Tartu Ülikooli Kliinikumi vähikeskuses on avatud tugigrupid pahaloomulise kasvajaga patsientidele ja nende lähedastele. Tugigruppide kohtumistel jagatakse oma haiguse, ravi või elukvaliteediga seotud muresid, hirme ja kogemusi ning saab toetust ja julgustust haigusega toimetulemiseks. Tugigruppe viivad läbi kogemusnõustajad. 

Psühholoog Signe Punniski sõnul on tagasiside patsientidelt olnud väga hea, mis kinnitab üksteise toetamise ja kogemuse vahetamise vajalikkust. “Tugigruppidesse on oodatud nii need, kellel on haigus äsja diagnoositud, kui ka need, kes vajavad toetust haigusega toimetulekul või sellest taastumisel. Tugigrupis võib jagada oma kogemusi, aga ei pea. Igas grupis lähtutakse selle grupi õhustikust ja vajadustest”, lisas Signe Punnisk.

 

Tugigruppide kohtumised toimuvad aadressil L. Puusepa 8, ruum E108 (lillepoe kõrval), kell 15.00-17.00. Osaleda saab ka veebi vahendusel, link osalemiseks:  www.kliinikum.ee/patsiendile/vestlusringid/ 

 

Lisainfo:
Signe Punnisk, psühholoog
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

 

Tartu Ülikooli Kliinikumi vähikeskus kutsub patsiente ja nende lähedasi töötubadesse, mille eesmärk on kaardistada patsientide ja lähedaste jaoks raviteekondade olulised etapid, probleemkohad ning head kogemused.

Esmalt kaardistatakse juulis ja augustis toimuvates töötubades räägitu ja kogetu tulemusel soolevähi, eesnäärmevähi ja emakakaelavähiga kliinikumi patsientide raviteekonnad, et saadud info alusel muuta patsiendikogemus sujuvamaks ja inimesekesksemaks.

Lisaks töötubadele, kus küsitakse patsientide kogemust, kirjeldatakse erinevate vähipaikmete raviteekondi ka kliinikumi töötajate vaatepunktis, et ülevaade saaks terviklik. Kogutud informatsiooni alusel viiakse ellu tegevusi, mis muudavad raviteekonna sujuvamaks nii patsientide kui tervishoiutöötajate jaoks.

Töötoad on osa kliinikumi vähikeskuse projektist, mille eesmärk on see, et inimkeskne terviklik vähipatsiendi raviteekond on Tartu Ülikooli Kliinikumis ja koostöövõrgustikus kujundatud ja rakendatud, mis omakorda lähtub riiklikust „Vähitõrje tegevuskavast 2021-2030“.

Töötuba viib läbi projektijuht Liina Pääbo ning sinna on oodatud nii kliinikumi patsiendid kui ka lähedased. Osalemiseks palume eelnevalt registreerida siin vormil: https://forms.office.com

 

Lisainfo:
Liina Pääbo, projektijuht
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

27.06.2022

 

"Asja tuum on selles, et tänapäevane vähiravi on väga kompleksne ja multidistsiplinaarne tegevus, mis hõlmab paljusid meditsiinierialasid, aga ka hulgaliselt tugiteenuseid. Kvaliteetse vähktõve diagnostika ja ravi arenguks on vajalikud nii erialade sisesed arendustegevused kui ka koordineeritud organisatoorne tegevus, et kõik need erialad ja ka tugiteenused koos võimalikult efektiivselt toimiks."

 

Loe pikemalt artiklit Kliinikumi Lehest siit.

Tartu Ülikooli Kliinikumi vähikeskust tunnustati OECI akrediteeringuga, mis on kõrgeim tunnustus kliinikumi vähiravile, ennetustegevusele, diagnostikale ning teadus- ja õppetööle. 

Euroopa Vähikeskuste Organisatsiooni (Organisation of European Cancer Institutes, OECI) eesmärk on tagada parima võimaliku vähiravi pakkumine läbi ühtsete üle-euroopaliste kvaliteedinõuete rakendamise, hõlmates valdkondi ennetustegevusest vähidiagnostika ja -ravini, patsiendikogemust, teadustöö integreeritust kliinilisse praktikasse ning koolitustegevust. OECI on Euroopa vähikeskusi ühendav organisatsioon, mille eesmärk on luua platvorm koostööks ning parimatel teadmistel ja praktikatel põhineva akrediteerimisprogrammi kaudu tagada, et kõikidel Euroopa vähidiagnoosiga inimestel oleks võrdsed võimalus saada parimat võimalikku vähiravi. OECI võrgustikku kuulub 108 liiget, kellest 44 on läbinud ka organisatsiooni poolt pakutava hindamisprotsessi. Lähiriikides on OECI akrediteering neljal Soome, ühel Norra, kahel Rootsi ning ühel Leedu vähikeskusel. OECI akrediteeringu kestus on viis aastat ning selle uuendamiseks tuleb läbida täiendav akrediteerimisprotsess. Akrediteerimise käigus hinnatakse pakutava vähiravi hetkeseisu konkreetses vähikeskuses ning koostatakse kõiki vähiravi valdkondi hõlmav detailne arengukava järgnevaks viieks aastaks.

Esimest korda akrediteeriti Tartu Ülikooli Kliinikum OECI poolt 2015. aastal.

Akrediteerimise kohta lähemalt https://www.kliinikum.ee/vahiravi-kliinikumis-vastab-euroopa-korgeimale-kvaliteedistandardile/

16.06.2022

Euroopa Vähiinstituutide Organisatsioon (OECI) akrediteeris Tartu Ülikooli Kliinikumi kliinilise vähikeskusena.

OECI akrediteerimisprotsess algas Tartu Ülikooli Kliinikumis 2013. aastal. Viimaste aastate jooksul toimus erinevate onkoloogiaalaste andmete kogumine ja analüüs, põhjalik enesehindamine vastavalt OECI koostatud kvaliteedistandarditele, ekspertide visiit Tartusse, parendusplaani koostamine jpm. Kõige selle tulemusel otsustati 12.veebruaril 2015 SA Tartu Ülikooli Kliinikum akrediteerida kliinilise vähikeskusena. 

OECI eesmärk on integreerida Euroopa vähikeskuste tegevused ja teadustööd, et parandada vähiravi tulemuslikkust ja haigete elukvaliteeti. Eesmärgi täitmiseks on OECI välja töötanud vähikeskuste akrediteerimise programmi, mille läbimine annab tunnistust onkoloogiliste haiguste diagnostika, ravi ning õppe- ja teadustegevuse vastavusest OECI kvaliteedistandarditele. Hetkel koondab OECI organisatsioon 70 vähikeskust Euroopas. 

 

Lugege akrediteerimise kohta pikemalt Kliinikumi Lehest.

 

Hematoloogia-onkoloogia kliiniku juhataja prof. Hele Everausi selleteemaline vestlus Päevalehes "Tunnustus: vähihaiged saavad Tartus Euroopa tasemel parimat ravi"

 

 

Hematoloogia-onkoloogia kliiniku kodulehelt saab lugeda pikemalt OECI audiitorite külaskäigu kohta 2014. aastal.