Tartu Ülikooli Kliinikumi arengukroonikast

Kline (kreeka k.) - voodi, ase

Klinikos (kreeka k.) - voodis lamaja (haige)
Kliinik - haigla, kus toimub uurimis- ja õppetöö

Clinicum (ladina k.), kliinikum - on latiniseeritud sõnakuju, mis algul (17.-19. saj.), tähistas ühes hoones ("ühe katuse all") asuvaid ravivoodeid. Käesoleval ajal tähendab kliinikum erineva profiiliga kliinikute ühendust.

 

1802 taasavati Tartu Ülikool (Universitas Dorpatensis), mille esimeseks rektoriks sai Georg Friedrich Parrot.

 

1802 kutsuti taasavatud ülikooli korraliseks patoloogia- ja teraapiaprofessoriks arstiteadlane Daniel Georg Balk, kes oli Königsbergi ja Berliini ülikoolide kasvandik.

 

1803 sai D. G. Balk Tartu Ülikooli rektoriks.

 

1. mail 1804 asutas ja avas arstiteadlane Daniel Georg Balk Tartus Riia mäel bürger Dahlströmi majas Tartu Ülikooli Kliinikumi - Clinicum Universitatis Dorpatensis.

Tartus oli 1804. aastal ümarguselt 9000 elanikku, neist eestlasi ligikaudu 3500, sakslasi 3000 ja teisi, peamiselt venelasi (sealhulgas sõjaväelased) 2500 ringis.

 

27. juulil 1808 viidi Clinicum Universitatis Dorpatensis Toomele, sealsest kasarmuhoonest ümber ehitatud omaette kivimajja.

 

1843 eraldus ühtsest kliinikumi hoonest selleks ümber ehitatud kõrvalmajja Naistekliinik. Sellest peale ja pikka aega ei kasutatud ametlikult enam kliinikumi nimetust.

 

1993 taasasutati Tartu Ülikooli Kliinikum nn katusorganisatsioonina.

 

1998 jaanuaris sõlmisid Eesti Vabariigi Valitsus, Tartu Ülikool ja Tartu linn vastava koostööprotokolli ja 22. detsembril 1998 asutati Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum.

 Meditsiinilinnak Lastefond  alt=