Spetsialist, kes kohtus seksuaalvägivalda kogenuga

Kui oled asjatundja (meedik, õpetaja, sotsiaaltöötaja vms), kelle poole seksuaalvägivalla üleelanu pöördub või kui kahtlustad seksuaalvägivalda, siis tuleb Sul seista oma hoolealuse parimate huvide eest.
Juhenda, kuidas pöörduda esmase abi järele Tartu Ülikooli Kliinikumi erakorralise meditsiini osakonda
Lastevastase seksuaalvägivalla või selle kahtluse korral tuleb alati teavitada politseid või kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajat. Politseis on spetsiaalsed üksused, kes seksuaalkuritegude menetlemisega tegelevad.