Siiani läbi viidud e-kursused:

2016  
04.04.–29.05. TÜ Kliinikum
2015  
02.03.–26.04. TÜ Kliinikum
13.04.–07.06. PERH (venekeelne)
05.10.–29.11. TÜ Kliinikum
05.10.–29.11. Valga haigla
19.10.–13.12. PERH
2014  
03.03.–27.04. TÜ Kliinikum
10.03.–04.05. PERH, Ida-Viru Keskhaigla
07.04.–08.06. PERH, Ida-Viru Keskhaigla (venekeelne)
06.10.–30.11. TÜ Kliinikum, PERH
2013  
01.02.–31.03. PERH, ITKH
01.03.–30.04. TÜ Kliinikum
08.04.–02.06. TÜ Kliinikum
01.10.–30.11. PERH, ITKH, LTKH
01.10.–30.11 TÜ Kliinikum
2012  
09.11.2011–30.01.2012 PERH, ITKH
06.02.–08.04. PERH, ITKH
05.03.–06.05. PERH, ITKH
05.03.–06.05. TÜ Kliinikum
02.05.–30.06. TÜ Kliinikum
01.10.–30.11. PERH, ITKH
01.10.–30.11. TÜ Kliinikum

 

E-kursuse tutvustus

Meditsiinialased infoallikad. Infokirjaoskuse (information literacy) põhimõtted. Tõenduspõhise meditsiini infoallikad, PICO meetod. Vaba juurdepääsuga infoallikad internetis ja nende kvaliteedi hindamine.

 

Kursuse eesmärgiks on tutvustada meditsiinialaseid infoallikaid internetis ja anda teadmisi ning praktilisi oskusi meditsiinialase teadusinformatsiooni otsimiseks.

Kursuse sisu:

 • Ülevaade infoallikatest
 • Põhimõisted ( infokirjaoskus). Infootsingu oskuste omandamine andmebaasides ( päringu koostamine, märksõnaotsing, võtmesõnaotsing, otsingutulemuste hindamine ja korrastamine)
 • Ülevaade kliinikumi andmebaasidest
 • Ülevaade Tartu Ülikooli raamatukogu infoallikatest
 • Erinevate andmebaaside otsingu platvormide tutvustus (Medline, Clin–eguide, MicroMedex HealthCare Information Systems, StatRef Medical Library, EBSCO)
 • Tõenduspõhise meditsiini infoallikad (EBM Collection) ja infootsingu teostamine
 • PICO meetodi tutvustus
 • Internetis vabalt kättesaadav meditsiinialane info ja selle kvaliteedi hindamine
 • Vaba tarkvara PubMed ja tema võimalused
 • Kliinikumi meditsiiniinfo keskuse lühitutvustus
 • Kliinikumi infoallikate kasutamine terminalserveri kaudu

Kursuse läbiviimise kirjeldus

 • Kursus toimub Moodle keskkonnas, kus on kirjas ajakava, kursuse materjalid ja juhendid harjutuste sooritamiseks
 • Esimene kokkusaamine lektoriga toimub õppeklassis, kus antakse lisateavet kursuse läbiviimise kohta
 • Harjutused esitatakse foorumite kaudu ja lektor vastab teie küsimustele
 • Kursus on jaotatud kaheksaks mooduliks, kursuse kestvus on kaks kuud
 • Moodulites on testid ja ülesanded omandatud teadmiste ja oskuste kontrolliks

Kursuse käigus on vajadusel võimalik suhelda lektoriga eelnevalt kokkulepitud ajal kohapeal.

Kursuse läbimise tulemusena oskavad kursuslased iseseisvalt kasutada oma eriala infoallikaid ning hinnata internetist kättesaadava info kvaliteeti.