Sihtrühm  Vaimse tervise probleemidega täiskasvanud
Vastuvõtu sisu Terviseseisundi hindamine ja terviseriskide analüüs
Patsiendi ja tema lähedaste psüühikahäire põhine nõustamine
Patsiendi ja perekonna igapäevaelu toimetuleku edendamine
Suitsiidi preventsioon, nõustamine
Ravimite manustamine õe järelevalve all, ravimiinfo jagamine, raviskeemi järgimise õpetamine, ravimi kontsentratsiooni jälgimine vereseerumis
Elustiili nõustamine
Õendusprotseduuride teostamine
Vastuvõtule registreerimine Vaimse tervise õe vastuvõtule suunab kliinikumi eriarst (psühhiaater), psühholoog või eriõde. Vastuvõtule saab registreerida Raja 31 registratuuris (E–R 07.30–18.00) või telefoni teel 7319 100 (E–R 07.30–18.00)
Vastuvõtuaja tühistamine, muutmine Kui Teil ei ole võimalik kokkulepitud ajal vastuvõtule tulla, palume sellest teatada registratuuri Raja 31 E–R 07.30–18.00 või telefonil 7319 100
Vastuvõtu toimumise koht Psühhiaatriakliinik, täiskasvanute ambulatoorne osakond
Raja 31 (täpsem info antakse registratuurist)
Õdede vastuvõtud E-R Jana Talvik (kabinet A 1029), Galina Treimut (kabinet A 1006), Oleg Kapinus (kabinet A 1008), Birgit Ahas (kabinet A 3011) Svetlana Kozlova (kabinet A 1005)
Vastuvõtu kestus Korduvad vastuvõtud 30 min
Visiiditasu Ravikindlustusega patsientidele on vastuvõtud visiiditasuta
Ravikindlustuse puudumisel tasub visiidi eest patsient ise
Soovitused vastuvõtule pöördumisel

Võtke kaasa Teile eelnevalt antud infomaterjalid, et saaks koos arutada küsimusi, mis on selgusetuks jäänud.
Märkige ära küsimused, millele soovite vastuseid saada
Öelge õele, kui Teil midagi tema selgitustest arusaamatuks jäi
Võtke kaasa Teile määratud depooravimid

 Meditsiinilinnak Lastefond  alt=