"Asja tuum on selles, et tänapäevane vähiravi on väga kompleksne ja multidistsiplinaarne tegevus, mis hõlmab paljusid meditsiinierialasid, aga ka hulgaliselt tugiteenuseid. Kvaliteetse vähktõve diagnostika ja ravi arenguks on vajalikud nii erialade sisesed arendustegevused kui ka koordineeritud organisatoorne tegevus, et kõik need erialad ja ka tugiteenused koos võimalikult efektiivselt toimiks."

 

Loe pikemalt artiklit Kliinikumi Lehest siit.

Euroopa Vähiinstituutide Organisatsioon (OECI) akrediteeris Tartu Ülikooli Kliinikumi kliinilise vähikeskusena.

OECI akrediteerimisprotsess algas Tartu Ülikooli Kliinikumis 2013. aastal. Viimaste aastate jooksul toimus erinevate onkoloogiaalaste andmete kogumine ja analüüs, põhjalik enesehindamine vastavalt OECI koostatud kvaliteedistandarditele, ekspertide visiit Tartusse, parendusplaani koostamine jpm. Kõige selle tulemusel otsustati 12.veebruaril 2015 SA Tartu Ülikooli Kliinikum akrediteerida kliinilise vähikeskusena. 

OECI eesmärk on integreerida Euroopa vähikeskuste tegevused ja teadustööd, et parandada vähiravi tulemuslikkust ja haigete elukvaliteeti. Eesmärgi täitmiseks on OECI välja töötanud vähikeskuste akrediteerimise programmi, mille läbimine annab tunnistust onkoloogiliste haiguste diagnostika, ravi ning õppe- ja teadustegevuse vastavusest OECI kvaliteedistandarditele. Hetkel koondab OECI organisatsioon 70 vähikeskust Euroopas. 

 

Lugege akrediteerimise kohta pikemalt Kliinikumi Lehest.

 

Hematoloogia-onkoloogia kliiniku juhataja prof. Hele Everausi selleteemaline vestlus Päevalehes "Tunnustus: vähihaiged saavad Tartus Euroopa tasemel parimat ravi"

 

 

Hematoloogia-onkoloogia kliiniku kodulehelt saab lugeda pikemalt OECI audiitorite külaskäigu kohta 2014. aastal.