Vastuvõttu korraldav kliinik, osakond

Sisekliinik, ambulatoorne osakond

Sihtrühm

C-viirusest põhjustatud maksahaigusega patsiendid

Vastuvõtu sisu kokkuvõtvalt

- Terviseseisundi hindamine ja terviseriskide analüüs
- Haiguse olemuse selgitamine
- Haiguspuhune patsiendiõpetus, elustiilialane nõustamine
- Haiguspuhune toitumisõpetus
- Ravimite manustamise ja ravipäeviku pidamise õpetus ning ravimite koos- ja kõrvalmõjudest teavitamine
- Ravitõhususe, terviseseisundi ja -näitajate hindamine
- Õendustoimingute tegemine

Suunamine

- Hepatiidiõe vastuvõtule suunab kliinikumi eriarst (gastroenteroloog, infektsionist).

Vastuvõtule registreerimine

- Hepatiidiõe vastuvõtule saab registreerida telefoni teel 7319 356 E–R 8:00–16:00. Vastuvõtule registreerimiseks on vajalik eriarsti saatekiri.

Vastuvõtuaja tühistamine, muutmine

- Kui Teil ei ole võimalik kokkulepitud ajal vastuvõtule tulla, palume sellest kindlasti teatada.
- Vastuvõtuaja tühistamiseks või muutmiseks helistage palun telefonil 7319 356.

Vastuvõtu toimumise koht ja kabineti kontakttelefon

- L. Puusepa 8, J-korpus, I korrus, ruum 24

- Telefon: 7319 356

Vastuvõtuajad nimeliselt

Irina Sulkovskaja
hepatiidiõde teisipäeval 14:00–16:00 ja neljapäeval 08:30–10:00

Vastuvõtu kestus ja/või kordade arv

- Esmane vastuvõtt toimub siis, kui gastroenteroloog/infektsionist diagnoosib patsiendil esmakordselt C-viirusest põhjustatud maksapõletiku, gastroenteroloog/infektsionist määrab patsiendile viirusevastase ravi.
Vastuvõtu kestus on 30 minutit.
- Korduv vastuvõtt toimub siis, kui patsient vajab täiendavat haiguspuhust nõustamist. Viirusevastast ravi saavate patsientide järjepidev ravitõhususe, terviseseisundi ja -näitajate hindamine.
Vastuvõtu kestus on 30 minutit.

Visiiditasu

- Ravikindlustusega isikute visiiditasu maksab Eesti Haigekassa. Ravikindlustuse puudumisel tasub visiidi eest patsient ise.

Soovitused vastuvõtule pöördumisel

- Võtke kaasa Teid suunanud arsti saatekiri.
- Võtke kaasa ravipäevik.
- Võtke kaasa Teile eelnevalt antud infomaterjalid, et saaks koos arutada selgusetuks jäänud küsimusi. Märkige ära küsimused, millele soovite vastuseid saada.
- Võtke kaasa igapäevaselt tarvitatavad ravimid originaalpakendites või kirjutage üles ravimite (ja toimeainete) nimetused.
- Öelge õele, kui Teil jäi tema selgitustest midagi arusaamatuks.

 Meditsiinilinnak Lastefond  alt=