Tartu Ülikooli arstiteaduskonna aastapäeva raames aset leidnud teaduskonverentsil pidas emeriitprofessor Tiit Haviko loengu „Ortopeedia arengust Eestis: kuhu oleme jõudnud?“, mis on jälgitav Tartu Ülikooli veebiaadressil http://www.ut.ee/660953.

 

Tuuli Ruus
arstiteaduskonna dekanaadi juhataja

30. oktoobril anti prof.emer. Arvo Tikule tema juubelipidustustel üle TÜ suur medal ja tänukiri pikaajalise väljapaistva kliinilise, teaduslik-pedagoogilise ning administratiivse töö eest.

„Prof.emer. Arvo Tiku näol on tegemist rahvusvaheliselt tunnustatud teadlase ja õppejõuga, kes on andnud olulise panuse arstiteaduskonna ja TÜ arengusse,“ leidsid TÜ valitsusele prof.emer. Arvo Tiku tunnustamiseks seoses tema 80. juubeliga ettepaneku teinud arstiteaduskonna dekaan prof Joel Starkopf ning närvikliiniku juhataja prof Toomas Asser.

 

Kliinikumi Leht