda kodutöid omas kodutalus. Tahan pühendunud arsti , dr Jekaterina Saart eriliselt tänada ja tunnustada. Tahan tänada ka dr Sven Tennisbergi mõistva suhtumise ja abi eest. Tervist, jõudu ja edu teie raviasutuse töökale kollektiivile.

 

September 2020, südamekliinik / anetsesioloogia ja intensiivravi kliinik / operatsiooniteenistus

Soovin kogu südamest tänada 2. kardioloogia osakonna arsti dr Sirje Tikku, kes mind põhjalikult uuris ning õdesid Sirje Põder`it ja Malle Põllusaart. Samuti operatsiooni meeskonda dr Arno Ruusaleppa ja dr Urmas Kuuma koos operatsioonitoa tublide õdedega: anesteesiaõed Janne Tann ja Anneli Pung, operatsiooniõed Ivi Siilbek ja Piret Paring-Kõlli ning põetaja Ludmilla Vähi. Suur tänu ka minu raviarstile dr Valvo Piilbergile ja kõikidele kardiokirurgia õdedele ja hooldajatele, kes teevad oma igapäevast tööd täie pühendumuse ja suure südamega. Tänu teile suutsin end raskes olukorras tunda igati hoituna.


September 2020, kirurgiakliinik

Südamlik tänu dr Heli Järvele, mõlemale kirurgide brigaadile, intensiivravipalati kollektiivile ja kõigile töötajatele. Olen rõõmus, et veel leidub Eestimaal armastust, empaatiat, hoolivust ja kaastunnet. Suurepärane oli abi ja teenindus. Jõudu ja edu teile edaspidiseks selles tähtsas töös. Teie headuse eest suudab tasuda vaid Jumal.


September 2020, hematoloogia-onkoloogia kliinik

Tahan tänu avaldada kirurg dr Taavi Põdramäele, tema meeskonnale, kõigile õdedele, hooldajatele, terapeudile, kõigile, kes minu eest hoolitsesid. Imetlesin intensiivravitöötajate rasket tööd. Kuidas vastu pidada, kui üks patsient vajab üht, teine teist, kolmas nõuab telerit, raadiot ja raamatukogu, neljas karjub? Üks õde vastas: see on minu töö ja mulle meeldib mu töö. Suur, suur tänu kõigile!

 

September 2020, silmkliinik

Käisin silma kae operatsioonil. Tahan südamest tänada dr Riina Pulgest professionaalse tegevuse, patsiendile mõistetavate selgituste andmise eest operatsiooni ajal. Kindlasti ka tänusõnad kogu abistavale personalile. Kui Sinu ümber on nii mõistvad ja abistavad inimesed, siis patsiendina sa lihtsalt tunned ennast kindlalt ja turvaliselt. Edu, jõudu ja jaksu kogu kollektiivile nii tänuväärses töös!

 

September 2020, anestesioloogia ja intensiivravi kliinik / radioloogiakliinik

Minu suurim tänu ja lugupidamine kogu personalile, kellega EMOs kokku puutusin. Hoolimata pingelisest tööst olid kõik väga toredad, viisakad ja professionaalsed, sain üsna kiirelt aru, et olen maailma kõige paremas kohas. Minu ärevus ja stress kadusid väga kiiresti, pidevalt selgitati ka, mis nüüd parasjagu toimub. Suur kummardus kõigile – dr Aime Keis, dr Karin Veske ning arst-resident Liina Uudam ja teistele toredatele inimestele minu ümber. 

 

September 2020, psühhiaatriakliinik

Olen tänulik, et selles haiglas töötab üks eriline õde Maris Koll. Tema sõbralikkus, headus ja vastutulelikkus on imeväärsed. Kiitkem teda selle eest! Samuti tahan tänu avaldada kahele väga heale hooldajale, kes on õiglased ja karmid, kuid samas sõbralikud – hooldajad Gabriel Põder ja Tõnis Laisk. Aitäh!

 

September 2020, sisekliinik

Tänan õde Ingrid Ahvenat, kes töötas testimiskabinetis, väga meeldiva suhtlemise ja hästi võetud analüüsi eest.

 

September 2020, traumatoloogia ja ortopeedia kliinik

Tahan väga tänada kõiki töötajaid, kes mind aitasid: dr Egon Puuorgu koos operatsiooni teostanud meeskonnaga, intensiivravi õdesid ja hooldajaid, kes kõik andsid endast parima, et patsientidel oleks kõik hästi ja nad oleksid hoitud. Samuti tänan väga osakonna vanemõde, kellega ma haiglasse tulles kõige esimesena suhtlesin, kes mind julgustas ja süstis minusse optimismi ja kindlustunnet.

 

August 2020, anestesioloogia ja intensiivravi kliinik (EMO) 

Tahaksin tänada arste, õdesid, hooldajaid – kõiki, kõiki, kes minuga tegelesid. Hästi super ja abivalmis inimesed. Palju päikest teile ja pidage vastu! Suur aitäh!

 

August 2020, nahahaiguste kliinik

Tänan dr Valeri Kürsat lahke suhtumise eest oma patsientidesse. Soovin talle tervist, kannatlikkust ja heatahtlikkust. Tänan kogu personali kannatlikkuse ja hoolitsuse eest. Kõigile head tuju!

 

August 2020, silmakliinik 

Tänan dr Marko Pastakut, kes tegi mulle glaukoomi ja silmaläätse vahetuse operatsiooni. Ta on väga professionaalne ja suhtub patsiendisse väga kohustundlikult, jälgib taastumise kulgu. Südamlik tänu doktorile! 

 

August 2020, psühhiaatriakliinik 

Tahan tänada tänaseid tublisid töötajaid, kes on väga patsiendisõbralikud ja vahel tekib tunne nagu oleksin kodus. Saame alati oma muredest rääkida ja ei tunne ennast vaimuhaigetena. Nad oskavad alati patsientidele läheneda, mis teeb muredest rääkimise lihtsamaks. Aitäh õde Merle Taevik ja Marleen Rämmeld.

 

August 2020, naistekliinik

Olen nii tänulik, et perekooli saab nüüd veebivahendusel vaadata. Nii mugav! Samuti meeldisid väga imetamisnõustaja videod. Ta oli rahustav, sõbralik ja informatiivne. Ootan juba uusi virtuaalseid loenguid!

 

Juuli 2020, nahahaiguste kliinik 

Olen ääretult tänulik kogu haigla personalile - õdedele, hooldajatele. Te kõik väärite suurt tunnustust. Tahan südamest tänada oma kahte raviarsti -dr Liisi Raami ja arst-resident Ants Tammepuud. Soovin teile kõigile palju jõudu ja tervist sel tänuväärsel ja raskel tööl! Aitäh!

 

Juuli 2020, närvikliinik 

Suur tänu kogu meditsiinipersonalile ja teenindavatele töötajatele! Eriline tänu dr Simmo Savisaarele. Aitäh teie raske, kasuliku ja tänuväärse töö eest.

 

Juuli 2020, anestesioloogia ja intensiivravi kliinik / südamekliinik 

Suur tänu 26. juuli õhtul tööl olnud EMO meeskonnale professionaalse, hooliva ja meeldiva suhtumise eest. Eriline tänu valvearst dr Karmen Veermele ja valvekardioloogile dr Kristin Lampile

 

Juuli 2020, spordimeditsiini ja taastusravi kliinik 

Avaldan tänu õde Merly Lauritsale tubli ja oskusliku töö eest. Alati sõbralik ja abivalmis, kiire patsientide abistamisel. Väga, väga tubli töötaja. Avaldan tänu õde Merle Sommerile, kel on oskus suhelda patsientidega ja abiõde Katy Gerda Kiiskile, kes suhtub oma patsientidesse väga mõistvalt ja tähelepanelikult. Suurimad tänud neile!

 

Juuli 200, naistekliinik 

Tahaksime tunnustada ja tänu avaldada ämmaemand Siiri Põllumaale. Ta on ülimalt professionaalne. Olen südamest tänulik, et tema sattus meie pisikest vastu võtma. Siiri südamlikkus ja rahulikkus sünnitusel oli tõeline kergendus, nagu koorem langes. Aitäh talle, imeline ämmaemand!

 

Juuni 2020, spordimeditsiini ja taastusravi kliinik / toitlustusteenistus 

Toitlustamine ideaalne: söögikordade järgi võis kella kontrollida. Teenindus inimlik, sõbralik, soe, personal kohusteundlik, täpne. Kõige eest suur tänu!

 

Juuni 2020, südamekliinik  

Möödunud on 50 aastat südameoperatsioonist! Operatsioon toimus 26.mail 1970. Nähtud vaeva eest olen ääretult tänulik prof A. Kliimannile ja tema meeskonnale, kellest viimastena lahkusid dr J.Samarüütel ja dr. E.Kõo. Soovin edu Teile ja kogu kliinikumi kollektiivile.

 

Juuni 2020, psühhiaatriakliinik 

Soovin teile öelda suured tänud tehtud töö eest. Eriti meeldis osakonna atmosfäär, personaalne lähenemine, teraapiad, nõustamised. Toon välja psühholoog Hõbe Treufeldti teemad ja vestlused, õde Svetlana Kozlova sõltuvuse käsitluse, õdede tohutu töö ja Valentina abivalmiduse ja mõnusad toetavad vestlused. Erilised tänud minu raviarst dr Teelia Rolkole mahuka töö eest. Aitäh ka hooldaja Andrus Ariale, Maire Lepale ja Nadežda Gusevale. Tänud, et võtsite mind nii nagu olin. Sotsiaaltöötaja Eerika Luukas oli mulle väga suureks abiks ja toeks igas valdkonnas.

 

Juuni 2020, naistekliinik / lastekliinik / toitlustusteenistus

Sooviksin kiita kõiki osakonna töötajaid, kellega mul sel perioodil kokkupuude oli, väga professionaalse ja samas personaalse suhtumise eest. Kõike selgitati väga viisakalt ja ei jäänud hetkekski muljet, nagu ma poleks seal teretulnud. Sünnitusosakonnas ei jäänud kordagi muljet, et mind on selles hädas üksinda jäetud: tegutseti kiirelt, tehti kõik, et mul protsess võimalikult mugavalt ja valuvabalt läheks. Eriti suured tänud lastearstile, kes avastas kiiresti, et minu kõige pisemal terviseprobleemid on ja asuti kiirelt tegutsema. Lisaks väga hea toit ja armsad söögitädid. Aitäh! Mulle jäi väga sümpaatne mulje! Olge hoitud!

 

Juuni 2020, anestesioloogia ja intensiivravi kliinik 

Soovin väga tänada EMO personali ja eriti dr Kaarel Uba, et võtsite mu osakonda ja tegelesite väga põhjalikult: tegite kõik uuringud ja suunasite edasi. Jõudu ja jaksu teile ja suur-suur aitäh, et olite nii hooliv! Tänan väga personali – teil oli väga palju tööd ja olite nii rahulikud ning suhtusite igasse haigesse hoolivalt.

 

Juuni 2020, hematoloogia-onkoloogia kliinik

Kõigepealt soovin tänada dr Hannes Jürgensit. Tema pühendumus, asjalikkus ja suhtlemisoskus võiks olla paljudele eeskujuks. Tänan kirurg dr Jaan Soplepmanni oma "täpse käe" ja oskuste eest. Te teete püha tööd – pikendate elusid. Tänan teid!

 

Juuni 2020, kirurgiakliinik / toitlustusteenistus

Ma tahaksin siiralt tänada osakonna töötajaid, kes kõik aitasid kaasa minu paranemisele. Eriliselt tahaksin tänada imepäraseid väga tarku arste, dr Toomas Tikku ja dr Andres Teini, kes tõid mu tagasi elule. Jumal õnnistagu teid! Ka toidud olid väga maitsvad, soojad ja hästi valmistatud.

 

Juuni 2020, südamekliinik

Intensiivis on super meeskond ja super arst-resident, kelle nime olen unustanud. Tundub, et ta on sündinud arstiks. Edu talle! Teda ootab ees suur tulevik. Üldpalatis oli personal tasemel, nad on head ja hoolikad spetsialistid. Dr Sirje Tikk on parim, keda olen näinud: teeb rohkem kui vaja, oskab suheldes silma vaadata. Tänud!

 

Juuni 2020, silmakliinik

Ei mahu sõnadesse kõik, mis tahaks öelda. Südamlik tänu dr Tiina Mauringule!

 

Juuni 2020, anestesioloogia ja intensiivravi kliinik  

Käisin lapsega Tartus EMO-s. Lapseke kukkus õnnetult ja paremas jalas oli murd. Ma olen südamest tänulik ja tahan kiita traumakabineti personali. See, kuidas minuga suheldi, kuidas mu väikese poja poole pöörduti, kuidas meiega tegeleti, see võttis ära hirmu ja paanikatunde. Samamoodi röntgenis ja kipsi paneku ajal tegelesid meiega sõbralikud, hoolivad ja tublid inimesed. Olen õnnelik meie kodulinna erakorralises meditsiinis töötavad nii hoolivad ja sõbralikud inimesed. Suur aitäh!

 

Juuni 2020, kõrvakliinik

Avaldan kiitust audioloog Sandra Villile, kes esimesel vastuvõtul kannatlikult pikka aega seadistas minu kuulmisaparaate ja niisamuti teisel vastuvõtul. Tulemuseks sain väga hea rahulolutunde ning nüüd ma kuulen palju paremini. Suur kiitus dr Katrin Kruustükileõde Pille VintileTiia Johannesele ja Riina Randverelekliiniline logopeed Reet Veenperele ja sotsiaaltöötaja Mari Reilsonile, kes teevad oma tööd pühendumusega.

 

Mai 2020, südamekliinik

Esimesed meedikud, keda ravile saabudes kohtasin, olid dr Arno Ruusalepp ja dr Jaagup Truusalu. Nad ütlesid mulle, neile võõrale vanamehele, esimesena "tere". Eks ma olin teinud kodutööd ja teadsin, milliste absoluutsete tippudega on tegemist. Igasugune kirurgiline operatsioon on risk, aga selline vastuvõtt oli kuidagi inimlik ja sisendas usaldust. Julgustav oli ka pikk jutuajamine anestesioloog arst-resident Fred Värsiga. Operatsiooni tegid dr Jaagup Truusalu, assisteerisid arst-resident Ingrid Merioja ja kirurgia tehnik Sergei Johanson. Edasine taastumine toimus dr Sirje Kõvaski kindlates kätes. Püüan järgida nii tema kui füsioterapeut Agnes Sarapuu näpunäiteid. Eriliselt imetlen arvukat õdede rühma, nende käelisi oskusi ja naiselikku sarmi.

 

Mai 2020, traumatoloogia ja ortopeedia kliinik

Minu ravi, hoolitsus ja füsioteraapia on suurepärane. Tunnen end hästi. Suur kiitus personalile!

 

Mai 2020, närvikliinik

Avaldan südamlikku tänu osakonna kollektiivile, dr Jaan Eelmäele professionaalsuse ja tähelepaneliku suhtumise eest patsienti, dr Epp Heinolale taktitundelise suhtumise, abi ja osavõtlikkuse eest, õde Maria Gorbatšile professionaalsuse, abivalmiduse ja headuse eest. Sügav kummardus ja tunnustus kogu osakonna personalile.

 

Mai 2020, naistekliinik

Suur-suur aitäh dr Margit Klaassenile, kellest lausa õhkus südamlikkust ja hoolimist! Veel aitäh teistele, arstidele ja ämmaemandatele, kes minuga tegelesid ja olid väga toredad: dr Anne Rohtmets ja dr Ele Hanson, ämmaemandad Karin EilmannLaura LaurenRiina Arike ja Merle Seigo.

 

Riina Parnsalu 

 

Kakskümmend aastat tööd laste hambaarstina on tähistamist vääriv sündmus. Alati rõõmsa naeratusega arst on lastele väga meelepärane. Populaarne on ta ka üliõpilaste/residentide juhendajana. Alati toetav ja sõbralik.


Soovime 9. juunil juubelit tähistavale väga heale kolleegile palju õnne!


Kõik lastestomatoloogia osakonna töötajad

 

 

 

Mai 2020, südamekliinik

Suur-suur tänu ravimise eest kogu osakonnale ning eriti raviarst dr Leili Küttile! Andsite jälle mulle elupäevi juurde minu laste ja lastelastega koos olemiseks. Sügav kummardus teile!

 

Mai 2020, traumatoloogia ja ortpeedia kliinik / operatsiooniteenistus 


Soovin öelda siirad tänusõnad dr Alo Rullile ja kogu traumatoloogia osakonna personalile ning operatsioonisaalis askeldajatele. Tundsin end haiglas hoituna. Kui olla haige, siis just selliste inimeste hoole all. Soovin teile kõigile edu ja jõudu Teie raskes töös! Aitäh!

 

Mai 2020, hematoloogia-onkoloogia kliinik
Mul opereeriti pahaloomulist kasvajat. Operatsioon oli radikaalne ning ajaliselt pikk. Tänan kogu meeskonda tehtud töö eest, operatsioonile kutsutud dr Margus Kivisilda, aga eriti raviarst dr Jaak Lehtsaart. Olen südamest tänulik dr Lehtsaarele soojuse ja positiivsuse süstimise eest mulle väga raskel ajal. Jõudu ja edu teile sellel stressirohkel tööl!

 

Mai 2020, kopsukliinik
Soovin avaldada siiralt tunnustust õde Triin Karusaarele asjatundliku, sõbraliku ja patsiendikeskse töö eest! Oli väga meeldiv kogemus. Aitäh, Triin!

 

Mai 2020, anestesioloogia ja intensiivravi kliinik
Tahan väga tänada toredaid EMO töötajaid, kes tegelesid minu jonnaka vanaemaga. Personali suhtumine oli väga hooliv ja arvestav, eriline tänu armsatele õdedele, dr Anu Lauringsonile ja väga asjalikule arst-resident Kaarel Kõivomägile.

 

Mai 2020, närvikliinik, anestesioloogia ja intensiivravi kliinik
Kiirabi viis mind EMO-sse. Kõiki selle osakonna töötajaid tänan südamest - arste õdesid ja abilisi. Kiiresti tuli ilmsiks, et vajan neuroloogi abi. Südame tegi soojaks, kuidas neuroloogia osakonna personal hoolitseb oma haigete eest hoolitseb. Kõigile suured tänud! Pole ammu kokku puutunud sellise arstiga, nagu dr Liis Kadastik-Eerme. Ta on nii hoolas ja põhjalik, väga abivalmis. Kui arst on igatpidi tasemel, ega siis personalgi saa teistsugune olla. Suur osa on kindlasti osakonna vanemõel Ester Vatskil, kes on enda osakonda kaasanud hea personali, tööka ja hoolsa. Eriline tänu õde Marianne Nugisele. Ta on nii abivalmis, lahke, tähelepanelik. Tänan südamest kõiki teisi osakonna töötajaid. Tänu teile kõigile. Saan naasta oma endise elu juurde paranenuna.

 

Mai 2020, Tartu Ülikooli Kliinikum
Sooviksin tänada kõiki arste ja kogu haigla personali! Suured tänud teile teie tehtud töö, pingutuste ja pühendumuse eest. COVID-19 pandeemia on meid kõiki erineval määral mõjutanud. Näiteks peavad mõned tulema toime valu, lähedaste kaotuse, stressi, paanika või argielu muutustega. Paljud on mures omaenda ning oma sugulaste elu pärast, mis on loomulikult arusaadav. Kuid on tore, et leidub inimesi, kes on valmis sellistes rasketes oludes olles võõraid aitama ning kellele sellises olukorras võib loota. Haigete inimeste aitamiseks võib olla erinevaid motiive, kuid on tore, et enamus arste ja meditsiinitöötajaid juhindub kõrgetest põhimõtetest: elu väärtus ja pühadus, armastus teiste vastu, omakasupüüdmatu lahkus. Muidugi ei mõista ma päris kõike, millega te kokku peate puutuma, kuid ma tahan siiralt öelda suur tänu teile teie töö eest! Teie töö on väga oluline. Soovin teile südamest jõudu, head tervist ja positiivset suhtumist.

 

Mai 2020, naistekliinik
Soovin südamest tänada ämmaemand Tiiu Saaroja. Ta on suurepärane ämmaemand, väga professionaalne aga sealjuures ka äärmiselt armas, hooliv ja igati toetav, kes teeb oma tööd südamega! Suur aitäh, sest üksinda sünnitada on väga raske ning ta oli kogu aeg minu kõrval olemas. Ei oskaks paremat tuge sünnitusel soovida ning olen südamest talle tänulik.


Mai 2020, spordimeditsiini ja taastusravi kliinik
Väga tubli on õde Anu Tiido, Marina Rudaš ja Riina Kutsar. Tänu neile ma paranesin. Nad on head psühholoogid, alati abivalmis ja reageerivad kiiresti meie probleemidele. Osakonna kollektiiv on väga tubli. Nimetaksin veel põetaja Svetlana Karhut ja Nadezda Knolli.

 

Mai 2020, Tartu Ülikooli Kliinikum
Meie, kui Eesti kodanikud, soovime tänada teid teie tähtsa ja ennastohverdava töö eest. Praegusel ajal teie õlgadel on suur vastutus, mis tekitab suurt füüsilist ja emotsionaalset pinget. Meile avaldab muljet see, et vaatamata olukorrale, te jätkate inimeste aitamist. Me hindame kõrgelt teie tööd ja kannatlikust. Oma eeskujuga te õhutate teisi ka head tegema. Loodame et teie töös on ka positiivseid hetki ja põhjusi rõõmuks. Hoidke ennast ja lähedasi!

 

Aprill 2020, spordimeditsiini ja taastusravi kliinik
Tulin lamavana, aga kui lahkusin, siis olin võimeline kahe küünarkargu toel liikuma, seda tänu minu füsioterapeut Anu Toomverkile ja õde Pille Mekkile. Suured, suured tänud selle osakonna töötajatele, kes olid kompetentsed, asjatundlikud ja hoolivad nii patsientide muredes kui rõõmudes. Eriti jäid meelde hooldaja Anastassija Vavžinjak, õde Svetlana Tšaussova, Anu Tiido ja Jelena Sohhinova.

 

Aprill 2020, anestesioloogia ja inensiivravi kliinik / sisekliinik, COVOD-19 nakkushaiguste osakond

Soovin väga tänada kõiki arste ja õdesid 2. intensiivist ja COVID-19 nakkushaiguste osakonnast, kes mu isa elule tagasi tõid! Te olete suurepärased ja teete head ja kiiret tööd! Aitäh kõikidele arstidele, kes jagasid mulle igapäevaselt infot isa seisundist ja kes vastasid ka vahel mu rumalatele küsimustele! Olge hoitud ja püsige terved!

 

Aprill 2020, traumatoloogia ja ortopeedia kliinik

Tahan tänada dr Reedik Pääsukest tema hea töö eest minu raske trauma ravimisel ja ka dr Anneli Rinnet ja hooldaja Inna Ištšuki.

 

Aprill 2020, stomatoloogia kliinik 

Suured tänusõnad erakorralise hambaravi kabinetis tööl olnud dr Mari-Liis Arole ja õde Svetlana Jefremovale. Tänu saadud abi eest, hästi palju head ja edu teile!

 

Aprill 2020, lastekliinik

Käisin öösel lapsega Teie juures EMO-s. Ma olin väga meeldivalt üllatunud, kui tore ja hooliv oli õde ning arst, kes meiega tegelesid. Õde oskas väga hästi suhelda mu lapsega. Tema soe suhtumine võttis pingeid vähemaks. Isegi maski tagant oli näha ja tunda tema sõbralikku naeratust. Suur aitäh! Lisaks, arstiga suheldes tekkis tõepoolest tunne, et ta hoolib siiralt ja on valmis igati aitama, et lapse enesetunne paraneks. Väga suur kummardus, et isegi eriolukorras ja öösel leiate jõudu ja energiat naeratada ning olla suureks toeks. Olen südamest väga tänulik teile. Soovin teile tugevat tervist ja rahulikke tööpäevi.

 

Aprill 2020, spordimeditsiini ja taastusravi kliinik / toitlustusteenistus

Minu füsioterapeut on Kelli Järvemägi, kellel on hea kannatus minuga tegeleda. Suur aitäh talle kõige eest! Põetajad on äärmiselt kiired. Toiduga olen rahul – ei jõua kõike ära süüa. Kõigile osakonna töötajatele südamlik tänu!

 

Märts 2020, lastekliinik 

Alustasime roosas majas ravi aastal 2009,meie arstiks sai dr Tiina Rägo, mõnda aega hiljem liitus meie tugivõrgustikuga dr Mari Kivivare ja füsioterapeudid Karin ning Reelika. Aastate jooksul sai haiglast mitte lihtsalt haigla, vaid Meie Poiste Haigla. Urisesin iga inimese peale, kes julges kritiseerida Roosat Maja. Natuke väsinud fassaad peidab enda sees imelisi inimesi, professionaalseid õdesid, arste, hooldajaid. Inimesi, kes teevad oma tööd südamega. Meist hooliti ja meie hoolisime. Aitäh, et hoidsite Puhhi raamatust nime saanud poiste Elu, andsite nõu, olite mulle suureks inspiratsiooniks õe õpingutel. Igale inimesele teie majas meie pere poolt tugev käepigistus ja virtuaalne kallistus. Aitäh, et olete. Aitäh et hoiate Elusid.

 

Märts 2020, hematoloogia-onkoloogia kliinik / spordimeditsiini ja taastusravi kliinik 

Oleme väga tänulikud meie ema ravimisele pühendunud kliinikumi arstidele, eriti dr Kristi Niinepuule ja dr Madis Joonsalule, õdedele ja põetajatele, et olite hoolivad, tähelepanelikud ja sõbralikud tema kannatuste leevendamisel. Eriline tänu nii ambulatoorse kui ka statsionaarse õendusabi osakonna töötajatele, eriti osakonna juhataja ja koduõde Stella Kalvikuleosakonna juhataja Angelika Lallile, dr Heli Tarole, sotsiaaltöötajale, E-korpuse õdedele, hooldusõdedele ja põetajatele. Teie abivalmidus, kannatlikkus ja pühendumus olid meile igati toeks sellel raskel perioodil, kui meie ema viibis teie hoole all. Palju jõudu ja vastupidavust Teile edasises töös, eriti praeguses kõigile keerulises olukorras! 

 

Märts 2020, kopsukliinik 

Ma tahaksin südamest tänada pulmonoloogia osakonna töötajaid, kes minu ema on viimase paari aasta jooksul ravinud. Nii kohusetundlikku ja vastutulelikku personali on raske leida. Eriline tänu ja sügav kummardus dr Anastassia Kamõninale, kelle säravat naeratust ja vastutulelikkust on raske sõnadesse panna. Tuhat tänu ka dr Marget Savisaarele, kellelt oleme alati nõu ja abi saanud. Sügav kummardus kogu personalile ja tuhat tervist teile nii raskes ametis!

 

Märts 2020, traumatoloogia ja ortopeedia kliinik 

Olen väga positiivselt üllatunud ortopeedia osakonna suurepärasest tööst. Ainult positiivsed emotsioonid! Maailmatase ka pisiasjades. Aitäh, prof Aare Märtson! Selline professionaalsus, sõnakasutus, hea suhtumine nii endasse kui kolleegidesse. Kõik töötajad olid väga tasemel, kõikjal operatsioonitoas ja taastusravipalatites. Tänu sellisele emotsioonile olin juba teisel päeval terve!

 

Märts 2020, stomatoloogia kliinik / toitlustusteenistus 

Olin lapsega 6. märtsi hommikul plaanilisel operatsioonil. Operatsiooni tegi dr Kätrin Privoi. Tahaksin väga tänada inimest, kes oli lapse kanüüli plaastrile joonistanud naerunäo. See oli esimene asi, mis lapse peale operatsiooni ja ärkamist naeratama pani. Tundub väike asi, aga lapse ning minu jaoks oli see tähtis ja väga armas žest! Samuti aitäh köögile. Reedelõunane kapsasupp lambalihaga oli suure söökla kohta väga, väga hea!

 

Märts 2020, kirurgiakliinik 

Haigla personaliga olen ma väga, väga rahul, alustades raviarstist dr Toomas Tikust ja lõpetades sanitaridega.

 

Märts 2020, kõrvakliinik 

Olen ülimalt tänulik oma raviarst dr Mihkel Plaasile ja kogu osakonna personalile nende tähelepanelikkuse, ülima hoolitsuse ja sooja südame eest. Jään teid meenutama kui tõelisi inimesi!

 

Märts 2020, kirurgiakliinik / naistekliinik / anestesioloogia ja intensiivravi kliinik 

Soovin südamest tänu avaldada dr Margot Peetsalule, dr Tiiu Hermlinile ja anestesioloog dr Rasmus Kurgpõllule! Samuti olen tänulik kõikidele headele hooldajatele ja õdedele. Tundsin haiglas end hoituna.

 

Märts 2020, psühhiaatriakliinik 

Siin osakonnas on väga hea tegevusteraapia ja väga tore tegevusjuhendaja Ülle Sikk. Ta on väga tegus ja teeb tõesti oma tööd südamest.

 

Märts 2020, hematoloogia-onkoloogia kliinik / südamekliinik / sisekliinik 

2019. aastal sattusin gastroenteroloogia osakonda arst-resident Erik Orro suunatud uuringutele, mille käigus avastati maos kasvaja. Selle opereerisid dr Jaan Soplepmann ja arst-resident Kaarel Tammur. Hilisemal kontrollimisel leiti, et olen paranenud tüsistusteta. Tahan tänada eelnimetatud doktoreid, eriti dr Jaan Soplepmanni ja kõiki mind hooldanud kliinikumi töötajaid südamliku suhtumise ja nähtud vaeva eest. Muljed kliinikumist, ka aastasl 2018. südamekliinikus tehtud dr Eve Laane ravi eest, on väga positiivsed. Aitäh kõigile!


Veebruar 2020, sisekliinik
Suur tänu tervele osakonnale hoolitsuse ja tähelepanu eest. Intensiivravipalati põetaja Galina Visnapuule hoolitsuse, tähelepanu ja inimliku suhtumise eest.

 

Veebruar 2020, närvikliinik
Juhtus see, et pole lihtsalt sõnu tänamaks oma arste dr Epp Heinolat ja dr Jaan Eelmäed. Ääretult abivalmid, mõistvad, sõbralikud jne. Operatsioon läks hästi, sain abi oma probleemile. Nad mõlemad on hoolivad: mitu korda päevas leiavad aega mõne sõna vahetada, vastata küsimustele. See on lihtsalt võrratu kogemus, kui oled oluline. Soovin neile jõudu kogu südamest ja suur tänu kogu personalile!

 

Veebruar 2020, psühhiaatriakliinik
Avaldan suurt kiitust õde Merle Lahe kohta. Ta on tubli ja hoolitsev ja oskab patsientidega väga hästi käituda, suudab patsiente rahustada.

 

Veebruar 2020, kõrvakliinik
Aitäh teile, dr Raiko Tiganik, et suunasite nina operatsioonile ja dr Mihkel Plaas. Soovida teile teie töös kõike paremat.

 

Veebruar 2020, radioloogiakliinik
Soovime avaldada tänu radioloogiaõde Tiiu Nõmmikule jätkuva hea koostöö ja vastutulelikkuse eest!

 

Veebruar 2020, kirurgiakliinik
Kirjutan oma isa nimel, kes soovib südamest tänada lahket ja abivalmit personali, kui ta käis käeoperatsioonil dr Andrus Metsa juures. Iga operatsioon, olgu ta nii väike ja kiire kui tahes, on patsiendile ebamugav, aga kui sind ümbritsevad toredad inimesed, kes naeratavad ja teevad oma tööd rõõmuga, siis on kogu protsess ja protseduur palju kergem ja meeldivam. Täname veelkord ning edu ja jaksu kõigile!

 

Veebruar 2020, anestesioloogia ja intensiivravi kliinik / kirurgiakliinik
Mind opereeris kirurg dr Marko Murruste. Tänan teda südamest. Samuti tänan intensiivraviõde Raili Seppa ja intensiivravipõetaja Nikita Udalovi, kes igal sammul olid kohal, kui abi vajasin. Kõigile meditsiinitöötajaile palju terviseid!

 

Veebruar 2020, hematoloogia-onkoloogia kliinik
Soovin tänada dr Jaak Lehtsaart - soe, mõistev, kindlasti professionaalne omal alal. Minu suur lugupidamine doktorile. Veel tänan kõiki õdesid ja kõiki, kes minuga vaeva nägid. Suur kalli teile, armsad. Teie kõigi juures oli lausa rõõm olla. Nii sõbralik pere, kust õhkub soojust ja hoolivust. Aitäh aitamast!

 

Veebruar 2020, traumatoloogia ja ortopeedia kliinik
Puutusin kokku põetaja Katrin Kulliga, õde Liisi Possuliga, füsioterapeudiga jt. Need inimesed tegid oma tööd suure armastuse ja hoolega ehkki nende töö on väga raske. 

Jaanuar 2020, stomatoloogia kliinik / anestesioloogia ja intensiivravi kliinik / ühendlabor / operatsiooniteenistus
Avaldan südamest tänu dr Piia-Heidi Kreegimäele, kes meie väikest poega ravi ja nägi palju vaeva, et tema hambad ning keelekida korda saada. Teie sõbralik olek ja rahulikkus aitasid meid väga. Tänan anestesioloogi, kes patsienti hellalt magama pani. Täname õde, kes hommikul 7.30 oli juba väga sõbralik ja abivalmis ja armsat hooldajaprouat, kes lohutas ärevuses ema. Täname ühendlaborit, kes nõustus narkoosis olevalt, kõige rohkem maailmas nõelu ja verevõtmist kartvalt lapselt analüüse võtma, et ta traumat ei saaks. Täname ärkamistoa õdesid, kes olid vastutulelikud ja sõbralikud. Aitäh, et tegite selle raske ja äreva päeva meie jaoks talutavaks ning olite oma töös parimad spetsialistid ja samas empaatiavõimelised. Olge hoitud!

 

Jaanuar 2020, sisekliinik / majandusteenistus
Tänan südamest kogu osakonna personali, eriti arst-resident Eva Luidet. Mõned nimed jäid veel meelde: õde Külli Parts, Meeli Luik ja Heleb Näpping, põetaja Monica Vaikmäe. Tänu ka autojuht Heldur Laanele.

 

Jaanuar 2020, spordimeditsiini ja taastusravi kliinik
Olen kaks korda käinud basseinis rühmatreeningul. Juhendajaks oli füsioterapeut Elin Grigorovitš. Tema võimlemisharjutused olid mulle väga head ja tunnen end paremini. Lisaks on tegemist väga positiivse inimesega, mis kandub patsientidele üle. Olen väga rahul!

 

Jaanuar 2020, naistekliinik
Täname südamest ämmaemand Moonika Pedoskit, dr Margit Klaassenit ja põetaja Evelin Aav´a meie pisikese Hendriku siia ilma aitamise eest! Suur aitäh ka kõikidele teistele osakonna töötajatele.

 

Jaanuar 2020, südamekliinik
Tervisliku seisundi halvenemise tõttu ei saanud ema minna arsti vastuvõtule. Helistasin ja teatasin tema mittetulekust. Minu suureks üllatuseks helistas dr Valvo Piilberg mulle samal päeval ja tundis muret minu ema detsembris tehtud uuringu tulemuste pärast. Soovitas koheselt pöörduda EMO-sse või kutsuda kiirabi. Nii ka tegime ja praegu viibib ema 1. kardioloogia osakonnas ravil. Minu siiras tänu dr Piilbergile! Soovin, et tal jätkuks ikka edaspidigi hoolivust patsientide vastu ja armastust oma töö vastu. Aitäh!

Detsember 2019, südamekliinik
Tahame tänada dr Mart Kaldret, õde Malle Põllusaart ja põetaja Eda Õuna väga sõbraliku ja abivalmi suhtumise eest ning kõiki osakonna töötajaid.

 

Detsember 2019, anestesioloogia ja intensiivravi kliinik / silmakliinik / sisekliinik / spordimeditsiini ja taastusravi kliinik / südamekliinik / majandusteenistus

Au Eesti meditsiinile! Viibisin statsionaarsel ravil endokrinoloogia osakonnas ning statsionaarse õendusabi osakonnas. Lubage avaldada südamlikku tänu mõlema osakonna töötajatele, kelle hooliva abiga sain verenäidu vähemaks ja paranesin jalavaludest. Sooviksin esile tuua tublisid arste, õdesid ja hooldajaid suure andumusega tehtud töö eest. Aitäh! Töötajad on: dr Elmira Gurbanova, dr Kaia Tammiksaar, südamearst dr Rein Kolk, silmaarst dr Tiina Mauring, üliõpilane Kaisa Viljar, arst-resident Hanna-Maria Muischnek, õed Annela Luht ja Helika Urbla, õde-spetsialist Agnes Anton, füsioterapeut Ave Kängsepp, põetaja Meeli Raal, EMO põetaja Tiina Kossinkova, puhastaja Veera Jeršova.

 

Detsember 2019, silmakliinik / majandusteenistus


Parema silma operatsioon. Teostas dr Marko Pastak. Operatsioon õnnestus. Aitäh! Suur tänu ka teistele. Ära ei tohi unustada ka söögitädi ja ka koristajat. Tundub, et teil on meeldiv kollektiiv. Jäin väga rahule!

 

Detsember 2019, kirurgiakliinik


Tänan kogu üldkirurgia osakonna personali hoolitseva suhtumise, kannatlikkuse, tähelepanu eest. Eriline tänu kuulub dr Marko Murrustele, kes eemaldas minu sapikivid Teete tänuväärset ja rasket tööd. Annate patsientidele tagasi rõõmu ning elutahte! Jõudu teile kõigile!

 

Detsember 2019, sordimeditsiini ja taastusravi kliinik

Soovin südamest tänada dr Merle Rokki. Alates detsembrikuust 2018 olen olnud ravil teie osakonnas pärast käetraumat. Tänan ka füsiaatriaõde Maie Sepat, kelle käed on mind tervendanud: massaaž on mind väga, väga palju aidanud.

Detsember 2019, traumatoloogia ja ortopeedia kliinik

Olen südamest tänulik operatsiooni meeskonnale, muidugi prof Aare Märtsonile kõige rohkem. Väga suur tänu ka kogu osakonna personalile. Eriti tänan intensiivravi inimesi, kes olid tööl 4. ja 5. detsembril – nii hoolitsevad ja töökad ning turvatunnet andvad inimesed. Aitäh teadlikule füsioterapeut Georgi Ivanovile. Jõudu, jaksu ja samasugust indu edaspidiseks!

Detsember 2019, radioloogiakliinik


Käisin esimest korda rinnauuringul ja sattusin kokku sõbraliku ja empaatilise töötajaga. Soovin tänada niivõrd sõbralikku abiradioloogiatehnik Elina Saarejõed ja kiita teda meeldiva suhtlemise eest. Oleks temasuguseid töötajaid rohkem! Aitäh!

 

November 2019, hematoloogia-onkoloogia kliinik / toitlustusteenistus / majandusteenistus
Suvel sain kurvastava diagnoosi – müeloom. Aga kohe sain tunnetada teie arsti dr Mari Punabi vastutulelikkust, abivalmidust ja osavõtlikkust. Algas päevaravi, mis kestis terve suve. Tänud päevaravi rahvale! Tänaseks olen statsionaaris hematoloogia ja luuüdi transplantatsiooni osakonnas. Igal pool üle kliiniku on tunda abivalmidust ja professionaalsust. Kõik on puhas, ruumid soojad, toit väga hea! Tänan teid kõiki!

 

November 2019, nahahaiguste kliinik
Tänan kogu osakonna personali! Dr Liisi Raamile ja dr Diana Sudakovale suur tänu tähelepanu eest. Õed ja abiõde Margus Leesik on suurepärased, tähelepanelikud. Aitäh hooldaja Vaike Pertmannile hea teeninduse eest! Ma armastan teid kõiki!

 

November 2019, lastekliinik
Tahtsin veelkord tänada ja öelda, et teil on vaimustav personal. Igaüks, kellega me sel perioodil kokku puutusime, olid nii siirad ning tekitasid tõesti sooja ja hoitud tunde. Õnn on näha selliseid inimesi minu lapse eest hoolitsemas.

 

November 2019, sisekliinik
Soovin tänada sooja ja südamlikku personali hoolitsuse eest! Suur tänu dr Svetlana Proškinale ja väga empaatilistele õdedele, kes siin töötavad ja igapäevaselt oma tööd hoolega teevad. Soovin teile jõudu, jaksu ka edaspidiseks! Aitäh tugipersonalile! Aitäh füsioterapeudile!

 

November 2019, närvikliinik
Olen õnnelik, et sain abi teie kliinikust ja suur tänu suurepäraste tingimuste loomise eest! Tänan südamest dr Leho Kõivu, kes mind opereeris – jõudu ja jaksu talle ka edaspidiseks sellel raskel ja keerulisel tööl. Suured tänud ka osakonna arstidele, õdedele ja kogu teenindavale personalile minule osutatud abi ja hooldamise eest. Minu eriline tänu kuulub särasilmsele ja lahke olekuga arst-resident Margit Rikkale südamliku ja hooliva suhtumise eest. Iga kontakt temaga andis mulle hea tunde. Tänan veelkord kõiki ja olge tublid edasi! Toogu elu teile kõigile õnne, rõõmu ja head tervist!

 

November 2019, stomatoloogia kliinik / anestesioloogia ja intensiivravi kliinik / kirurgiakliinik
Soovin tänada osakondade õdesid jt töötajaid, dr Oksana Ivaskit. Väga kena ja vastutulelik ning abivalmis suhtlemine. Kõige olulisem muidugi on tervise parendamine. Jõudu ja jaksu teile!

 

November 2019, südamekliinik
Saabusime haiglasse südameinfarktiga. Meie raviarst dr Sirje Tikku ja tema meeskonna töö tulemusena oleme tänaseks valmis lahkuma meeldivast ja võluvast spetsialistide seltskonnast. Saime terve rida õppetunde. Me ei teadnud, et Euroopa parim haigla asub Tartus ja et dr Sirje Tikk võib olla nii sõbralik ja võluv. Sügavad kummardused meie kahe poolt raviarstile ja tema meeskonnale.

 

November 2019, traumatoloogia ja ortopeedia kliinik
Tahan avaldada tänu ortopeedia osakonna töötajatele tähelepanelikkuse ja hooliva suhtumise eest. Suur tänu füsioterapeut Galina Schneiderile kannatlikkuse ja professionaalsuse eest. Eriline südamlik tänu minu arstile dr Viktor Šapovalovile kuldsete käte eest, mis tegid võimatu võimalikuks. Aitäh, andsite mulle tagasi täisväärtusliku elu ja ma võin normaalselt liikuda. Hea, et on olemas sellised professionaalid, kes ei tee mitte üksnes hästi oma tööd, vaid teevad kõikvõimaliku selleks, et patsient jääks rahule.

 

November 2019, naistekliinik
Tahaksin südamest tänada dr Kristin Jaigmat ja kogu sünnitusosakonda, kes aitasid ilmale meie pisikese beebi ning hoolitsesid tema eest intensiivravi osakonnas.

 

Veebruar 2019, nahahaiguste kliinik
Kohe saabumise päeval alustati uuringutega ja hakati tegelema raviga. Täna, kui lahkun ravilt, saan öelda ainult positiivset. Sain kvaliteetset ravi, asjatundlikku kohtlemist personali poolt. Suur tänu kõigile arstidele, õdedele ja teenindavale personalile.

 

Veebruar 2019, närvikliinik
Soovin avaldada tänu dr Artjom Duganile ja dr Tõnu Rätsepale hoole ja armastusega tehtud töö eest ja suured tänud õde Kristiina Seerole kes kuulab patsiente ja mõistab olla empaatiline. Aitäh!

 

Veebruar 2019, spordimeditsiini ja taastusravi kliinik
Tänan dr Jana Intšitet, treenerit füsioterapeut Kerli Kostinit ja kogu teenindavat personali. Suur tänu!

 

Veebruar 2019, stomatoloogia kliinik
Soovin avaldada tänu oma suurepärasele arstile, dr Oksana Ivaskile, väga hooliva suhtumise eest. Tahaksin tänada ka sekretär Kaia Tohu väga meeldiva ja rahuliku suhtumise eest.

 

Veebruar 2019, kirurgiakliinik/toitlustusteenistus
Suur, suur tänu väga meeldivale personalile empaatia ja südamega tehtud töö eest! Teie juures oli oma ebameeldiva hädaga julge ja turvaline olla. Ei ole iialgi oma pika haiglas viibimise staažiga saanud nii head toitu. Kiitused kööki! Elagu ja olgu terve tõeline päikesekiirest dr Margot Peetsalu ja kogu osakonna personal. Aitäh!

 

Veebruar 2019, sisekliinik
Suur aitäh kõigile teile, kes te siin teete patsientide elu lillepeoks! Hooliv sõna, rahustav sõna, jagatud elutarkus, rahulikult kuulav kõrv – kõik need asjad, mis maandavad patsiendi ärevuse nende mitte just kõige meeldivamate protseduuride juures. Dr Karin Kull on parim arst, keda tean. Aitäh!

 

Veebruar 2019, lastekliinik
Tahan tänada 11. veebruari õhtul/öösel lastekliiniku EMO-s töötanud valvearsti, kes oli väga sõbralik, seletas kannatlikult ja toetas segaduses lapsevanemat hea nõuga.

 

Veebruar 2019, hematoloogia-onkoloogia kliinik
Tänan osakonna töötajaid professionaalse töö ja sõbraliku toetuse eest. Erilised tänud dr Jaak Lehtsaarele ja hooldaja Kristi Tilgale.

 

Veebruar 2019, naistekliinik
Tahan tänada ämmaemandat Tiiu Saaroja. Ta oli minu juures sünnituse ajal ning ühel haiglas oldud päeval õnnestus olla tema vahetuse patsient. Väga abivalmis, sõbralik ja südamega tööd tegev ämmaemand. Ta keskendus alati minu probleemile või küsimustele ning abistas nii nagu sai.

 

Veebruar 2019, traumatoloogia ja ortopeedia kliinik
Sooviksin tänada 4. veebruaril tööl olnud päevastatsionaari töötajaid, kes on äärmiselt sõbralikud ja hoolivad. Samuti sooviksin tänada dr Alo Rulli, kes teostas lõikuse. Suured-suured tänud!

 

Veebruar 2019, kõrvakliinik/patsiendi info- ja tugikeskus
Projektijuht Margarita Milihhina, aitäh veelkord, et tegite meiega koostööd ravi organiseerimisel ja väga operatiivselt vastasite kõigile meie küsimustele. Oleme teile väga tänulikud! Lahkusime kliinikust väga heas hingelises seisundis, väga heade operatsioonitulemustega ja kindlasti soovitame edaspidi teie kliinikut kui kõrgetasemelist meditsiiniteenuste osutajat. Kogu kliiniku personal oli tasemel, kõike selgitati, näidati, isegi kui ei osatud vene keelt, püüti igati aidata. Suhtumine patsientidesse oli suurepärane, kõik töötajad oskasid lastega suhelda, leidsid õige lähenemisviisi ja laps tundis end täiesti turvaliselt. Eriti tahaks ära märkida operatsiooni läbi viinud arsti dr Vahur Ristioja, kes kinkis lapsele võimaluse hingata uutmoodi. Hiljem tuli ta lapse juurde ja tundis huvi väikese patsiendi tervise vastu, andis vajalikke nõuandeid. Kõigile palju tänu meie perekonna poolt!

 

Tänuavaldusi
Jaanuar 2019, kirurgiakliinik; anestesioloogia ja intensiivravi kliinik
Soovin tänada oma arste dr Jaanus Suumanni, dr Simo Saarniitu, anestesioloogi, osakonna õdesid ja kõiki teisi osavõtliku ja tähelepaneliku suhtumise eest. Tundsin end nagu kuninga kass.

 

Jaanuar 2019, traumatoloogia ja ortopeedia kliinik
Dr Egon Puuorg tegi siiski riskantse otsuse ja alustas operatsiooni. Kõik läks hästi. Suur ja südamlik tänu talle selle eest! Tehke kõik, et selline tohter ikka meid, eestimaalasi, abistama jääks. Dr Julia Villemson võttis minu ravimist väga tõsiselt ja läbimõeldult. Suur-suur tänu temalegi väga õnnestunud raviplaani koostamise ja heade tulemuste eest. Peaaegu uskumatu sai teoks, kõnnin jälle omil jalul. Ta on väga inimsõbralik ja soe suhtleja. Ei saa kuidagi mööda minna ka mind ravinud õdedest ja füsioterapeutidest. Kõik nad olid väga südamlikud ja oskuslikud abistajad, oma ala spetsialistid.

 

Jaanuar 2019, majandusteenistus
Unustasin oma rahakoti ja märkmiku dokumentide ja rahaga riidehoidu. Raja 31 riidehoidja Merike Stabrovski helistas mulle ja tagastas kõik unustatu. Tänan teda suure aususe ja kiire reageerimise eest.

 

Jaanuar 2019, sisekliinik
Täname südamest kõiki, kes töötavad selles osakonnas: arste, medõdesid, sanitare ja hooldajaid. Erilise tänuavalduse soovime edastada väga heale arstile, dr Marko Malvikule, kelle professionaalsed töövõtted on toonud tema patsiendile väga raske tervisliku seisundi korral meeletult suurt abi, kergendust ja leevendust. Arsti suhtumine oma patsientidesse on alati olnud väga soe, hooliv ja inimlik. Tartu Ülikooli Kliinikum on saanud oma meeskonda tõeliselt pädeva ja oma ala parima spetsialist dr Marko Malviku näol. Täname teid kõiki ja soovime edu teie raskes ja vastutusrikkas töös!

 

Jaanuar 2019, hematoloogia-onkoloogia kliinik
Olen väga tänulik dr Evelyn Eelmale operatsiooni eest ja kogu osakonna med-personalile, kes on hoolitsevad, sõbralikud ja täpsed. Kuigi olin väga mures oma tervise pärast, tundsin nii head suhtumist, et mured vähenesid. Palju jõudu teile kõigile selle raske töö tegemisel! Jäägu naeratus ikka teie näole, siis suudavad ka haiged naeratada.

 

Jaanuar 2019, kõrvakliinik
Tahan kiita kogu kõrvakliiniku meeskonda, kes tegutsevad mandlite lõikamise ja sellest taastumisega. Vastuvõtus oli väga meeldiv sekretär Marge Haav. Kõik minuga tegelenud inimesed olid väga sõbralikud, hoolivad, hea huumorimeelega ning väga osavad. Kogu minu haiglas viibimine oli väga positiivne kogemus. Suured tänud!


Jaanuar 2019, spordimeditsiini ja taastusravi kliinik
Edastan tänuavalduse koduõde Stella Geringile tõhusate näpunäidete eest, mille kasutamisel 90-aastase lamaja isiku jalg paranes. Soovitused, kuidas kodus toimida, olid tõesti efektiivsed ja nüüd on probleemne koht paranenud. Jätkan sarnaste probleemide ennetamiseks samas vaimus!

Jaanuar 2019, silmakliinik
Tahame tänada dr Reet Kuiva, medõdesid ja teenindavat personali. Nad on nii sõbralikud, toredad ja asjalikud. Saime kaasa ainult positiivseid emotsioone.

Jaanuar 2019, naistekliinik, lastekliinik
Aitäh minule osutatud sünnitusabi eest ämmaemand Evelin Grossile ja temaga koos valves olnud põetajatele! Aitäh sünnitusjärgse ja neonatoloogia osakonna personalile hoole, abi, ravi ja sõbraliku suhtumise eest!

 

Jaanuar 2019, südamekliinik
Soovin südamest avaldada tänu ja lugupidamist kardioloogia osakonna personalile. Aitäh dr Leili Kütile ja tema meeskonnale professionaalse abi eest.

 

Jaanuar 2019, lastekliinik
Viimase 6–7 kuu jooksul on meie pere palju kokku puutunud lastekliiniku töötajatega. On rõõm, et meie tütrele sai osaks nii palju positiivset suhtumist ja tundsime, et temast ja tema arengust tõepoolest hoolitakse. Suur aitäh väga positiivsele ja rahulikule taastusraviarstile dr Tiina Lindile toetavate sõnade ja põhjalikkuse eest. Soovime kiita rõõmsameelset füsioterapeut Merlin Burovi, kes lähtus tundides alati lapsest, andis soovitusi ning tekitas tunde, et oleme tagasi oodatud ka siis, kui laps ei olnud väga koostööaldis. Suured tänusõnad ka basseinitunni juhendajale füsioterapeut Piret Suurele, kes laskis igaühel toimetada omas tempos ja andis häid nõuandeid ujuma õppimises osas. Head meelt valmistas ka abivalmis taastusravi keskuse sekretär Aile Luts, kes alati lahkelt tundide aegu klapitas ja sättis. Oleme väga tänulikud ning soovime lastekliiniku perele palju toredaid hetki alanud aastal!

 

Jaanuar 2019, hematoloogia-onkoloogia kliinik
Diagnoosiga tõmmati siis mind elutee kiirteerallilt raja kõrvale, kindlasti selleks, et ma saaksin mulle kingitud elule tagasi vaadata, sellest õppida, järeldusi teha, paremaks inimeseks saada ja see elukestev õppetund on olnud imeline. Tõtt öelda oli suur ime, et dr Olav Tammik võttis üldse mind erakorraliselt kiirkorras opereerida ja selle eest võlgnen ma talle oma jäägitu tänu nüüd ja edaspidi. See omakorda viis mind aga selleni, et mul õnnestus Tartus keset kevadet tervelt kuu aega saada maailma parimat hoolitsust kirurgilise onkoloogia intensiivis, kus töötavad ebamaiselt tublid inimesed ja mulle jääb selgusetuks, kust need inimesed selle elu- ja töörõõmu ammutavad. See energia, mida nad patsientidele kiirgavad, on ausõna tervendav. Salasõna on muidugi huumor, mis selle asjaga seal kaasas käis ja tervenemisele kõvasti kaasa aitas! Ehk siis mind koheldi kui 6. korruse printsessi herneteral, minu isiklikuks poputajaks sai kuldsete kätega põetaja Tiina Nilp ja tookord aitasid mind füsioterapeut Margit Rechlini usinad õpilased. Tahan aga öelda erilised tänud õde Merike Visnapuule, kuna tema sai ikka näha minu diagnoosiga kaasnenud sügava depressiooni kõige rängemat poolt ja suutis äärmiselt armsalt sellega toime tulla. Merike on imeline inimene. Soovin tänusõnad edastada dr Andrus Mägile, tänu kellele sain ma Tartus esmaklassilist keemiaravi poole aasta vältel, mis ilmselgelt mõjus mulle väga hästi. Paraku on selle diagnoosiga ikkagi niimoodi, et eelmise aasta lõpus sain teada, et ega midagi, tuleb taas ennast ilmutada oma Tartu vaimust kirurgile dr Olav Tammikule. Mulle tehti kolmas väga edukas operatsioon dr Olav Tammiku ja dr Margus Kivisilla poolt. Suur, suur tänu teile! Soovin siinkohal teha tänuavalduse kõikidele, kes minuga toimetasid, alates operatsioonile saabumise päevast kuni lahkumiseni. Tänud armas sekretär Kaia Tohu, kogu paberimajanduse eest, mis sa minu heaks toimetanud oled. Seda on olnud palju! Siiras tänu dr Jaan Soplepmannile, kes võttis vaevaks uurida, mis sai edasi minu antud analüüsidest ja suunas edasi mind geneetikute juurde. Soovin julgust ning jätkuvat sära silmadesse armsale abiõele Jan-Kristjan Madissonile, kes on väga tore ja teadmishimuline noor inimene! Tänu õde Aljona Komissarovale ja suur tänu õele Andrei Vavilovile, kelle huumorisoon ja professionaalsus on kadestamisväärt. Armas õde Raissa Andrejeva õpetas mind kuu ajaga tõeliseks stoomihoolduse profiks. Aitäh Sulle, Rajake!

Detsember 2018, naistekliinik
Saime väga tähelepaneliku ja professionaalse ravi ja kohtlemise osaliseks. Täname arste dr Ülle Kadastikku ja dr Pille Soplepmanni. Samuti suur tänu kõigile õdedele ja hooldajatele. Olge te kõik terved!


Detsember 2018, spordimeditsiini ja taastusravi kliinik
Soovin tänada personali hoolivuse ja soojuse eest. Eriline tänu dr Alla Umantsevale, kes väga professionaalselt juhendas ja suhtus minu taastumisse. Füsioterapeut Petra-Marion Vesterineni tähelepaneliku pilgu all paranes minu füüsiline kui ka emotsionaalne seisund. Suur aitäh kogu meditsiinilisele personalile, kes olid abivalmis!


Detsember 2018, hematoloogia-onkoloogia kliinik
Tahan avaldada tänu kogu onko- ja radioteraapia osakonna personalile. Suur tänu teile kõigile heasüdamlikkuse, kannatlikkuse ja hoole eest, millega suhtute patsientidesse. Veelkord tänu professionaalsuse eest, eriti järgmistele töötajatele: põetaja Larissa Kareva ja Mari Vään, õde Sandra Erm, Jelena Mõtt, Maire Laanesoo, Katrin Kons, Ksenia Ots, hooldusõde Nadilja Kirm ja abiõde Liina Oherjus. Aitäh, et olete ausalt ja kohusetundlikult teinud oma rasket tööd.


Detsember 2018, naistekliinik/sisekliinik/anestesioloogia ja intensiivravi kliinik
Lugupeetud arstid, dr Fred Kirss, dr Anne Kirss, dr Peeter Saadla, dr Margit Klaassen, kogu sünnitusosakond, 1. intensiivravi osakond, sisekliiniku arstid – kõik, kes võtsid osa minu lapse ja naise sünnitusest ja naise elu päästmisest. Teile kõigile suured ja südamest tänud!


Detsember 2018, kirurgiakliinik
Olin teist korda ravil veresoontekirurgia osakonnas. Suur aitäh teile, lugupeetud dr Heli Järve ja dr Asser Aavik, osavate näppude ja vastutulelikkuse eest minu kui patsiendi aitamisel. Lugupeetud dr Kadri Väljataga, väga meeldiv oli olla teie patsient Miks? Ikka leidus teil aega minu ärakuulamiseks ning vajalike otsuste tegemiseks.


Detsember 2018, ühendkantselei patsiendi info- ja tugikeskus
Mu isa jäi haigeks Venemaal. Tuttavad aitasid mul pöörduda projektijuhi Margarita Milihhina juurde. Esimest korda umbes aasta tagasi, peale seda ma pöördusin tema juurde veel mitu korda. Ta alati aitas. See on väga meeldiv, et kliinikumis on selline inimene, kes koordineerib kõik asjad vene keeles. Ma soovin Margaritale edu ja suur tänu abi eest!


Detsember 2018, sisekliinik
Soovin avaldada tänu gastroenteroloog dr Marko Malvikule. Suurepärane arst, kes on südame ja hingega asja juures. Tegutseb põhjalikult ja professionaalselt, suhtumine patsienti hooliv, sõbralik ja tähelepanelik. Väga positiivsed kogemused! Olen dr Malvikule südamest tänulik ja soovin edu!


Detsember 2018, silmakliinik
Tänan südamest dr Marko Pastakut, kes opereeris mind. Nüüd näen ma jälle. Tänan kõiki, kes minuga vaeva nägid. Palju jõudu teile teie raskes töös! Ma olen nii õnnelik ja tänulik!


Detsember 2018, traumatoloogia ja ortopeedia kliinik/majandusteenistus
Soovin avaldada suurt tänu töötajatele, kes teevad oma tööd suure kohusetundega ja südamega. Suur tänu osakonnajuhataja dr Mart Parvele, kes on suutnud kokku koondada nii toredad ja professionaalsed töötajad. Puhastus- ja koristustöid teeb puhastaja Kelli Piho korrektselt ja laitmatult. Kõik põetajad on abivalmid, suure empaatiaga, kiired ja hoolivad. Õde Rita Mehine oma soojuse ja malbe hääle ning naeratusega ravib kõik haavad. Eriline kummardus dr Jaan Laosele, kes hoolib ja muretseb oma patsientide eest. Füsioterapeut Galina Schneideri individuaalne lähenemine patsiendile väärib suurt lugupidamist ja tunnustust.


Detsember 2018, psühhiaatriakliinik
Väga meeldiv personal. Te teete tänuväärset tööd. Mina sain siit palju abi, enesekindlust ja tahet kainena püsida. Eriti tänan õde Valentina Seppa, sotsiaaltöötaja Eerika Luukast ja tegevusjuhendaja Kristina Sorget. Edu edaspidiseks!

November 2018, lastekliinik
Soovime väga tänada heatahtlikku dr Doris Marki, lastekliiniku EMO ning ägedate infektsioonide osakonna meeldivat personali meie lastele osutatud kiire abi, sõbraliku hoole ja ravi eest! Edu ja jõudu Teile igasse päeva!

 

November 2018, psühhiaatriakliinik
Olin unehäiretega ravil juba teist korda. Esimesel korral katkestasin ise, sest arvasin, et olengi jälle terve. Kordusravi võtsin väga tõsiselt ja tahan öelda, et õde Ketlin Veeväli tegi minuga imet. Nii kannatlikku, kaasaelavat ja toredat inimest kohtab elus harva. Saan juba pikemat aega uinuda ilma unerohuta.

 

November 2018, anestesioloogia ja intensiivravi kliinik
Stomatoloogia kliiniku hambaravi meeskond soovib südamest tänada anesteesia meeskonda hea koostöö eest 13.11.2018 4. operatsioonitoas. Anesteesia poolel toimetasid dr Mare Kubjas ja arst-resident Eliis Otter. Raskete patsientide puhul parandab hea meekonnatöö, abivalmidus ja kaasamõtlemine oluliselt osutatava teenuse kvaliteeti.

 

November 2018, hematoloogia-onkoloogia kliinik
Tänan kogu südamest kõiki hematolooge, kes korraldasid minu ravi. Eriti tahaksin tänada järjekindlat, asjatundlikku dr Marge Rahu raviplaani koostamise eest koos teiste arstidega ja ravi alustamist ning selle ravi kindlameelset plaanilist jätkamist dr Olga Rätsepa poolt.

 

November 2018, kirurgiakliinik
Tahan avaldada suurt tänu dr Mart Ellerile positiivse suhtumise, kõrgelt professionaalse lähenemise ja edukalt läbi viidud operatsiooni eest! Soovin suurt edu Teie vastutusrikkas töös!

November 2018, radioloogiakliinik/südamekliinik
Tänuavaldus dr Toomas Hermlinile, raviarst dr Priit Tammjärvele, intensiivravi personalile ning järelravi osakonna kollektiivile! Südamlikud ja siirad tänud abi ja hoolitsuse eest. Jõudu ja jaksu edaspidiseks!

 

November 2018, spordimeditsiini ja taastusravi kliinik
Soovin südamest tänada kogu personali õendusosakonnas, kes tegelevad minu emaga. Soovin avaldada tänu inimliku suhtumise eest osakonnajuhataja Angelika Lallile, dr Airi Kasemägile, sotsiaaltöötaja Johanna Hollole, kes teevad oma tööd südamlikult ja mõistvalt. Tänan väga õde Ene Kokki ja teisi õdesid õendustoimingute professionaalse ja hooliva läbiviimise eest. Kiidan teid kõiki abivalmiduse ja südamega tehtud töö eest. Sügav kummardus!

 

November 2018, traumatoloogia ja ortopeedia kliinik/toitlustusteenistus
Minu suurim tänu prof Aare Märtsonile ja tema meeskonnale eduka operatsiooni läbiviimise eest! Samuti tänud kogu ortopeedia osakonnale - õed, hooldajad, füsioterapeudid jt - igati professionaalse ja meeldiva teeninduse eest. Tänu teile paranen jõudsasti nüüd juba kodus. Tänud ka toitlustusteenistusele maitsva koduse toidu eest!

 

November 2018, analüüsi-kvaliteediteenistus
Tahan tänada klienditeenindaja Helje Ehrlichi meeldiva ja sõbraliku teeninduse eest kõrvakliinikus.


November 2018, kirurgiakliinik/operatsiooniteenistus
Ma olen väga tänulik dr Taavi Põdramäele, kes on minu raviarst ja kes mind opereeris. Niisamuti tänan kõiki uroloogia ja neerusiirdamise osakonna töötajaid ning ka opibloki personali. Puutusin kunagi Maarjamõisa haiglaga kokku nõukogude ajal ja kontrast on väga suur – arenguhüpe on olnud meeletu. Jõudu kõigile!


November 2018, hematoloogia - onkoloogia kliinik/toitlustusteenistus
Väga meeldiv kogemus haiglas viibimisest. Tänu dr Mari Punabile ja kogu osakonna personalile – väga hea hoolitsus. Toitlustus superhea. Tänu kokkadele!

November 2018, naistekliinik/anestesioloogia ja intensiivravi kliinik
Sooviksin tänada kogu teie kollektiivi suurepärase töö eest! Olen ise Tallinna inimene, kuid seal mul arstidega ei vedanud nii hästi. Seega otsustasin, et kui ma pean tegema kunstviljastamise, siis ainult Tartus. Soovitati mulle dr Aire Sekavinit, keda ma kiidan taevani! Ta oli nii sõbralik, kaasaelav ja suurepärase mäluga.
25. rasedusnädalal pidin kutsuma kiirabi kõrge palaviku tõttu. Hakkasin kõige rohkem suhtlema suurepärase spetsialistiga, dr Anne Rohtmetsaga. Jälle tahan kiita kogu sünnituseelset osakonda, kus olid väga sõbralikud ämmaemandad, fantastiline arst ja abivalmis hooldusteenuste personal. Ämmaemand kontrollis mind iga kord, kui ma esitasin oma mured ja ettepanekud. Hoolduspersonal oli samuti kiire ja täpne, kui oli midagi vaja tuua. Eriti suure tänu tahan aga öelda dr Anne Rohtmetsale.
Haiglas viibimise ajal jagas personal infot ja hoolitses minu ja lapse eest ööpäevaringselt. Sünnituse ajal kohtusin ämmaemand Enel Ploomiga. Temaga koos oli mul sünnituse ajal turvaline tunne. See, kuidas ta rääkis rahuliku häälega ja kordas sada korda, et ta on minu lähedal. Tegi kõik, mis oli vaja, ei rääkinud liiga palju, aga samas andis väga asjalikku nõu, mida ja millal tuleb teha. Fantastiline inimene, ausõna!
Nüüd suhtlen pidevalt lasteintensiivravi osakonnaga, kus minu laps on. Seal saan igal ajal arstidega rääkida ja saan neilt arusaadavalt kõige olulisemat infot. Kogu Tartus viibimise ajal on tunne nagu oleksin erakliinikus, kuigi palatid on patsiente täis ja tööd kõigil üle piiri. Suured tänud, et te olemas olete! Mul on hea meel, et ma sattusin Tartu haiglasse ja sain ravi kõrgel tasemel!

 

August 2018, lastekliinik
Võru EMO-st saadeti meid otse Tartusse lastehaiglasse. Selle lühikese aja jooksul halvatus kogu näopool. Saime samal õhtul abi. Analüüside järgi tuvastati neuroborrelioos ja laps võeti haiglasse sisse. Viibisime ravil 3 nädalat. Tänu kogu meeskonnale abi eest – arstidele, õdedele, väga toredatele ja vahvatele söögitädidele. Suurimad tänud arst-resident Kerttu Kivisikule, kes tegeles meiega esimesel nädalal. Suurimad kiitused dr Rael Laugesaarele ja lasteõde Ly Lutsarile ning mudugi ka kogu ülejäänud personalile. Aitäh, et päästsite meie lapse elu!


August 2018, kirurgiakliinik; toitlustusteenistus
Suur tänu dr Priit Veskimäele ja terve osakonna personalile, kes aitasid meie vanaisa Vambolat. Samuti soovime kiita köögipersonali maitsva toidu eest, eriti kokk Taimi Kasumetsa ja Aimar Jaaksonit. Soovime teile jõudu ja edu edaspidiseks.


August 2018, hematoloogia-onkoloogia kliinik
Tänan südamest onkogünekoloog dr Arno Uppinit ravi eest ja kogu osakonna personali hoolitseva ja südamliku suhtumise eest. Olete olnud väga tublid! Olge terved ja palju jõudu!


Juuli 2018, naistekliinik; lastekliinik
Peale kodusünnitust suunati mind ja minu vastsündinud tütar haiglasse. Tänu teie kiirele ja heale tööle oleme mõlemad terved. Oleme ülimalt tänulikud ämmaemand Häli Viikukasele, dr Georgi Nellisele ja dr Fred Kirsile ning teistele suurepärase töö eest.


Juuli 2018, erakorralise meditsiini osakond
Minu südamlik tänu, tunnustus ja lugupidamine dr Triinu Russkile, õde Marlen Mäesalule ja Kaire Tsärole mulle osutatud abi eest.


Juuni 2018, kopsukliinik
Suured südamlikud tänud minu suurepärasele raviarstile dr Marget Savisaarele tema väga professionaalse ja igati hooliva suhtumise eest. Jõudu Teile Teie tänuväärses töös. Samuti tänan kõiki osakonna tublisid õdesid ja kogu osakonna personali hea patsientidesse suhtumise eest.

 

August 2018, naistekliinik
Minu sünnituskogemus teie osakonnas oli väga-väga meeldiv. Kõik sujus väga ilusasti ja pääsesin operatsioonile öisel ajal. Nii operatsioonisaalis kui sünnitusjärgses osakonnas oli väga tore ja sõbralik personal, kes aitasid ja julgustasid. Olen väga rahul, et Tartusse otsustasin selleks oluliseks sündmuseks tulla. Suur tänu teile!


August 2018, hematoloogia-onkoloogia kliinik
Tahame tänada dr Evelyn Eelmad ning kogu haigla personali, kes meiega tegelesid. Meie eest hoolitseti väga hästi, õed sisendasid optimismi ning olid kogu oma tegevusega väga asjalikud ja rõõmsameelsed. Tuhat tänu!


August 2018, traumatoloogia ja ortopeedia kliinik
Veel kord suur-suur tänu operatsiooni teinud arstile ja teistele arstidele, õdedele ja kõigile, kes minu ema eest hoolitsesid. Ta oli tõesti väga heades kätes ja osakonna töötajad teevad parimat tööd!


August 2018, spordimeditsiini ja taastusravi kliinik
Tahan avaldada tänu ja kiitust põetaja Julia Zaharovale. Tänan sind väga!


Juuli 2018, erakorralise meditsiini osakond
Käisin pojaga traumapunktis. Kuigi rahvast oli palju, siis kõik töötajad, alates administraatorist kuni trauma I kabineti personalini, olid äärmiselt professionaalsed ja sõbralikud. Töö kiire ja korralik. Täname abi eest!


Juuli 2018, kopsukliinik
Tahame tänada häid ja abivalmis arste dr Pilleriin Liivat ja dr Anneli Poolat, kes aitasid välja selgitada pikale veninud kaebuste põhjuse ja andsid vajalikku abi. Super arstid!


Juuli 2018, südamekliinik; toitlustusteenistus
Täna saan pärast südameinfarktist päästetuna ja ravituna koduteele. 81-aastasena on mul jätkuvalt õnne olla oma pojalaste kasvamise ja koolirõõmude ning maailma avastamiste tunnistaja. Tänu teile kõigile ravi ja hoolitsuse eest! Tänan raviarst dr Marta Kalderit ja õde Sirje Põderit.

Mai 2018, naistekliinik
Kiidaksime oma südaööst kella üheni kestnud sünnitusel meid vastu võtnud ämmaemandat Karilin Nemsitsveridzet ja üliõpilast Diana-Lisanne Käppa ja ka kõiki teisi meie sünnitusel abistanud arste ja ämmaemandaid (ja kogu tolle vahetuse naiskonda), kes muutsid meie välksünnituse võimalikult meeldivaks ja kelle professionaalne käitumine aitas vältida komplikatsioonide teket.


Mai 2018, psühhiaatriakliinik
Tänan dr Anu Järve ja üldpsühhiaatria keskuse personali. Olete toredad ja toetavad inimesed, kes on valinud omale õige eriala ja teevad oma tööd südamega.


Mai 2018, sisekliinik; radioloogiakliinik
Tahan tänada gastroenteroloogia osakonda, selle juhatajat dr Riina Salupere, raviarsti dr Aileen Eeki, kõiki teisi arste, radiolooge, logopeedi jne. Samuti sügav ja siiras tänu õdedele, hooldajatele ja põetajatele, kes töötasid asjatundlikult ja hoolivalt. Jõudu ja jaksu kogu kollektiivile.

 

Mai 2018, kõrvakliinik
Oleme väga tänulikud kirurgile dr Maris Suurnale, kes tegi tipptöö sisekõrvaimplantaadi paigaldamiseks ja ka pärast operatsiooni oli kirurg väga abivalmis ja juhendas meid tipptasemel. Oleme uhked, et Eestis on ka kirurge, kes väärivad ülimat tänu ja kiitust super töö eest. Veelkord kiitus Teile ja jõudu, jaksu teistele abivajajatele toeks olla. Samuti tänud dr Katrin Kruustükile ja programmeerija Piret Zimmerile, kes olid toeks ja andsid nõu raskel ajal.


Mai 2018, traumatoloogia ja ortopeedia kliinik; ühendkantselei
Projektijuht Margarita Milihhina! Tahaksin tänada Teid hea organiseerimistöö eest, et jõudsin kliinikumi arsti vastuvõtule. Eriline tänu just prof Aare Märtsonile. Ta on oma eriala tõeline professionaal! Arvestades minu eriti keerulist juhtumit ja 10. mail tehtud operatsioonijärgset tulemust, siis nüüd on maailmas üks õnnelik inimene rohkem. Margarita, Te olete vastutustundlik ja väga meeldiv inimene suhtlemisel. Kliinikumil on väga vedanud. Soovitan kindlasti ravi kliinikumis oma tutvusringkonnale.


Austusega Jelena P., välispatsient Ukrainast


Mai 2018, südamekliinik
Minu viimasest operatsioonist on möödas kuus kuud ning tervis on aina paremaks muutunud. Seega soovin veel kord tänada raviarst dr Sirje Kõvaskit, kirurge dr Arno Ruusaleppa, dr Jaagup Truusalu ning anestesioloog dr Eve Inti. Lisaks ei saa unustada teisi meeskonnaliikmeid, kes olid väga soojad, armsad, kohusetundlikud ja suure südamega.


Mai 2018, anestesioloogia ja intensiivravi kliinik
Sattsuin päevasel ajal jälle EMO-sse südame rütmihäirete tõttu. Olen kahjuks korduvalt viibinud sama probleemiga teie osakonnas ja alati olen tagasi tulnud meeldiva tundega, sest teie personal on nii hooliv. Tänu kõigile ka kõigi minu eelnevate EMO-s viibimiste eest.
Seekord otsustasin teile kirjutada, sest soovin edasi anda oma südamest tulevad tänusõnad personalile, kes viibis sel päeval tööl. Väga lahke kontakt algas juba registratuurist, siis kabinetist, kus tehti esialgsed uuringud, ja edasi osakond, kuhu mind paigutati. Jällegi väga lahke ja hooliv suhtumine patsienti. Eriti meeldivalt üllatas noor arst-resident dr Siiri Ladva. Ta püüdis mind igati aidata. Ta oli väga hea suhtleja, positiivne, soe ja õppimishuviline. Olen kindel, et temast saab suurepärane spetsialist, ta oli seda juba praegu.

Meditsiiniteaduste valdkonna Üliõpilaskogu (MVÜK) tunnustab igal kevadel parimaid õppejõude, kes juhendavad tudengeid kliinikumis. 2018. aastal valisid arstitudengid parimaks arst-õppejõuks Peeter Saadla ja hambaarstitudengid parimaks hambaarst-õppejõuks Ülle Tarre.


lk2 Peeter SaadlaPeeter Saadla on sisehaiguste arst ning tema õpetada on peamiselt sisehaiguste propedeutika õppeaine. Peeter Saadla on õppejõud, kes toob naeratuse näole ja sära silmi enamikule tudengitele. Teda kirjeldatakse kui inspireerivat ja hea huumorisoonega arsti, kes suudab ka kõige kuivema ja igavama teema põnevaks muuta. “Õppejõud Saadla näitas, kuidas võiks ja peaks üks hea arst töötama. Ta on mulle suureks eeskujuks ning mullegi üllatuseks – äratas huvi sisehaiguste vastu,” kirjeldab doktor Saadlat üks tudengitest.

 

Dr Peeter Saadla: Kui kuulsin, et tudengid on mind valinud aasta õppejõuks, oli esimene reaktsioon, et olen sattunud aprillinalja ohvriks.


Iga tunnustus, eeskätt aga meie noorte tulevaste kolleegide poolt, teeb südame soojaks. Mis veel võiks üht õppejõudu enam innustada kui positiivne tagasiside tulevastelt (minu) arstidelt! Ühtlasi on see ka tunnustus minu õpetajatele – arstiks õppimise teel oli palju neid õppejõude, kelle loengutes ning praktikumides imetlesin nende oskusi ning teadmisi, kuid eeskätt just viisi, kuidas luua õpetamiseks sobiv õhustik.


Vaadates aga laiemalt ringi, on mul tunne, et tunnustuse võiksid saada paljud teised kolleegid, kellel õpetamiskogemust ning indu enam kui minul. Rääkides päris ausalt, olen sageli õppetööd läbi viies seisus, kus olukord ei paku täit rahuldust – arsti igapäevatööd ning õppetööd samal ajahetkel pole kerge ühildada, kord segab õppetöö ravitööd ning vastupidi. Samas olen üsna kindel, et kui õppebaasis jagub piisavalt haigeid, kelle kaasabil õppetööd läbi viia, on võimalus hästi õpetada. Õppejõuna tunnen, et aasta-aastalt on meie tudengid enam motiveeritud ning väga heade baasteadmistega, mistõttu õppetöö läbiviimine on mõtestatum ning sujuv.


Tudengitelt saadud tunnustus on suurepäraseks katalüsaatoriks, et ühendada igapäevane ravitöö ning õppetöö.

 

lk2 Ylle TarreÜlle Tarre on igapäevaselt stomatoloog ning tudengitele on ta teada-tuntud kui arst-õppejõud hambaravi erialal. Ülle Tarre puhul tuuakse enim välja tema tudengisõbralikkust, põhjalikkust ja väga korralikke õppematerjale. “Tõeliselt südamlik ja äärmiselt professionaalne õppejõud!” kirjeldab Ülle Tarret üks tudengitest. Õppejõud Tarre puhul tuuakse välja ka tema suurt armastust õpetamise vastu ning pühendumust õppeainele ja tudengitele.


Dr Ülle Tarre: Suur rõõm ja au on saada teistkordselt üliõpilaste tunnustuse osaliseks. Õppejõule on tagasiside saamine väga oluline. Õnneks on tudengid avatud ja julged küsimusi esitama, arutlema ning tagasisidet andma.

 

Selline äramärkimine innustab kasutusele võtma uusi õpetamismeetodeid ning arendama oma kommunikatiivseid oskusi, näiteks oma väljendusoskust – kerge on rääkida keeruliselt lihtsatest asjadest, suur kunst on rääkida lihtsalt keerulistest asjadest. Mul on hea meel olla osaline tudengite kujunemisel vastutustundlikeks ja usaldusväärseteks tulevasteks kolleegideks. Tänan tunnustuse eest ning soovin edukat õppeaasta lõppu!

 

Täname tudengite nimel kõiki õppejõude õpetamisel tehtud suure töö eest! Tänu teie vaevale kasvame me kõik uhkusega samasugusteks nagu teie.

 

lk3 Kylli KingoNeinar Seli poolt kümme aastat tagasi Tartu Kultuurkapitali juurde asutatud meditsiini valdkonna alakapitali eesmärk on panustada Eesti meditsiini edendamisse ja Tartu Ülikooli Kliinikumi teadustöö taseme tõstmisesse. Neinar Seli stipendiumit antakse välja kahes kategoorias: viimase kalendriaasta ja viimase viie aasta jooksul enim teadusartikleid publitseerinud autorile, kes on märkinud oma töökohaks Tartu Ülikooli Kliinikumi.


Viimase viie aasta (2013–2017) teaduspublikatsioonide eest pälvis Neinar Seli stipendiumi professor Külli Kingo. Dermatoloogia ja veneroloogia professor Külli Kingo on nii Tartu Ülikooli Kliinikumi nahahaiguste kliiniku juhataja kui ka Tartu Ülikooli nahahaiguste kliiniku juhataja ning meditsiiniteaduse valdkonna teadusprodekaan. Professor Kingo pärjati 2016. aastal Eesti aasta naisteadlase tiitliga. Samal aastal pälvis professor Kingo koos professor Sulev Kõksiga riigi teadustöö aastapreemia teadus-arendustöö „Krooniliste põletikuliste nahahaiguste patogeenes“ eest. Prof Kingo on senise teadlaskarjääri jooksul avaldanud 100 teaduspublikatsiooni, viimasel viiel aastal 33 teaduspublikatsiooni.


Kliinikumi kevadkonverentsil üleantava stipendiumi suurus on 4000 eurot ning vastavalt statuudile võib viimase viie aasta teaduspublikatsioonide stipendiumit anda autorile välja mitte sagedamini kui üks kord viie aasta jooksul.


Professor Külli Kingo: Neinar Seli preemia on väga oluline toetamaks kliinilist teadust. Meie uurimisrühm on keskendunud krooniliste põletikuliste nahahaiguste (psoriaasi, atoopilise dermatiidi ja vitiliigo) tekkemehhanismide uurimisele. Oma panusena näen just uuringutest tulenevate teadmiste võimalikku kliinilist rakendamist nimetatud haiguste diagnoosimisel ja ravi efektiivsuse hindamisel. Suur aitäh!

 

 

lk3 Martson Aare A.Tennus

Teise stipendiumi, mis antakse välja viimase kalendriaasta ehk 2017. aasta teaduspublikatsioonide eest, pälvis kliinikumi traumatoloogia ja ortopeedia kliiniku juhataja professor Aare Märtson. Lisaks kliiniku juhtimisele osaleb professor Märtson ka ravitöös ning on ametis ka Tartu Ülikooli traumatoloogia ja ortopeedia kliiniku juhatajana ja ortopeedia professorina. Viimase kalendriaasta teaduspublikatsioonide stipendiumi suurus on 2000 eurot. 


Professor Aare Märtson: See on suur tunnustus ja kahtlemata ka üllatus, aitäh! Eelmise, 2017. aasta publikatsioonide, nagu ka varasemate, ilmumisel on suur roll minu kaastöötajatel ja kaasuurijatel ning doktorantide kaasjuhendajatel. Oma väitekirja kaitses kolm doktoranti, kes on olnud samuti väga aktiivsed. Tegelikult on see ikkagi tunnustus kogu kliinikule. Suur tänu veelkord!

Eelmisel aastal laekus kliinikumi 893 tagasiside arvamust, neist 585 olid tänuavaldused, 111 ettepanekud ning 197 kaebused. Enim tänatud arstideks 2017. aastal osutusid dr Sirje Kõvask ja dr Alo Rull.

 

Dr Sirje Kõvask on ametis südamekliiniku kardiokirurgia osakonnas vanemarst-õppejõuna. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli 1976. aastal ning töötanud kardioloogina kardiokirurgia osakonnas aastast 1979. Dr Kõvask tegeleb pea kõikide südamehaigustega: koronaartõbi, hüpertooniatõbi, klapirikked, südamepuudulikkus jne. Suure osa tema igapäevatööst moodustavad ehhokardiograafilised uuringud. Viimastel aastatel on ta koos kolleegidega olnud pühendunud ka kaasasündinud südameriketele täiskasvanueas (GUCH).
Lisaks on dr Kõvask osalenud kahe Eesti Kardioloogide Seltsi töögrupi loomisel: ehhokardiograafia töögrupp 1996. aastal ning „Kaasasündinud südamerikked täiskasvanutel“ 2013. aastal.


lk5 Sirje KõvaskDr Sirje Kõvask: Väga meeldiv uudis! 2015. aastal sai samasuguse tunnustuse osaliseks kardiokirurgia osakonna kardioloog dr Priit Tammjärv. Siit võib teha ainult ühe järelduse: patsiendid on rahul kardiokirurgia osakonna tööga.


Meie töö on tiimitöö, mille hea tulemuse kindlustab kogu personali professionaalsus ja empaatiavõime. Raviarst on aga enne ja pärast operatsiooni see tohter, kes suhtleb patsiendiga kõige rohkem. Seetõttu kanaliseerub ka tänu tehtud töö eest raviarstile.


Loodame oma tööga ka edaspidi pälvida patsientide rahulolu.


Austatud arstid dr Sirje Kõvask ja prof Jaan Eha! Suur tänu teile operatsiooni eest. Eesti meditsiin on mind mitmel korral aidanud. Te aitate paljusid. Veelkord suur tänu!
• Avaldan tänu dr Arno Ruusalepale ja tema meeskonnale, kes operatsiooniga päästsid minu elu. Suur tänu dr Sirje Kõvaskile, dr Valvo Piilbergile jt arstidele, intensiivravi ja üldosakonna õdedele ning hooldajatele, kes ööd ja päevad jälgisid südamega ja erakorralise lahkusega minu tervislikku seisukorda. Tänan väga füsioterapeuti ja kogu osakonna personali. Soovin neile tugevat tervist ja vastupidavust selles raskes töös. Tuhat tänu!

 

 

lk5 dr Alo RullOrtopeedia eriala arst-õppejõud Alo Rull töötab traumatoloogia ja ortopeedia kliinikus ortopeedia osakonnas. Pärast Tartu ülikooli arstiteaduskonna õpetamist astus dr Rull 2001. aastal ortopeedia residentuuri ning alates 2006. aastast on ta kliinikumis ametis ortopeedina. Dr Alo Rull on spetsialiseerunud liigeste endoproteesimisele.


Dr Alo Rull: See on väga tore tunne, kui patsiendid tänavad, ükskõik kas nad teevad seda vahetul suhtlemisel või kirjalikult.


Ravitöös on väga oluline arsti ja patsiendi vaheline suhtlemine. Olen veendunud, et patsiendile peab temaga toimuvat selgitama ning tihtipeale tuleb seda teha kannatlikult ka mitu korda järjest. Meie töös võib olla ka tagasilööke ning kõik ei pruugi alati minna plaanipäraselt, ka siis aitab ainult aus ja piisavate selgitustega arstipoolne kommunikatsioon – millised on võimalikud lahendused patsiendi jaoks, milline on prognoos ning kuidas tegutseda edasi.


Oluline on märkida, et kirurg üksi ei tee suuri tegusid. Arstitöö on meeskonnatöö, mis algab hooldajatest ja koristajatest ehk taustajõu rolli tuleb samuti märgata. Patsientide paranemine on meie kõigi ühise töö vili.


Traumakabinetis võeti mind väga sõbralikult ja asjatundlikult vastu, saadeti ultrahelisse ja kõik käis üllatavalt kiiresti, ladusalt ning taaskord sõbralikult. Opereeris dr Alo Rull. Kogu personal oli väga abivalmis, anestesioloog asjatundlik. Ärkamisruumis suhtuti jällegi väga sõbralikult. Traumatoloogia osakonna palatis tegelesid minuga väga toredad õed ja muu personal. Nädalavahetusel külastas mind füsioterapeut, kes andis erinevaid harjutusi ja soovitusi ning valvearst. Kokkuvõtteks tahaksin öelda, et kogu külastust saatis ääretult tore õhkkond, positiivne meelestatus ja abivalmidus patsiendi suhtes. Väga suured tänusõnad teile kõikidele sellel raskel tööl, mida olete oma õlule võtnud. Kogu meditsiinipersonal, kellega kokku puutusin, on ära teeninud minu väga sügava kummarduse. Aitäh!

• Tänan väga dr Alo Rulli erakorralise ja professionaalse abi eest. Lisaks tänan ortopeedia osakonna õdesid ja hooldajaid sõbraliku ja sooja suhtumise eest. Olete väga hoolivad. Kõike kõige paremat Teile kõigile!

 

Tartu Ülikooli Kliinikum peab oluliseks ainsa emakeelse meditsiiniteadusliku ajakirja jätkusuutlikkuse toetamist ning eestikeelse teaduskeele arendamist, mistõttu premeerib kliinikum igal aastal parimat teadusartiklit ajakirjas Eesti Arst. Preemia antakse eelmise kalendriaasta jooksul ajakirjas Eesti Arst ilmunud parima uurimusliku, ülevaate- või haigusjuhtu kirjeldava artikli eest. Preemia määrab kliinikumi juhatus ajakirja Eesti Arst toimetus-kolleegiumi ettepanekul.


Esmakordselt ajaloos anti teadusartikli preemia kahele artiklile. Parimateks tunnistati artiklid: Hans-Erik Ehrlich, Alar Sõrmus, Alar Rokk, Juri Karjagin „Perioperatiivne maosisu aspiratsioon Tartu Ülikooli Kliinikumis“ (Eesti Arst 2017; 96(10):589–596) ning Mari-Liis Zimmermann, Kaire Innos, Pille Härmaorg, Margit Mägi, Aleksei Baburin, Tiiu Aareleid „Vähihaigestumus 2009–2013 ja 20 aasta trendid Eestis“ (Eesti Arst 2017; 96(1):11–20).

 

lk8 Juri Karjagin A.TennusJuri Karjagin, anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku vanemarst-õppejõud anestesioloogia erialal: Ajalooliselt on maosisu aspiratsiooni kopsudesse seotud anesteesiaga. Aastal 1848 publitseeritud esimene n-ö „anesteesiasurm“ on suure tõenäosusega olnud seotud just maosisu aspiratsiooniga. Olla valvas aspiratsiooniriskiga patsientide käsitlemisel õpetatakse anestesioloogidele residentuuri esimestest päevadest. Tänu aktiivsele koolitusele on aspiratsioon õnneks harvaesinev tüsistus, aga kahjuks ei saa öelda, et suudaksime seda alati ennetada.


Eesti Anestesioloogide Selts on kogunud statistikat aspiratsioonide kohta juba kümneid aastaid ja kindlasti kuuluvad kõik aspiratsioonijuhtumid arutamisele asutusesisestel koosolekutel, aga detailset analüüsi aspiratsiooni kõikide aspektide kohta ühes asutuses ei ole eelnevalt avaldatud. Eeskätt läheb suur au Hans-Erik Ehrlich’ule, kelle magamata ööde tulemusena on sündinud analüüs ja ka artikkel. Alar Rokk ja Alar Sõrmus on olnud materjali kogumisel ja osakonna arstide küsitlemisel väga suureks abiks.


Artiklis on ilusti välja toodud statistiline analüüs ja võrdlus rahvusvahelises kirjanduses avaldatud uuringutega. Tulemused näitavad, et Tartu Ülikooli Kliinikumis, nagu ka mujal maailmas, ohustab aspiratsioon eelkõige kõhuõõne patoloogiaga erakorralist kirurgilist ravi vajavaid patsiente. Töö suurimateks väärtusteks peavad autorid seda, et esiteks, maosisu aspiratsioon on endiselt reaalne anesteesia tüsistus ja teiseks, et aspiratsioonide ennetamine ja käsitlemine erineb arstiti ja meil on vaja aspiratsioonide ennetamise ja käsitlemise juhendit.


Autorid soovivad tänada Eesti arsti toimetuskolleegiumi ja kliinikumi juhatust sellise tunnustuse eest!

 

lk8 Kaire InnosKaire Innos, Tervise Arengu Instituudi epidemioloogia ja biostatistika osakonna juhataja: Artikkel valmis Eesti vähiregistri ning Tervise Arengu Instituudi epidemioloogia ja biostatistika osakonna traditsioonilises koostöös. Eesmärk oli anda värske ülevaade vähihaigestumusest ning 20 aasta trendidest.


Eestis jätkus vähihaigestumuse tõus: nii meestel kui naistel suurenes haigestumus viiendiku võrra. Aastas diagnoositi keskmiselt ligemale 8000 vähi esmasjuhtu. Meestel püsis esikohal eesnäärme- ja naistel rinnavähk, mille esmasjuhud moodustasid kokku veerandi kõigist vähijuhtudest. Järgnesid meestel kopsu- ja naistel nahavähk (mittemelanoom). Kolmandal kohal oli mõlema soo puhul käär- ja pärasoolevähk. Vähisuremus pisut vähenes. Kokkuvõttes viitavad ajatrendid Eesti üleminekule läänelikule vähi esinemismustrile, mida iseloomustavad mitme tähtsa vähipaikme (nt rind, käär- ja pärasool, nahamelanoom) suurenev haigestumus ja elulemus. Teiste uuringute tulemused on näidanud, et vähielulemus Eestis paraneb ja vahe jõukamate riikidega väheneb.

 

Rahvastiku vananemine toob paratamatult kaasa vähijuhtude arvu suurenemise. Samas saaks tõhusa ennetuse abil mitme pahaloomulise kasvaja haigestumust vähendada. Tuleb nentida, et enamus riikliku vähistrateegia (2007–2015) eesmärkidest jäi täitmata − ennetatavate kasvajate seas saavutati positiivne muutus üksnes meeste kopsuvähi puhul. Eriti murelikuks teeb epidemiolooge asjaolu, et emakakaelavähi haigestumus tõusis jätkuvalt ja suremus ei vähenenud. Vähitõrje (sh sõeluuringute) tõhustamiseks vajab Eesti kindlasti jätkustrateegiat, mille meetmete kavandamisel ja tulemuslikkuse hindamisel on aluseks vähiregistri andmed. Vähiregister on Eesti vanim terviseregister, mis tähistas hiljuti oma 40. sünnipäeva. Andmekogusse kantakse nüüd ka kasvaja leviku detailne info TNM-klassifikatsiooni alusel, mis võimaldab täpsemalt analüüsida staadiumipõhist vähihaigestumust ja -elulemust. Jätkuvalt tuleb suurt rõhku panna kvaliteetse info laekumisele. Rahvusvaheliste standardite põhjal on vähiregistri andmekvaliteet hea, ent andmete täielikkuse tagamiseks tuleb registril teha pidevaid jõupingutusi, sest teatamine on kohati puudulik.

 

Tartu Tervishoiu Kõrgkool viib enda õppurite seas läbi küsitlust, et selgitada välja parimad praktikajuhendajad. Sel aastal valiti parimateks juhendajateks gastroenteroloogia osakonnas õdede praktikat juhendanud Rimma Suvorova ning lastekliinikus füsioteraapia praktikat juhendanud Merlin Burov.


lk11 Rimma SuvorovaRimma Suvorova töötab õena Tartu Ülikooli Kliinikumi sisekliiniku gastroenteroloogia osakonnas ning juhendatavad on tema kohta öelnud järgmist.


Juhendaja juhendas alati väga suure heameelega ning selgitas ja õpetas põhjalikult erinevaid protseduure.
• Julgustas alati küsima küsimusi ja oli alati olemas, kui vajasin abi. Lisaks julgustas ka proovima uusi asju.
• Juhendaja oli väga mõistev ja soovis alati, et praktikandil läheks hästi ning saaks kõike ise oma käega läbi teha.

 

Rimma Suvorova: Olen väga meeldivalt üllatunud selle tunnustuse eest. Kuna olen alles aasta tagasi ise sama kõrgkooli lõpetanud, siis oskan hinnata hea praktikajuhendaja panust õppimisprotsessi. Oma kogemusi ja teadmisi jagades olen pidanud ennast praktikandiga võrdseks ja lähenen praktikandile individuaalselt. Minu osakonnas praktikantide juhendamine ei ole olnud mulle tuntavaks lisakoormuseks, vaid on olnud puhas rõõm ja koolis saadud teadmiste ja kogemuste kinnistamine. Õpetades teisi õpin ka ise.

 

lk11 Merlin BurovMerlin Burov töötab lastekliiniku laste ja noorukite arenduse ja taastusravi keskuses füsioterapeudina. Tervishoiu kõrgkooli õppurid hindasid temas, et:


Ta õpetab palju koolis õpitule juurde.
• Ta jälgib ja analüüsib minu tegevust.
• Ta on abivalmis.

 

Merlin Burov: Sellise tunnustuse üle olen loomulikult väga rõõmus. Olen alati püüdnud anda kõik oma teadmised ja kogemused üliõpilastele edasi, et nad tunneksid ennast kindlalt, kui peaksid alustama kunagi iseseisvalt tööd füsioterapeutidena. Üliõpilaste juhendamine on tore ning kindlasti ootan neid edaspidigi enda juurde!

Mai 2018, naistekliinik
Suur tänu imetamisnõustaja ämmaemand Ragne Engastele. Ilma tema abi ja toetuseta poleks ma kindlasti suutnud imetamist jätkata.


Mai 2018, hematoloogia-onkoloogia kliinik
Soovin edastada oma siirad tänud osakonna personalile. Suured tänud dr Margus Kivisild selle üüratu positiivsuse, aususe ja pühendumuse eest. Suured tänud dr Hannes Jürgens inimlikkuse, hoolivuse, aususe, kannatlikkuse ja pühendumuse eest. Erilised tänud kuuluvad füsioterapeut Margit Rechlinile ja abiõde Liina Oherjusele. Aitäh, et olete just sellised nagu te olete, et teil jätkuks seda tugevat vaimu ja tahet aidata inimesi rasketel katsumustel!


Mai 2018, südamekliinik
Avaldame tänu osakonna töötajatele nende äärmise tähelepanelikkuse ja hoolitsuse eest. Eriline tänu dr Mart Kalderile, kes oma väsimatu energia, südamesoojuse, huumorimeele ja suure teadmistepagasiga on tervendanud sadu südameid. Tänu õde Malle Põllusaarele ja Sirje Põderile.


Aprill 2018, sisekliinik
Soovin avaldada suurt lugupidamist ja austust dr Marko Malvikule toreda koostöö eest. Äärmiselt soe ja tark noor arst. Edu talle oma töös ja sooja suhtumist patsientidesse! Veel tahan tänada sekretäri Anneli Haavasalu ja alati naeratavat õde Marjaliisa Mikiveri. Suur, tänu teile kõigile!


Aprill 2018, kirurgiakliinik
Tänan südamest osakonnajuhatajat dr Andres Kotsarit, dr Isabella-Gabriela Heidot ja kõiki palatite 1 ja 12 õdesid ja teenindavat personali, kes kandsid hoolt minu sõbranna eest. Nägin igapäevaselt kogu personali südamlikkust, hoolivust ja oskust raske haige ravimisel.

 

Märts, traumatoloogia ja ortopeedia kliinik
Soovin tänada dr Toomas Teini asjaliku suhtumise ja soovituste eest. Käisin tema juures konsultatsioonil ja uuringutel. Ta sisendas mulle vajadust võimelda ja teha harjutusi, et käsi taastuks. Olin juba kaotanud usu, et käsi täielikult paraneda võib. Praeguseks on aga käsi täielikult taastunud.


Märts, närvikliinik
Tänan dr Simmo Savisaart väga hästi õnnestunud selja operatsiooni eest. Kiidan tema professionaalsust ka patsiendiga suhtlemisel. Julgustav, põhjalikult seletav ja sõbralik ning lisaks veel kiire paranemine, mistõttu sain positiivse kogemuse ja varasemast operatsioonide kartusest lahti. Aitäh!


Märts, hematoloogia-onkoloogia kliinik
Olen väga tänulik dr Evelyn Eelmale ja kõigile töötajatele, kellega oli kokkupuutumist antud päeval. Kõigis oli nii palju headust, südamlikkust ja soojust patsientidega tegelemisel ja suhtlemisel. Suured tänud kõigile!

 

Märts, majandusteenistus
Tahan kiita riidehoidja Ene Oidsalu lahke suhtumise eest. Tänud! Ta uuris mulle bussi väljumise ajad. Oleks selliseid teenindajaid rohkem!


Märts, kirurgiakliinik
Tahaksin eriti tänada õde Siiri Kanarikku ja Kati Künnapit, hooldusõde Tatajana Gorenovat ja põetaja Maie Sonni väga meeldiva, viisaka, abivalmi ja kiire reageerimise eest.


Märts, kirurgiakliinik
Au ja kiitus kliinikumi lastekirurgia osakonna imelisele personalile, kes meie tütre tervenemisele kaasa aitas. Dr Karin Varik ja dr Jekaterina Nerman, täname teid, et otsisite, leidsite ja parandasite vea, mis last liiga kaua vaevanud oli. Pikk vaev ja suur mure sai päevapealt otsa. Tänutunne selle eest on mõõtmatu. Head õed hooldajad-hoolitsejad, kes nende pikkade päevade ja ööde jooksul igal hetkel olemas olite ja tegite kõik, et last abistada, mõista, lohutada, teda toetada ja julgustada ning temaga koos rõõmustada – te olete lihtsalt vaimustavad. Kõik meie küsimused said vastatud, mured leevendatud, veidrused mõistetud, rõõmud kaasa rõõmustatud. Igapüks teist leidis alati hea sõna ja sooja silmavaate nii lapsele kui vanemale. Lahkusime osakonnast tundega, et saime väga erilise, parima võimaliku kogemuse. Aitäh igaühele hoolitsemise ja meist hoolimise eest!


Märts, närvikliinik
Minu südamlik tänu kirurg dr Tõnu Rätsepale ravi eest. Tänan ja kiidan kogu neurokirurgia töökat personali nende raskes ja tänuväärses töös. Soovin teile kõigile tervist, edu, õnne ja vastupidavust kodus ja tööl, sõbralikku suhtumist patsientidesse praegu ja edaspidi ja alati.


Märts, nahahaiguste kliinik
Sooviksin kiita dr Ene Pärnat, et ta soostus abistama mind isegi siis, kui ettenähtud vastuvõttu enam ei olnud ja on mitmeid kordi väga abivalmis olnud. Suurimad tänud!


Märts, naistekliinik
Tahaksin tänada ämmaemand Jana Meierit. Meie beebi oli erilise jälgimise all seoses suure kaaluiibega, mis tekitas meis kui vanemates väga suurt ärevust ja stressi. Minnes imetamisnõustamisse just Jana Meieri juurde, rahustas ta meid maha ja tekitas enesekindlust uue vanemarolli osas. Põhjuseks ei olnud ainult kaalunumber, vaid ka tema igati positiivne, muhe ja eluterve suhtumine. Ta andis väärt nõuandeid. /.../ Jõudu ja jaksu sellistele tublidele inimestele!


Veebruar, radioloogiakliinik
Olen käinud siin rasedusega kahel korral dr Karin Asseri juures ultrahelis. Mõlemal korral on vastuvõtu aeg olnud täpne, kabinetis meeldiv ja rahulik õhkkond ning eriti meeldis see, kuidas dr Asser rahulikult ja arusaadavalt kõike seletas, mida ultraheliga vaatas. Väga positiivne ja meeldiv kogemus. Tänan!


Veebruar, spordimeditsiini ja taastusravi kliinik
Tahan avaldada tänu ja tunnustust füsioterapeut Hanno Tikkebärile tema professionaalse ja kõrgelt kvalifitseeritud töö eest. Ta on väga hea spetsialist. Kvaliteetselt ja kohusetundlikult täidab oma kohustusi. Suur aitäh abi eest!


Veebruar, hematoloogia-onkoloogia kliinik
Kiidan kogu osakonna personali eesotsas minu raviarsti dr Andrus Mägiga, kõiki õdesid ja hooldajaid professionaalse töö ja suhtumise eest patsienti.


Veebruar
Olin lapsega 5 päeva Maarjamõisa haiglas. See maja on arhitektuuriliselt vapustavalt ilus. Need vaated sisekoridoridele, fuajeele ja hallile olid väga rahustavad ja tervenemist toetavad. Palju palme, väga elutruud. Jalutasime lapsega iga päev majas ringi. Eriti mõnusad ja õdusad olid õhtud. Kolmandal korrusel, enne operatsiooniosakonda, on kaks tugitooli. Istusime seal ja nautisime päikeseloojangut. Ühel päeval mängis üks maja külaline klaverit. See kõik kokku ei meenuta haiglat, vaid sanatooriumi. Söökla ees on tore kabelaud, lihtne ja nupud okstest tehtud. Mängisime ja meil oli tore. Meeldisid ka mitmed joogiautomaadid majas. Nende avastamine oli omaette elamus. Lapsel oli hea meel. Jõime mustikakisselli palmide all. Aitäh veelkord mõnusa haiglaelamuse eest!


Veeburar, kopsukliinik
Suur tänu dr Sulev Meristele tema kiire ja oskusliku abi eest, kes päästis Leonidi surmasuust, kes oli väga raskes olukorras. Nüüd on Leonid tervise juures tagasi.


Veeburar, spordimeditsiini ja taastusravi kliinik
Soovin tänu avaldada täna üldrühma vesiaeroobika treenerile füsioterapeut Marit Andresele. Tema harjutused olid hoopis teisest puust ja väga huvitavad.


Veebruar, kõrvakliinik
Tahaksin väga tunnustada ja tänada suurepärast ja head arsti dr Maris Suurnat, kelle edukalt sooritatud operatsiooni tulemusel taastus mul kuulmine ja sain lahti muredest, mille põhjustajaks oli purunenud kõrva kuulmekile. Dr Maris Suurna koos oma meeskonnaga näitasid üles suurt professionaalsust ja olid igati sõbralikud, toredad ja abivalmid. Lisaks soovin tänada ka õdesid ja teisi personali liikmeid, kes olid väga abivalmis ja rõõmsameelsed. Soovin neile kõigile jõudu ja jaksu nende töös!