KontrastReavahe
Teksti suurus
Hoolivus, Uuendusmeelsus, Pädevus ja Usaldusväärsus

Päriliku vähi riski hindamine

Mõned kasvajad esinevad sagedamini perekondades ja lähisugulastel ning nende varajase avastamise ja seega ka paremate ravitulemuste huvides on oluline hinnata võimalikult täpselt haigestumisriski. Sellistest kasvajatest on näiteks pärilik rinna- ja munasarjavähk ja pärilik mittepolüpoosne jämesoolevähk. Pärilikud vormid moodustavad mõlema paikme kasvajatest umbes 5-10% ning nende tekke eelsoodumust hindab meditsiinigeneetik perekonnaanamneesi ja vajadusel tehtavate geenitestide tulemuste alusel. Uuringuid on võimalik teha paljude kasvajate päriliku riski välja selgitamiseks.  

 Meditsiinigeneetiku konsultatsiooni käigus uuritakse ja nõustatakse patsiente järgmiselt: 

  • Koostatakse põhjalik sugupuu arvestades pahaloomuliste kasvajate esinemist 
  • Arvutatakse välja haigestumise risk  
  • Teostatakse vastavad geeniuuringud  
  • Geenimutatsiooni olemasolu korral antakse soovitused edasiseks jälgimiseks ja uuringuteks ning tehakse kindlaks perekonnaliikmed, kes võivad olla sama mutatsiooni kandjad 

Kuna vastavat geenimutatsiooni kandvate inimeste jälgimine erineb üldisest elanikkonnast, siis on päriliku vähi diagnoosimine väga oluline informatsioon nii patsiendile endale kui ka kõikidele teda ravivatele arstidele. 

Lisainfo: Geneetika ja personaalmeditsiini kliinik

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram