Miks osaleda perekoolis?

Registreerimine loengutele

Miks osaleda perekoolis?

Uuemad teadusuuringud kinnitavad, et sünnieelne ettevalmistus tagab Sinu ja Sinu partneri parema toimetuleku eesootavate muutustega ja rahulolu sünnituskogemusega. Süsteemne, loogiliselt olulisi teemasid käsitlev ja tõenduspõhine ettevalmistus, mis sisaldab loenguid, täiendavaid ülesandeid ja harjutusi aitab vähendada ärevust seoses rasedusega, sünnitusega toimetulekul ning lapsevanema rolliga kohanemisel.

Maailm on pidevas muutumises ning koos sellega ka meie. Tänaseni toimunud perekooli loengud on olukorra ja piirkonna tundlikud, kuid noorte perede ettevalmistus oma lapse sünniks ning lapsevanemaks kasvamiseks ei tohiks olla piiratud. Lisaks ei taga üksikute kas ajaliselt või teemadena sobivate loengute külastamine terviklikku ettevalmistust uue olukorraga kohanemiseks ja toimetulekuks.

Soovime noori peresid lapseootusajal toetada ning panustada nende ettevalmistusse. Selleks oleme ette valmistanud veebipõhiseid pakette (kursuseid), mille vahel saab iga lapseootaja oma vajadustest lähtuvalt valida ning millel saab osaleda endale sobival ajal ning sobivast kohast.

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliiniku perekool pakub Teile erinevaid videoloenguid nii pakettidena kui üksikloengutena, mida viivad läbi ämmaemandad, oma ala parimad asjatundjad. Teile antakse parimad teadmised toimetulekuks sellel huvitaval ja pisut heidutaval eluetapil. Loengutelt saadud teadmistega püüame leevendada Teie hirmu ning anname objektiivse ülevaate meie kliinikus toimuvast leevendamaks Teie hirmu üksi jäämise ja toimetuleku ees sünnitusel.

Miks valida veebis toimuv ja paketipõhine perekool?

Kursuste eesmärk on tagada, et naistel, sünnitajatel ja nende partneritel oleks hea ja kindel arusaam raseduse ja sünnituse kulust, et nad saaksid teha teadlikke valikuid. Pakutav pakett „Lapseootaja ettevalmistuskursus“ ei lõpe sünnituse teemade käsitlemisega, vaid valmistab tulevasi vanemaid ette sündinud lapse eest hoolitsemiseks ning uue elukorraldusega kohanemiseks.

Töö- ja isiklike kohustuste tõttu võib olla keeruline leida ajaliselt sobivat perekooli. Veebipõhine perekool on loodud tulevate vanemate vajadusi arvestavalt, seega saate kursust hõlpsasti läbida Sulle ja Sinu partnerile sobivas tempos, ajal ning kohas.

Miks valida perekooli kontaktõpe?

Perekooli loengud on traditsiooniliselt olnud teiste lapseootajatega kohtumispaik, et vestelda samas olukorras olevate inimestega, saada soovitusi ja vastuseid, sest teistel paaridel on erinevad vajadused või huvid, mida nad soovivad arutada.

Kliinikumi naistekliiniku perekool pakub peredele võimalust osaleda viienädalases kontaktõppes, mille eesmärk on vanemluseks ettevalmistamine. Uuendatud vormiga kontaktõppe eesmärgiks on pakkuda naistele ja peredele võimalust aktiivseks õppimiseks. Osalejatel on võimalik ka ise teemasid ja murekohti tõstatada, et neid läbi kogemuste vahetamise ja tõenduspõhise info analüüsida ja arutada. Kontaktõppe viie nädala jooksul läbitakse raseduse aja, vaimse tervise, sünni, vastsündinu ja uue vanema rolli ning selles toimetulemise teemad.

Meie kursustelt on Sinu jaoks kättesaadav kogu teave, mis on vajalik toimetulekuks ning teadlike valikute tegemiseks. Lisaks on lingid täiendavate ressursside juurde, et saaksite soovi korral veelgi põhjalikumat teavet hankida.