Alaniini aminotransferaas

Albumiin

Alfa-1-antitrüpsiin

Aluseline fosfataas

Aluselise fosfataasi isoensüümid

Ammoonium

Amülaas

Angiotensiini muundav ensüüm

Antistreptolüsiin O

Aspartaadi aminotransferaas

Beeta-2-mikroglobuliin

Beetahüdroksübutüraat veres (POCT)

Bilirubiin

B-tüüpi natriureetilise propeptiidi N-fragment (NT-proBNP)

C-reaktiivne valk

C-reaktiivne valk (kõrgtundlik)

Ferritiin

Folaat

Fosfaat

Gammaglutamüüli transferaas

Glükohemoglobiin

Glükoos-6-fosfaadi dehüdrogenaas

Glükoos

Glükoosi taluvuse proov

Hapniku osarõhk

Happe-aluse tasakaalu uuring

Haptoglobiin

Hemoglobiin plasmas

Holotranskobalamiin (Vt Vitamiin B12)

Homotsüsteiin

Immuunglobuliini vabad kapaahelad ja vabad lambdaahelad

Immuunglobuliinid A, G ja M

Interleukiin 6

Kaalium

Kaltsium

Karboksühemoglobiin

Kloriid

Kloriid higis

Kolesterool, HDL-, LDL-, mitte HDL-kolesterool

Koliini esteraas

Komplemendi komponendid C3 ja C4

Kreatiini kinaas

Kreatiini kinaasi MB isoensüümi mass

Kreatiniin, kreatiniinikliirens, hinnanguline glomerulaarfiltratsiooni kiirus

Krüoglobuliinid

Kusihape

Laktaadi dehüdrogenaas

Laktaat

Laktoosi taluvuse proov

Liitium

Lipaas

Magneesium

Methemoglobiin

Monoklonaalsed immuunglobuliinid seerumis

Müoglobiin

Naatrium

Osmolaalsus

Prealbumiin

Prokaltsitoniin

Raud

Reumatoidfaktor

Sapphapped

Tiopuriini metüültransferaas erütrotsüütides  Vahendatav (TÜ kliinilise farmakoloogia labor)

Transferriin

Transferriini lahustuvad retseptorid

Triglütseriidid

Troponiin T (kõrgtundlik)

Tseruloplasmiin

Tsink

Tsüstatiin C

Uurea

Valk

Valkude fraktsioonid seerumis

Vask  Vahendatav (Tartu Veterinaar- ja toidulaboratoorium)

Vitamiin B12, holotranskobalamiin

Vitamiin D

Vitamiinid A ja E Vahendatav (TÜ kliinilise farmakoloogia labor)

Vitamiinid B1 ja B6 Vahendatav (TÜ kliinilise farmakoloogia labor)