Paketid

Hind: 50.00 EUR

Avatud osalejale 6 nädalat.

Inspireeriv ja terviklik veebipõhine kursus, mis toetab Sind muutustega kohanemisel ning valmistab Sind ja partnerit ette teie lapse sünniks! Seda kõike mugavalt, Sulle sobival ajal ja Sinu valitud kohas!

Pakett sisaldab kõiki teemasid, mis on vajalikud terviklikuks ettevalmistuseks, et tunda rõõmu rasedusest ja olla sünnitusel aktiivne ja enesekindel ning kohaneda uue lapsevanemarolli ning vastsündinu hoolduse ja toitmisega.

Kursuse läbimise järgselt tead rasedusaegseid kehalisi ja emotsionaalseid muutusi. Mõistad, millised on sünnituse erinevad etapid ja kulg, kuidas see mõjutab Sind ja Sinu kõhubeebit, kuidas vältida ja leevendada tekkivaid ebamugavusi, kasutada valutustamisvõtteid ja teha koostööd tugiisiku ning ämmaemandaga toimetuleku parandamiseks. Saad teada, millised on sünnituse ja sünnitusjärgse aja toimingud ja rutiinid. Oled teadlik vastsündinu eripäradest, hooldusvõtetest ning toitmisviiside valikutest ja eelistest.

Kursus sisaldab järgmisi veebiloenguid:

 • Rasedusaegne toitumine
 • Vaevused raseduse lõpus
 • Seljavalu raseduse ajal ja selle leevendamine
 • Sünnitus ja sünnituseks ettevalmistus
 • Tugiisiku roll sünnitusel
 • Sünnituse valutustamine
 • Eriolukorrad sünnitusel 1-3
 • Osakonna virtuaaltuur
 • Sünnitusjärgne aeg ja kohanemine
 • Sünnitusjärgne tundemaailm
 • Sünnitusjärgne paarisuhe
 • Vastsündinuea iseärasused
 • Vastsündinu hooldus
 • Beebi nutt
 • Imetamise algus
 • Eduka imetamise alustalad
 • Rinnapiima kogus ja imetava ema toit
 • Olukorrad imetamisega alustamisel 
 • Olukorrad imetamise jätkamisel

Lisaks erinevaid  lisategevusi ja enesetestimise võimalusi.

Kursusele registreerumine

 

Hind: 35.00 EUR

Avatud osalejale 4 nädalat.

Pakett sisaldab kõiki teemasid, mis keskenduvad eelkõige sünnitusega toimetulekule, et saaksite end tunda enesekindla ning teadlikuna.

Kursuse läbimise järgselt mõistad, millised on sünnituse erinevad etapid ja kulg, kuidas see mõjutab Sind ja Sinu kõhubeebit, kuidas vältida ja leevendada tekkivaid ebamugavusi, kasutada valutustamisvõtteid ja teha koostööd tugiisiku ning ämmaemandaga toimetuleku parandamiseks. Saad teada, millised on sünnitusaegsed ja sünnitusjärgse aja toimingud ja rutiinid.

Kursus sisaldab järgmisi veebiloenguid:

 • Sünnitus ja sünnituseks ettevalmistus
 • Tugiisiku roll sünnitusel
 • Sünnituse valutustamine
 • Vettesünnitus
 • Eriolukorrad sünnitusel 1
 • Eriolukorrad sünnitusel 2
 • Eriolukorrad sünnitusel 3
 • Osakonna virtuaaltuur
 • Sünnitusjärgne aeg ja kohanemine

Lisaks erinevaid  lisategevusi ja enesetestimise võimalusi.

Kursusele registreerumine

Hind: 30.00 EUR

Avatud osalejale 3 nädalat

Inspireeriv veebikursus, mis valmistab Sind ja partnerit ette sünnitusjärgseks perioodiks! Seda kõike mugavalt, Sulle sobival ajal ja Sinu valitud kohas!

Pakett sisaldab kõiki teemasid, mis toetavad naise sünnitusjärgset taastumist ning aitavad kohaneda uue lapsevanemarolliga.

Kursuse läbimise järgselt mõistad naise sünnitusjärgse taastumise etappe ja toimetulekut mõjutavaid tegureid. Saad teada, millised on sünnitusjärgse aja toimingud ja rutiinid. Oskad märgata muutusi meeleolus ja toimetulekus, tead kuidas leida vaimse tervise muredele lahendusi või abi.

Kursus sisaldab järgmisi veebiloenguid:

 • Osakonna virtuaaltuur
 • Sünnitusjärgne aeg ja kohanemine
 • Intiimhügieen
 • Sünnitusjärgne tundemaailm
 • Sünnitusjärgne paarisuhe

Lisaks erinevaid  lisategevusi ja enesetestimise võimalusi.

Kursusele registreerumine

Hind: 30.00 EUR

Avatud osalejale 3 nädalat

Inspireeriv veebikursus, mis valmistab Sind ja partnerit ette uue ilmakodaniku tulekuks! Seda kõike mugavalt, Sulle sobival ajal ja Sinu valitud kohas!

Kursuse läbimise järgselt oled teadlik vastsündinu eripäradest, hooldusvõtetest ja oskad neid kasutada. Mõistad vastsündinu turvalisuse tagamise põhimõtteid ning varustuse valiku olulisust.

Kursus sisaldab järgmisi veebiloenguid:

 • Osakonna virtuaaltuur
 • Vastsündinuea iseärasused
 • Vastsündinu hooldus
 • Vastsündinu ja imiku turvalisus
 • Beebi nutt
 • Imetamise algus
 • Eduka imetamise alustalad
 • Rinnapiima kogus ja imetava ema toit

Lisaks erinevaid  lisategevusi ja enesetestimise võimalusi.

Kursusele registreerumine

Hind: 20.00 EUR 

Avatud osalejale 2 nädalat.

Inspireeriv veebikursus, mis valmistab Sind ja partnerit ette edukaks uue ilmakodaniku rinnaga toitmiseks! Seda kõike mugavalt, Sulle sobival ajal ja Sinu valitud kohas!

Kursuse läbimise järgselt oskad teadlikult valida vastsündinu toitmisviiside vahel lähtudes kasuteguritest ja eelistest ema ja lapse tervisele. Tead imetamisega seotud müüte. Tunned imetamise õnnestumise põhimõtteid ja oskad leida lahendusi ja leevendust lihtsamatele imetamisega seotud muredele.

Kursus sisaldab järgmisi veebiloenguid:

 • Mineviku müüdid ja tänane teadmine
 • Imetamise algus
 • Eduka imetamise alustalad
 • Rinnapiima kogus ja imetava ema toit
 • Olukorrad imetamisega alustamisel 
 • Olukorrad imetamise jätkamisel
 • Sünnitusjärgne tundemaailm

Lisaks erinevaid  lisategevusi ja enesetestimise võimalusi.

Kursusele registreerumine

Hind: 20.00 EUR

Avatud osalejale 2 nädalat.

Inspireeriv veebipõhine kursus, mis toetab Sind rasedusaegsete muutustega kohanemisel! Seda kõike mugavalt, Sulle sobival ajal ja Sinu valitud kohas!

Kursusele oleme koondanud teemad, mis toetavad rasedusaegsete muutustega kohanemist, füsioloogiliste vaevuste leevendamist, toitumise planeerimist

Kursuse läbimise järgselt tead rasedusaegseid kehalisi ja emotsionaalseid muutusi, oskad leida nendele leevendust. Mõistad rasedusaegse toitumise eripärasid, eluviiside korrigeerimise vajadust ja intiimhügieeni põhimõtteid.

Kursus sisaldab järgmisi veebiloenguid:

 • Intiimtervis
 • Rasedusaegne toitumine
 • Vaevused raseduse lõpus
 • Seljavalu raseduse ajal ja selle leevendamine
 • Lapseootaja vaimne tervis
 • Osakonna virtuaaltuur

Lisaks erinevaid  lisategevusi ja enesetestimise võimalusi.

Kursusele registreerumine

Hind: 10.00 EUR/loeng

Avatud osalejale 1 nädal.

Pakume üksikloenguid järgmistel teemadel:

 • Seljavalu raseduse ajal, selle leevendamine ja abivahendid
 • Vaevused raseduse lõpus
 • Rasedusaegne toitumine
 • Lapseootaja vaimne tervis ja kohanemine
 • Intiimtervis ja intiimpiirkonna hooldus
 • Sünnitus
 • Tugiisiku roll sünnitusel
 • Sünnituse valutustamine 1
 • Sünnituse valutustamine 2
 • Vettesünnitus
 • Osakonna tutvustus
 • Eriolukorrad sünnitusel 1
 • Eriolukorrad sünnitusel 2
 • Eriolukorrad sünnitusel 3
 • Sünnitusjärgne periood
 • Sünnitusjärgne paarisuhe
 • Sünnitusjärgne tundemaailm ja meeleolu
 • Vastsündinu iseärasused
 • Vastsündinu hooldus ja vajalikud vahendid
 • Beebi nutt
 • Gaasivalud
 • Erinevad olukorrad imetamise alustamisel (piimapais, nibulõhed, abistamine lamedate ja sissepoole tõmbunud nibude puhul, leevendusvõtted)
 • Erinevad olukorrad rinnaga toitmise jätkamisel (lõhed, piimavill, soor, vasospasm)
 • Vastsündinu ja imiku turvalisus
 • Vanavanematele

 

Loengule registreerumine

Hind: 50 EUR, koos kaaslasega 65 EUR

Lapseootusaeg omab märkimisväärset  ja pikaajalist mõju  nii naistele, lastele kui peredele tervikuna. Erinevates terviseuuringutes on selgunud, et  positiivse rasedus- ja sünnituskogemuse võtmeks on adekvaatne ettevalmistus, mis omakorda mõjutab positiivselt  lapsevanema rolliga kohanemist,  toimetulekut ning vanemlust.

Uuendatud vormiga kontaktõppe eesmärgiks on perede vanemluseks ettevalmistamine läbi aktiivse õppimise.  Samas koosseisus grupp läbib loengud ja praktilise õppe moodulis ettenähtud järjestuses ja 2-3 ämmaemanda juhendamisel. Selline käsitlus loob võimaluse grupisisese sotsiaalse toetusvõrgustiku kujunemiseks ning usaldusliku suhte läbiviivate ämmaemandatega. Osalejatel on võimalik ka ise teemasid ja murekohti tõstatada, et neid läbi kogemuste vahetamise ja tõenduspõhise info analüüsida ja arutada. Juba tuttavad juhendajad julgustavad teid esitama küsimusi ning arutelu teket, samuti jagatakse grupis kogemusi ning vastatakse küsimustele.  

Kontaktõppe kuue nädala jooksul läbitakse raseduse aja, vaimse tervise, sünni, vastsündinu ja uue vanema rolli ning selles toimetulemise teemad.

Õpe toimub kolmapäeva õhtuti pärast tööpäeva kell 17.30 – 19.00.

Perekool toimub kuue nädalase moodulõppena ning käsitleb järgmisi teemasid:

Lapseootus (lektor M. Mahla)

Rasedusaegsed muutused, vaevused ja leevendusviisid. Rasedusaegse eluviis ja tervisekäitumine. Tervislik toitumine ja füüsiline koormus. Raseduse jälgimise põhimõtted

Sünd (lektor E. Rozental)

Vaimne ja füüsiline ettevalmistus sünnituseks. Mida kaasa võtta? Sünnitusplaan. Sünnituse etapid. Valutustamise viisid. Tugiisiku roll. Emotsionaalse toetuse võimalused ja võtted.

Vaimse tervise toetamine (lektor K. Markus)

Rasedusaegsed psühholoogilised muutused, mõjutavad tegurid. Vaimse tervise muutuste varajane märkamine ja toimetulek. Eneseabivõtted ja abi küsimine ja pakkumine.

Vastsündinu toitmise toetamine (lektor M. Mahla)

Imetamine. Vastsündinu toitmisviisid ja valikud. Kasutegurid ja eelised ema ja lapse tervisele. Vastsündinu toitmisega seotud mured ja lahenduste leidmise toetamine.

Elu vastsündinuga (lektor K. Suss)

Kohanemine vastsündinuga. Hooldus ja turvalisus. Kõrvalekallete märkamine, erakorralise pöördumise tähelepanekud.

Uus roll, taastumine ja toimetulek (lektor K. Suss)

Sünnitusjärgne periood, kohanemine ja väljakutsed paarisuhtele. Sünnitusjärgne taastumine. Kõrvalekallete märkamine , erakorralise pöördumise tähelepanekud. Sünnitusjärgne koduvisiit ja toetus.

 

Loengud toimuvad Naistekliiniku perekeskuses L.Puusepa 8 C-korpuse võimlemissaalis (C1035)

Perekooli kursuse (kuus loengut) maksumus on 50 eurot ühele inimesele,  65 eurot koos kaaslasega.

Kursusel osalejate arv on piiratud, osaleda soovitame vähemalt peale 20 rasedusnädala möödumisel.

Lisainfo saamiseks: Elery Teesalu: Elery.teesalu@kliinikum.ee