Anestesioloogia ja intensiivravi

4.01.2012-30.12.2012

Individuaaltäiendus anestesioloogia, intensiivravi ja erakorralise meditsiini erialal

KURSUST SAAB TELLIDA! Hind kokkuleppel (5 päeva)

Eriala: Anestesioloogia ja intensiivravi, TELLIMISEL
Juhendaja: professor Joel Starkopf
Sihtgrupp: anestesioloogid, intensiivraviarstid, erakorralise meditsiini arstid
Toimumise koht: Tartu, Puusepa 8, SA TÜK anestesioloogia ja intensiivravi kliinik
                               
Annotatsioon:
 Individuaalsel kokkuleppel on võimalik läbida praktilist täienduskoolitust kuni 5-päevaste tsüklitena. Kursandile määratakse juhendaja, kelle juhendamisel läbitakse individuaalkursus praktilise tegevusena vastavalt huvipakkuvale teemale. Võimalikud on koolitus vastavalt kirurgia liigile (ortopeedia, LOR-kirurgia, vmt.) või patsientide iseärasustest lähtuvalt (lasteanesteesia, neurointensiivravi, onkoloogilised haiged). Kursuse kokkuleppimiseks pöörduda J. Karjagini (Juri.Karjagin@kliinikum.ee, anestesioloogia), S. Sarapuu (Silver.Sarapuu@kliinikum.ee, intensiivravi), K. Nõmme (Kuido.Nomm@kliinikum.ee, erakorraline meditsiin) või T. Metsvahi (Tuuli.Metsvaht@kliinikum.ee, laste intensiivravi) poole.      
Hind kokkuleppel EUR    Registreeru kursusele

27.02.2012-28.02.2012

Kaasaegsed seisukohad taaselustamisel kliinilisest surmast (ERC Guidelines for Resuscitation 2010)


Eriala: Anestesioloogia ja intensiivravi
Juhendaja: med knd dr Aleksander Sipria
Sihtgrupp: arstid
Toimumise koht: Tartu, Puusepa 8, D306
                               
Annotatsioon:
 Kursuse eesmärgiks on käsitleda kaasaegset ravitaktikat (esmased ja spetsiaalsed ravivõtted) kliinilise surma, eluohtlike südamerütmihäirete ja välisteguritest põhjustatud kriitiliste seisundite korral täiskasvanutel. Kursus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast (tüüpsituatsioonide lahendamine mannekeenidel).     Kava
Hind 130 EUR    Registreeru kursusele

5.03.2012

Intravenoosne anesteesia


Eriala: Anestesioloogia ja intensiivravi
Juhendaja: med dr Juri Karjagin
Sihtgrupp: anestesioloogid
Toimumise koht: Tartu, Puusepa 8, D306
                               
Annotatsioon:
 Kursusel käsitletakse intravenoosse anesteesia üldprintsiipe. Enamkasutatavate ravimite farmakokineetika, kõrvaltoimed, puudused ja eelised, farmakoökonoomika. TCI – target controlled infusion      
Hind 85 EUR    Registreeru kursusele

22.03.2012-23.03.2012

Arsti poolt täidetud dokumentide olulisus vigastustega patsientide läbivaatusel. Vigastuste kirjeldamine


Eriala: Patoloogia, anestesioloogia ja intensiivravi
Juhendaja: professor Marika Väli
Sihtgrupp: perearstid, kiirabiarstid, erakorralise meditsiini arstid, vastuvõtuosakonna arstid, traumatoloogid, kirurgid
Toimumise koht: Tartu, Puusepa 8, D306
                               
Annotatsioon:
 Kursuse käigus antakse ülevaade dokumentide täitmise olulisusest tervisekahjustusega (vigastustega) patsientide läbivaatusel ja antakse juhiseid vigastuste kirjeldamiseks. Selgitatakse arsti poolt täidetud dokumentide tähtsust terviseseisundi määramisel. Käsitletakse arsti ülesandeid välispõhjustest tingitud surmajuhtumite korral, arstliku surmateatise väljastamise õiguslikke aluseid ning arsti õigusi ja kohustusi surmapõhjuse tuvastamisel     Kava
Hind 130 EUR    Registreeru kursusele

9.04.2012

Raske hingamistee käsitlemine

ERIFORMAAT: 200 EUR, maksimaalselt 12 osalejat

Eriala: Anestesioloogia ja intensiivravi
Juhendaja: med dr Juri Karjagin, dr Alar Sõrmus
Sihtgrupp: anestesioloogid
Toimumise koht: Tartu, Puusepa 8, C225
                               
Annotatsioon:
 Kursusel käsitletakse raske hingamistee käsitlemist igapäevases praktikas. Põhirõhk kursusel on praktiliste võtete omandamisel. Kursantidel on võimalus kasutada erinevaid vahendeid raske hingamistee käsitlemiseks, nt. fiiberbronhooskoopia, intubatsiooni kõrimask, erinevad videolarüngoskoobid. Praktiline koolitus viiakse läbi mannekeenidel. Eriaparatuuriga kursus     Kava
Hind 200 EUR    Registreeru kursusele

9.04.2012-11.04.2012

Erakorralise haige käsitlus erakorralise meditsiini osakonnas


Eriala: Anestesioloogia ja intensiivravi
Juhendaja: dr Ago Kõrgvee, med knd dr Aleksander Sipria
Sihtgrupp: erakorralise meditsiini arstid, kiirabiarstid, perearstid, kõikide erialade arstid, kes töötavad erakorralise meditsiini osakonnas või puutuvad kokku erakorraliste haigetega, kõikide erialade residendid
Toimumise koht: Tartu, Puusepa 8, D306
                               
Annotatsioon:
 Kursusel tutvustatakse erakorralise meditsiini osakonna tööpõhimõtteid, enamlevinud haigusseisundite ja vigastustega patsientide käsitlust, kaasaegseid diagnostika ja ravivõimalusi. Samuti räägitakse ohtudest erakorralise meditsiini osakonnas ja puudutatakse stressi ning läbipõlemist, kuna töö erakorralise meditsiini osakonnas võib olla ootamatu ning stressirohke. Kursus on illustreeritud haigusjuhtudega.     Kava
Hind 170 EUR    Registreeru kursusele

3.05.2012-4.05.2012

Raske trauma patsient
(eesti ja vene keeles)

Eriala: Anestesioloogia ja intensiivravi
Juhendaja: professor Joel Starkopf (Tartu Ülikool), Konstantin Lebedinski (St. Petersburgi Meditsiiniakadeemia)
Sihtgrupp: anestesioloogid ja intensiivraviarstid
Toimumise koht: Ida-Virumaa, Toila sanatoorium
                               
Annotatsioon:
 Kahepäevane ühiskursus koostöös St. Peterburgi Meditsiiniakadeemiaga. Käsitletakse olulisi aspekte raske trauma haige käsitlusest: esmane triaaž, rindkeretrauma, kõhukoopa trauma, ajutrauma, massiivne vereasendus, traumahaige transport, rasvemboolia     Kava
Hind 130 EUR    Registreeru kursusele

11.05.2012

Erakorraline lastekirurgia ja traumatoloogia


Eriala: Anestesioloogia ja intensiivravi, lastekirurgia, pediaatria, traumatoloogia ja ortopeedia
Juhendaja: med dr Matis Märtson
Sihtgrupp: EMO arstid, kirurgid, ortopeedid, residendid, perearstid, lastearstid
Toimumise koht: Tallinn, SA Tallinna Lastehaigla, Tervise 28
                               
Annotatsioon:
 Kursus on mõeldud kõikidele meedikutele, kes puutuvad kokku laste traumade ja erakorraliste kirurgiliste haigustega. Kursusele on eriti oodatud maakonnahaiglate erakorralise meditsiini ja kirurgia valvearstid (sh. residendid, kes teevad maakonna keskhaiglates valvetööd). Käsitlemist leiavad järgmised teemad: äge kõht lapseeas, pitsunud kubemesong, äge skrootum, eesnahaga seotud probleemid, aga ka tüüpilised pehmete kudede, skeleti, ja kesknärvisüsteemi vigastused kasvueas. Rõhuasetus loengutes on problemaatilistel teemadel, mis on valitud sagedasemate ravivigade ning eelnevalt sarnastel kursustel osalenute küsimuste ja soovide põhjal.      
Hind 85 EUR    Registreeru kursusele

28.05.2012-30.05.2012

C.E.E.A. kursus nr. 1. Hingamissüsteem


Eriala: Anestesioloogia ja intensiivravi
Juhendaja: professor Joel Starkopf
Sihtgrupp: anestesioloogid ja intensiivraviarstid, residendid
Toimumise koht: Tartu
                               
Annotatsioon:
 Taasalustab kuuest kursusest koosnev Committee of European Education in Anesthesiology (C.E.E.A) Eesti keskuses peetav koolitustsükkel. Koolitustsükli täpsem programm vt. koduleheküljelt (http://www.euroviane.net/). Käesoleval kursusel käsitletakse järgnevaid alateemasid: hingamise füsioloogia, inhalatsioonanesteesia põhiprintsiibid, hingamispuudulikkuse diagnostika ja käsitlus, mehhaanilise ventilatsiooni läbiviimine, äge astma, täiskasvanute ja vastsündinute respiratoorse distressi sündroom, pulmonaalhüpertensioon. Kursust toetab Eesti Anestesioloogide Selts.    
Lisainfo: Kava ja koolitusmaterjalid
Hind 170 EUR    Registreeru kursusele

24.09.2012-26.09.2012

Ultraheli kasutamine anesteesia praktikas

ERIFORMAAT: 260 EUR, maksimaalselt 14 osalejat

Eriala: Anestesioloogia ja intensiivravi
Juhendaja: dr Alar Rokk, med dr Juri Karjagin
Sihtgrupp: anestesioloogid
Toimumise koht: Tartu, Puusepa 8, D306
                               
Annotatsioon:
 Kursusel käsitletakse UH kasutamisvõimalusi anesteesias ja intensiivravis. Põhirõhk on praktiliste oskuste omandamisel. Kursandid saavad harjutada väikestes rühmades erinevatel mulaažidel, autopsiamaterialil ning anesteseeritud katseloomadel. Eriaparatuuriga kursus     Kava
Hind 260 EUR    Registreeru kursusele

27.09.2012-28.09.2012

Mürgistusega patsient


Eriala: Anestesioloogia ja intensiivravi
Juhendaja: dr Silver Sarapuu
Sihtgrupp: intensiivraviarstid, valvearstid, erakorralise meditsiini arstid, kiirabiarstid, pediaatrid, laboriarstid ja teised huvilised
Toimumise koht: Tartu, Puusepa 8, D306
                               
Annotatsioon:
 Mürgistusega patsiendi käsitlus tekitab sageli probleeme nii diagnostika kui ravi osas, patsiendi seisund võib muutuda kiiresti ja mürgistus lõppeda ka surmaga. Toksiline aine võib olla ainult oletatav, spetsiifilist ravi saab rakendada vähestel juhtudel, kui antidoot on olemas. Kursusel käsitletakse lastel ja täiskasvanutel sagedamini esinevaid mürgistusi, üld- ning antidootravi, ekstrakorporaalseid detoksikatsioonimeetodeid, proovide võtmise soovitusi mürgistusega patsiendilt ja kohtutoksikoloogilisi probleeme.     Kava
Hind 130 EUR    Registreeru kursusele

9.10.2012

Kriitilised seisundid lastel – mis on muutunud viimastel aastatel?


Eriala: Anestesioloogia ja intensiivravi, pediaatria
Juhendaja: dr Mari-Liis Ilmoja, med dr Tuuli Metsvaht
Sihtgrupp: lastearstid, anestesioloogid
Toimumise koht: Tallinn, TÜ Tallinna esindus Teatri väljak 3
                               
Annotatsioon:
 Täiendus on mõeldud lastearstidele, anestesioloogidele ja esmatasandi arstidele, kes puutuvad kokku raske seisundi esmase diagnostika ja raviga lastel. Koolitus keskendub kriitiliste seisundite põhjustele (s.h. meningiidi ja sepsise muutuv etioloogia, H1N1 gripi epideemia jt.) ja esmase stabiliseerimise põhimõtetele. Käsitletakse esmase infusioonravi ja hingamistoetuse näidustusi ja võtteid, samuti antibakteriaalse ravi alustamise näidustusi ja valikuid.    
Lisainfo: Kursuse kava ja jaotusmaterjalid
Hind 85 EUR    Registreeru kursusele

5.11.2012-6.11.2012

Kaasaegsed seisukohad taaselustamisel kliinilisest surmast (ERC Guidelines for Resuscitation 2010)
(vene keeles)

Eriala: Anestesioloogia ja intensiivravi
Juhendaja: med knd dr Aleksander Sipria
Sihtgrupp: arstid
Toimumise koht: Tartu, Puusepa 8, D306
                               
Annotatsioon:
 Kursuse eesmärgiks on käsitleda kaasaegset ravitaktikat (esmased ja spetsiaalsed ravivõtted) kliinilise surma, eluohtlike südamerütmihäirete ja välisteguritest põhjustatud kriitiliste seisundite korral täiskasvanutel. Kursus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast (tüüpsituatsioonide lahendamine mannekeenidel).      
Hind 130 EUR    Registreeru kursusele

19.11.2012-21.11.2012

C.E.E.A. kursus nr. 2. Kardiovaskulaarsüsteem


Eriala: Anestesioloogia ja intensiivravi
Juhendaja: professor Joel Starkopf
Sihtgrupp: anestesioloogid ja intensiivraviarstid, residendid
Toimumise koht: Tallinn, TÜ Tallinna esindus Teatri väljak 3
                               
Annotatsioon:
 Teine osa C.E.E.A (Committee of European Education in Anesthesiology) Eesti keskuses peetavast koolitustsüklist (http://www.euroviane.net/). Käesoleval kursusel käsitletakse järgnevaid alateemasid: kardiovaskulaarsüsteemi füsioloogia, hemodünaamika tsentraalne monitooring, koronaarinterventsioonid, südame vasaku- ja parema poole puudulikkus, südame klapirikked, arteriaalse hüpertensiooni käsitlus, pulmonaalhüpertensioon, südamehaigustega patsiendi anesteesia. Kursust toetab Eesti Anestesioloogide Selts.    
Lisainfo: Kava ja koolitusmaterjalid
Hind 170 EUR    Registreeru kursusele