Minu esimene kohtumine dr Marget Savisaarega toimus 28. jaanuaril 2011, mil kiirabiauto mind Tartu Ülikooli Kliinikumi sõidutas. Selgus, et mul oli kopsupõletik, mis ei tahtnud kuidagi ravile alluda. Haigus osutus ettearvamatuks ning kopsuarstid otsustasid mind üle viia üldintensiivravi osakonda. Järgnes 50 päeva elu minu imedemaal, tõelistest haldjatest hoolitsetuna, kust saabusin tagasi pulmonoloogia osakonda. Kokku veetsin haiglas üle nelja kuu, mingil hetkel tekkis tunne, nagu elaks labürindis, kust väljapääsu enam ei paistnudki.

 

Tänaseks olen olnud oma imehea kopsuarsti Marget Savisaare patsient pea 7 aastat ja olen õnnelik, et tema ravialuseks sattusin. Mis teeb ühe arsti patsiendi jaoks nii imetlusväärseks? Ikka sõbralik suhtumine, hoolivus ja põhjalikkus ravis, samuti teadmine, et võin temalt ka töövälisel ajal hädavajadusel nõu küsida.

 

Pärast haiglast koju saamist oli mul teadmine, et tulevikus ootab ees kopsusiirdamine, et dr Marget Savisaar on kindlasti üks opereerija ning selle pärast ei pea enam Viini lendama, sest operatsioone oli hakatud juba Eestimaal tegema. See teadmine oli mulle kui sisemise rahu allikaks. Kolm kuud hiljem selgus, et vean oma kopsudega välja ja siirdamist ei tulegi. Ega 71% kopsukoega väga kerge pole hakkama saada, aga võrreldes 50%, mis oli pärast koomast ärkamist, on elu ikka täitsa lill. Kuulan oma keha, usaldan dr Marget Savisaart, püüan käituda nii arukalt, kui oskan, ja olen tänulik kogu mulle osutatud abi eest.

 

Külastan regulaarselt kopsukliinikut ja kogu personal on seal sõbralik ja vastutulelik. Hapnikraviõde, Helje Käsper, kes koduvisiite siiani teeb, on haruldaselt hooliv ja sõbralik. Nii on mu kopsud aina paremaks läinud, maksimum saavutatud ning pean hoidma seda, mis alles.

 

Aastad kulgevad ja uusi probleeme kerkib esile.
Tahan väga tänada silmakliiniku personali, eriti silmakirurgi Aleks Kreed, kes eelmisel aastal mulle silmakae operatsiooni tegi. Tee Raatuse tänava silmaarsti vastuvõtust kuni silmaoperatsioonini oli uskumatult kiire. Kui hästi oli korraldatud kogu asjaajamine! Ei ole mul mingeid tutvusi ega teadmist silmaarsti valikul. Kui arst juba töötab Tartu Ülikooli Kliinikumis, siis juba see näitab minu jaoks kõrget kvaliteeti. Silmaoperatsiooni oodates sain jälle targemaks. On ju ooteaeg ja eeltoimingud operatsiooniks ühes kõrvalruumis, kust ratastooliga patsiendid operatsioonile sõidutatakse. Mõne tunni vagusi istudes tekkis kaaslastega väike vestlus ning üks naine andis teada, et täna opereerib meid parim silmakirurg. See proua olevat esimese silmakae operatsiooniga olnud dr Kree patsient ning seekord tuligi kindla sooviga saada sama kirurg. Nüüd tean, kelle patsiendiks palun end kirjutada, kui taas silmaoperatsioonile olen registreerumas.

 

Mu tänud ei ole veel otsa saanud.
Viimane osakond, kuhu nüüd enam asja, on hematoloogia, kus sattusin dr Marju Heina patsiendiks. Luuüdiproovi järel sain teada diagnoosi. Loomulikult pole üksi diagnoos rõõmustav, aga oluline on teadmine ja edasiminek ravis. Esimesed kuud võttis selle teadmisega harjumine. Tagantjärele võin kinnitada, et arsti kirjeldus haiguse kulgemisest oli absoluutselt õige, olen tänulik, et dr Hein sellest kohe alguses kõneles ning varakult vereülekannetega alustas. Ta on kindlasti suurte teadmistega hematoloog. Tänan hematoloogia päevaravi toredat personali ja verekeskust, kes nägid palju vaeva sobiva vere leidmisel. Ajal, mil hematoloogia osakonnas oli mingi eksperiment, et päevaravis töötav arst teenindas kõiki patsiente, juhtus minu vereülekande päeval töötama dr Mari Punab. Ta kutsus mind eraldi ruumi, kus kuulas rindkeret ja kompas kõhtu ning kirjeldas mu diagnoosi lihtsas keeles. Ma olin olnud pikalt sisemiselt paigast ära. Dr Punabiga vesteldes tundus mulle, et tema on rohkem minu inimene. Mu kopsud on viletsakesed ja kui hematoloogi vastuvõtus ka kopsud saab üle kuulatud, annab see väga turvalise tunde. Olen eelmise aasta kevadest dr Mari Punabi patsient ja väga rahul. Olen tänulik, et meie meditsiiniteenistus annab võimaluse arstivahetuseks.

Praegusel ajahetkel tarvitan kasvajat hävitavat kapslit ning iga kord palun, et see mind tervendaks. Tänan ka Eesti Haigekassat, sest minu ravim kuulub hüvitamisele. Milline õnn!

 

Veel üks väga vana tänu.
Loodan, et lastearst dr Sepp on endiselt elu ja tervise juures. Tänu tema üle 30 aasta taguse arstiabi eest meie pere kahele pojale läkski kõik nii, nagu dr Sepp tol korral ütles. Ilmnenud tervisehäda tuleb hiljemalt 9. eluaastaks korda saada, muidu hakkab see täiskasvanuna vaeva tegema. Absoluutne tõde! Olen väga tänulik dr Sepa hoolivuse eest. Pojad on täiskasvanud ega kurda tolleajast muret.

 

Olen saanud väga palju abi Tartu Ülikooli Kliinikumist erinevatel aegadel, sügav kummardus kõigi ees, kelle poole olen iganes pöördunud, kõik on olnud sõbralikud ja armsad. Head tervist teile kõigile! Et teil oleks jõudu olla päikesekiireks haigetele nende tervisemurede lahendamisel.

 

Väga tänulik patsient
Ülle Tooming

November, traumatoloogia ja ortopeedia kliinik/spordimeditsiini ja taastusravi kliinik
Siis, kui juba kolmat aastat koiba vedand taga, ortopeedia osakonda laekun värinaga.
Siiski hirm olnd asjatu, kõik laabub ladusasti – kulund caput femoris pea lendab prügikasti
ning titaan ta asendab kui kõver sikusarv – aitäh Taevataadike ja aitäh, doktor Parv!
Ja kõik tublid õed ja muud, kes mu eest hoolitsesid, toitsid, katsid, lohutasid, hirmuhigi pesid!
Aga iga uus detail, see vajab sissesõitu, ortopeedias selle tarvis aega napivõitu.
Maandun taastusravis nagu oma ema süles, siin mind füsioterapeudid kobestavad üles.
Väike Sveta, külmast kange, utsinat teeb mulle, aga minul külm ei ole - pühin higipulle.
Osavõtvalt doktor Urres külastab mind tihti, pärib, mõõdab, analüüsib, hindab ravisihti.
Päevad kiirelt mööduvad, kui kirjud lehed rodus, kahju on siit lahkuda – siin tundsin end kui kodus.
Aitäh igat värvi kitli kandjatele, kes mulle abi andsid ja kiiret tervenemist soodustava sooja ja koduse õhkkonna lõid!

 

November, südamekliinik
Soovin tänada oma tublit kardioloogi dr Sirje Kõvaskit, dr Jaagup Truusalu ja kogu kollektiivi meeldiva ning südamliku kohtlemise eest. Jätkugu teil edaspidi energiat, tahet ja head tervist selle raske töö tegemisel!


November, lastekliinik/naistekliinik
Suured tänutunded dr Lee Padrikule ja lastearstile. Lisaks soovime tänada lastekliiniku personali ning eriti dr Jaanika Kulda.


November, spordimeditsiini ja taastusravi kliinik
Minu tütar toodi hooldushaiglasse vähi diagnoosiga. Tahan südamest tänada kogu medpersonali – arstid, õed, hooldajad. Eriti suurt tänu avaldan õde Triin Maasikamäele ja õde Riina Kutsarile nende suure empaatiatunde ja südamliku ning kaasatundva tegutsemise eest. Soovin kogu personalile edaspidiseks tervist, jõudu ja hoolitsevat meelt!


November, südamekliinik
Avaldan tänu dr Arno Ruusalepale ja tema meeskonnale, kes operatsiooniga päästsid minu elu. Suur tänu dr Sirje Kõvaskile, dr Valvo Piilbergile jt arstidele, intensiivravi ja üldosakonna õdedele ning hooldajatele, kes ööd ja päevad jälgisid südamega ja erakorralise lahkusega minu tervislikku seisukorda. Tänan väga füsioterapeuti ja kogu osakonna personali. Soovin neile tugevat tervist ja vastupidavust selles raskes töös. Tuhat tänu!


November, lastekliinik/südamekliinik
Suured tänud arstidele dr Inga Vainumäele, dr Kritsel Köbasele, dr Indrek Roosele, dr Silvia Virrole ja dr Aita Napale! Tänu neile sai meie väikene poeg Gregor õige diagnoosi ja ravi. Südamestimulaatori abiga tunneb ta end suurepäraselt ja on väga õnnelik. Vanematena oleme üliõnnelikud, et Tartu Ülikooli Kliinikumi arstid suutsid lahendada tõelise müsteeriumi ja aitasid meie pisikest poega, Gregorit. Suured, suured tänud!


November, närvikliinik
Soovin avaldada tänu ja kiitust kõigile neuroloogia osakonna töötajatele, kes augusti lõpupäevil võtsid oma professionaalse hoole ja sooja suhtumise alla minu isa. Hoolivate, tähelepanelike ja pühendunud töötajate toetuse abil sai isa kiiresti terveks. Ta oli väga üllatunud eelkõige noorte õdede ja hooldajate vastutulelikkusest ja sõbralikkusest. Erilised tänud palume aga edasi anda raviarst dr Aive Liigantile ja õde Olga Pantelejevale. Soovime kogu neuroloogia osakonnale jõudu ja jaksu edaspidiseks. Jätkugu inimlikkust, sõbralikkust ja rõõmsat meelt kõigi patsientide jaoks!


November, silmakliinik
Tänan südamest silmakliiniku harukordset head suhtumist minusse ja minu haigusloosse. Suur tänu dr Mikk Pauklinile väga viisaka ja asjatundliku ravi eest. Samuti suur tänu arst-resident Pille-Riin Jõudnale väga südamliku suhtumise ees.


November, anestesioloogia ja intensiivravi kliinik/sisekliinik/majandusteenistus
Tahan väljendada tänu ja öelda, et nii minuga tegelenud EMO, reumatoloogia raviarstid dr Timo Alter, dr Reet Kuuse ja IV kursuse üliõpilane Astrid Pihlak kui ka õed, põetajad, koristajad näitasid üles sellist hoolimist ja professionaalsust, mida ma väga tunnustan. Olen väga tänulik ja uhke, et raviasutus nii hästi toimib.


November, lastekliinik
Suured tänud professionaalse abi eest, mis meile osaks on saanud. Suured tänud dr Mari-Anne Valsile ja dr Piret Külasepale, kes on alati positiivne, mõistev, selgitab olukorda nii, et ka mittemeditsiiniharidusega inimene kõigest aru saab. Tänu dr Ulvi Vaherile, kes meile kõik ilusasti lahti seletas, täpsed juhtnöörid andis ja meid selles olukorras edasi aitab. Suured kiidusõnad imetamisnõustaja Juta Ernitsale ja füsioterapeudile. Jõudu ja jaksu!


Oktoober, kirurgiakliinik
Suur tänu dr Jaanus Suumannile ja kõigile osakonna töötajatele! Kõik kellega kokku puutusin, olid väga lahked, sõbralikud, naeratavad ja abivalmid. Eriti jääb meelde põetaja Maie Sonni hooliv ja soe suhtumine.

Oktoober, nahahaiguste kliinik 

Dr Alina Lepasaare oskusliku juhtimisega ja õdede ravitööga valud lakkasid, haavad peaaegu paranesid. Suur tänu raviarstile, õdedele ja põetajatele eduka ravi eest!

 

Oktoober, spordimeditsiini ja taastusravi kliinik, toitlustusteenistus 

Viibisin teie hoole all 12 päeva, mil sain näha ja tunda teie tööka kollektiivi tähelepanuväärset abi ja hoolitsust. Tänan südamest oma raviarsti dr Jana Intšitet, kõiki õdesid ja hooldajaid, kes teevad oma tööd ennastsalgavalt. Tänan kokkasid maitsvate toitude eest. Kõik on siin oma ala meistrid!

 

Oktoober, hematoloogia-onkoloogia kliinik, stomatoloogia kliinik 

Saabusin perearsti suunamisega dr Heigo Reima vastuvõtule, kus selgus kiiresti, et tegelikult on mul teine diagnoos. Minu palve peale otsis dr Reima õige arsti kontakti ning saatis mind peale konsulteerimist kohe dr Oksana Ivaski juurde. Dr Ivask tegeles minuga koheselt ning ma sain abi väga kiirelt. Suur tänu nii hoolivatele doktoritele!

 

Oktoober, närvikliinik 

10 aastat olen elanud valudes ja siia tulles lootsin, et lähen ilma valudeta koju. Nii see juhtuski! Suur tänu dr Simmo Savisaarele ja tema meeskonnale. Te olete super-arstid ja väärite iga patsiendi austust. Ma tänan ka õdesid ja kogu personali, kes minu eest hoolitsesid. Eriline tänu läheb füsioterapeut Hanna Utsarile, kes pani minu liigese taas tööle. Tänan teid kõiki hea hoolitsuse eest!

 

Oktoober, nahahaiguste kliinik 

Avaldan tänu oma raviarstile dr Ene Pärnale, õdedele ja põetajatele – kogu personalile, kes mind ravis. Haiglas viibimise ajal paranes minu tervis tunduvalt. Lisaks erilised tänud õde Kristyna Harkmannile.

 

Oktoober, hematoloogia-onkoloogia kliinik, radio- ja onkoteraapia osakond, majandusteenistus

Juhtus see, et tulin haiglasse keemiaravi saama, aga sattusin toateenindusega hotelli. Olen meeldivalt üllatunud arsti dr Andrus Mägi, õdede, koristaja ja söögitädi suhtlemisoskusest, sõbralikkusest ja inimlikkusest. Olen tervele meeskonnale väga tänulik! Edu edaspidiseks ja kõike paremat kogu meeskonnale!

 

Oktoober, kõrvakliinik

Dr Priit Kasenõmm, dr Maris Suurna, dr Stephanie Akermann, dr Katrin Kruustük, programmeerija Piret Zimmer jt – tänan teid mulle osutatud ravi ja hoolitsuse eest minu kuulmise parandamisel, sisekõrva implantaadi paigaldamisel ja seadistamisel ning viimati põsekoopa kirurgia eest! Soovin teile kõigile jätkuvat edu ja kordaminekuid!

 

Oktoober, spordimeditsiini ja taastusravi kliinik 

Soovin tänada südamest füsioterapeut Evelin Avi. Olen küllaltki raske ja paljude haigustega inimene. Nii südamlikku ja töökat inimest olen harva kohanud. Sain temalt palju abi ning olen südamest tänulik. Soovin talle palju jõudu ja tahtmist paljudeks, aastateks!

 

Oktoober, traumatoloogia ja ortopeedia kliinik  

Tänan väga dr Eiki Straussi operatsiooni eest. Tänan ka väga toredat teenindavat kollektiivi.

 

Oktoober 2017, anestesioloogia ja intensiivravi kliinik, erakorralise meditsiini osakond

Avaldan kiitust ja tänu noorele arstile dr Kaarel Kõivomägile ja tema abilisele. Nad olid väga lahked ja aitasid mind väga palju.

 

Oktoober, naistekliinik 

Suur tänu kogu osakonna personalile peenetundelise ja heatahtliku suhtumise eest. Eriline tänu dr Pille Soplepmannile.

 

September, anestesioloogia ja intensiivravi kliinik, operatsiooniteenistus

Sooviksin avaldada tänu ja kiitust: anestesioloogia osakonnas dr Eva Lehepuu, anesteesiaõde Ljudmila Russakova ja Moonika Prokofjeva, põetaja Iraida Prokofjeva ning operatsiooniteenistuses õde Saima Tark, Sirlei Šimko ja põetaja Tiina Põder.

 

September, lastekliinik

Soovime avaldada kiitust dr Jaanika Ilissonile! Nii tore, sõbralik ja soe arst. Kuulab lapse haigusega seonduvat ja koos leitakse lahendus ravi osas. Paremat laste reumatoloogi meie pere soovitada ei oskaks. Dr Ilisson on parim! Aitäh! Tänu Teile on meie laps tervem ja saab elada täisväärtuslikku elu.

 
 

Dr Piia-Heidi Kreegimäe on pikaajaline lastestomatoloogia osakonna töötaja, kes väärib tunnustust ja lugupidamist. Töö lastega ei ole lihtne, kuid veelgi keerulisem on töö lapsevanematega. Dr Kreegimäe saab hakkama nii keeruliste patsientide kui lapsevanematega. Palju aastaid on ta tegelenud puuetega laste ja täiskasvanutega ravides neid narkoosis.

 

Ta on hambaarst, kes mäletab veel aegu, kui töötasid liikuvad hambaravi osakonnad. Hambaarstid sõitsid siis kogu varustusega linnast välja maal elavate inimeste hambaid parandama või siis mõnda tehasesse.

 

Hambaarstiks õppis dr Kreegimäe Tartu Riiklikus Ülikoolis aastatel 1962–1967. Alates 1967. aasta augustist asus ta tööle Tartu Linna Stomatoloogia Polikliiniku arst-stomatoloogi ametikohale.

 

Oktoobris tähistab dr Kreegimäe ka oma 75. sünnipäeva. Soovime talle veel paljudeks aastateks jõudu, jaksu ja head tervist!

 

Siiraste õnnesoovidega stomatoloogia kliiniku töötajad, eesotsas lastestomatoloogia osakonna kollektiiviga.