KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus
04.10.2023

Interact-Europe projekti pilootgrupp Lissabonis

SA TÜK Vähikeskus on üks 33st partnerist rahvusvahelises projektis Interact- Europe, mille peamiseks eesmärgiks on erialadevahelise koolitusprogrammi loomine onkoloogias. Projekti raames toimus pilootkursus, milles esindasid SA TÜK-i dr Andri Jääger kirurgiakliinikust ja onkoloogiaõed Marit Kiljako ja Maarja Saarmäe.

Pilootkursuse eesmärgiks oli parandada onkoloogiaspetsialistide oskusi kommunikatsiooni, koostöö ja juhtimise valdkonnas ning keskenduda järgmistele pädevustele: suhtlemine patsientidega, suhtlemine kolleegidega, juhtimisoskused. Osalejad pidid esmalt läbima e-kursuse, mis andis sisendi osalemaks koolitusel Lissabonis, 20-21 septembril, kus peamiseks õppemeetodiks olid praktilise suunitlusega töötoad.

Marit Kiljako: "Kokkuvõttes võib öelda, et tegu oli kindlasti vajaliku koolitusega, mis rõhutas erinevate rollide koostöö tähtsuste patsiendi raviteekonnal. Samuti seda, kui oluline on valida suhtlemisel ja juhtimsiel õiged tehnikad, et parima tulemuseini jõuda. Lisaks andise väga paljudest erinevatest riikides kokku tulnud kolleegidega suhtlemine hea tõdemuse, et kuigi teeme igapäevatöös asju eri riikides erinevalt on paljud probleemid meeskonnatöös ja suhtluses sarnased. Kõik tõdesid, et meeskonnatööd eri professioonide vahel võiks olla rohkem.  Patsiendi raviteekonna aruteludesse/otuste langetamistesse peaks olema kaasatud oluliselt rohkemate erialade esindajad".

Vasakult: Marit Kiljako, Maarja Saarmäe ja dr Andri Jääger Interact-Europe pilootkursusel, Lissabonis.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram