Eelmises lehenumbris käsitlesime kliinikumi töötajate veredoonorlust ning avaldasime intervjuu meie esidoonoriga. 25. jaanuarist 15. veebruarini uurisime ka sisevõrgu vahendusel, kui suur osa kliinikumi personalist verd loovutab.

Üllatavalt selgus, et töötajaküsitlusele vastanud kliinikumi töötajate seas oli veredoonoreid ca 47%. Verd ei olnud kunagi annetanud umbes sama suurusjärk inimesi – ligi 48%. Pea 5% vastanutest tunnistas, et nad ei ole veel doonorid, kuid plaanivad selleks hakata.

Kokku osales küsitluses 167 kliinikumi töötajat.

 

Kliinikumi Leht

2008. aasta detsembrist aadressil www.kliinikum.ee/kliinikum asuv Kliinikumi Lehe internetiversioon on tegutsenud juba aasta.

 

Lisaks kõigile paberkandjal ilmunud lugudele leiab lehe on-line-versioonist ka artiklite ja kommentaaride täispikad variandid, mis ruumi piiratuse tõttu paberlehte ei ole mahtunud. Samuti saab kontakti võtta lehe toimetusega ning teha ettepanekuid nii paberväljaande kui internetilehe lugejasõbralikumaks muutmiseks. Oodatud on ka vihjed kajastamist väärivate sündmuste ja silmapaistvate isikute kohta.

Kliinikumi ja arstiteaduskonna koostöös toimus vahetult enne jõulupühi ühe riskirühma s.o arstiteaduse viimaste kursuste tudengite gripivastane vaktsineerimine.

 

Möödunud aasta septembris ja oktoobris osales kliinikum TEA Keeltekooli tööjõuvahetusprogrammis, mille raames võõrustati keeleõppe toetamise eesmärgil kuut Ida-Viru Keskhaigla meditsiinitöötajat.

Mõlemal kuul viibisid kliinikumis kahenädalasel visiidil kokku neli õendustöötajat, üks psühholoog ja üks arst. Lähetatavad osalesid sõltuvalt oma töövaldkonnast kas anestesioloogia- ja intensiivravi kliiniku, lastekliiniku, psühhiaatriakliiniku, kirurgiakliiniku, südamekliiniku või spordimeditsiini- ja taastusravi kliiniku erinevate osakondade töös. Külalistega tegelesid kliinikumi poolt määratud tugiisikud, kes koostasid neile tegevusplaani töökohal ning aitasid veeta ka vaba aega.

Tööjõuvahetusprogrammi rahastas Euroopa Sotsiaalfond.

Kliinikumis loenguid pidanud USA radioloogiaprofessoritele Michelle A. Michaelile (vasakul) ja Loren H. Ketaile (paremal) imponeeris väga nii meie residentide kui ka radioloogiatehnika hea tase. Foto: Mare Lintrop.

Oktoobri keskel viibisid RSNA (Põhja-Ameerika Radioloogia Ühing) professorite programmi raames kliinikumis USA radioloogiaprofessorid, kes pidasid seeria loenguid rindkere ja näo-kaela piirkonna radioloogiast.

 

13.-21. oktoobrini aset leidnud visiidi käigus viisid New Mexico Ülikooli torakaalradioloogia professor Loren H. Ketai ja Wisconsini meditsiinikolledži pea-, näo- ja kaelapiirkonna neuroradioloogia professor Michelle A. Michael läbi residentidele suunatud 56-tunnise kursuse rindkere ja näo-kaela piirkonna radioloogiast ning esinesid ettekannetega 16. oktoobril Tartus toimunud Eesti Radioloogia Ühingu õppepäeval.

 

TÜ radioloogiakliiniku ning vastloodud TÜ Kliinikumi radioloogiakliiniku juhataja dots Pilvi Ilvese sõnul oli tegemist väga erakordsete loengutega, sest neid lugesid maailmatasemel tippradioloogid, kelle kirjutatud raamatutest ammutavad teadmisi radioloogid kõikjal üle ilma.

 

„Meie jaoks seisneski selle külaskäigu erilisus käsitletavates teemades,“ rõhutas dots Ilves Eesti radioloogidele osaks saanud võimaluse ainulaadsust. „Professorid andsid ülevaate selliste haiguste radioloogiast, mida meil väga harva esineb ja mille osas olulised kogemused puuduvad.“

 

Sellisteks haigusteks on näiteks kõikvõimalikud näoja kaelapiirkonna kasvajad, mis on enamasti väga pahaloomulised ning vajavad seetõttu kiiret diagnoosi. „Kuna me puutume nendega väga harva kokku, siis võib nende ära-tundmine keeruline olla ja diagnoosimine kaua aega võtta,“ selgitas dots Ilves. „Samuti puudub Eesti arstidel piisav kogemus mitmete haruldaste kopsuhaiguste osas, mida meil väga vähe esineb, kuid mida tuleb samuti osata diagnoosida ning üksteisest eristada.“

Tartu Ülikooli arstiteaduskonna aastapäeva raames aset leidnud teaduskonverentsil pidas emeriitprofessor Tiit Haviko loengu „Ortopeedia arengust Eestis: kuhu oleme jõudnud?“, mis on jälgitav Tartu Ülikooli veebiaadressil http://www.ut.ee/660953.

 

Tuuli Ruus
arstiteaduskonna dekanaadi juhataja

30. oktoobril anti prof.emer. Arvo Tikule tema juubelipidustustel üle TÜ suur medal ja tänukiri pikaajalise väljapaistva kliinilise, teaduslik-pedagoogilise ning administratiivse töö eest.

„Prof.emer. Arvo Tiku näol on tegemist rahvusvaheliselt tunnustatud teadlase ja õppejõuga, kes on andnud olulise panuse arstiteaduskonna ja TÜ arengusse,“ leidsid TÜ valitsusele prof.emer. Arvo Tiku tunnustamiseks seoses tema 80. juubeliga ettepaneku teinud arstiteaduskonna dekaan prof Joel Starkopf ning närvikliiniku juhataja prof Toomas Asser.

 

Kliinikumi Leht