Pressiteade: Kliinikumi keskkonna-alane tegevus pälvis kõrgeima kvaliteedimärgi

Tartu Ülikooli Kliinikumile omistati Keskkonnaagentuuri poolt EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) registreering, mis kinnitab, et kliinikumi keskkonnajuhtimise süsteem vastab kõrgeimale keskkonna standardile.

Kliinikum on esimene haigla Eestis ja Baltimaades, kelle keskkonnajuhtimist nii kõrgelt tunnustatakse. „Oleme seadnud endale eesmärgiks osutada tervishoiuteenused ümbritsevat elu- ja looduskeskkonda säästes ning vähendada oma tegevusega kaasnevat negatiivset keskkonnamõju,“ sõnas Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees Priit Perens. Selle saavutamiseks on vajalik teadvustada, milline mõju haiglate tegevusega keskkonnale kaasneb. „Seejärel on võimalik astuda reaalseid samme ökoloogilise jalajälje vähendamiseks. Mul on hea meel, et oleme olnud õigel teel ning kliinikumi tegevus saab olla suunanäitajaks läbi EMAS akrediteeringu ka teistele,“ ütles juhatuse esimees.

Tartu Ülikooli Kliinikum on Eesti suurima haiglana astunud looduskeskkonna säästmiseks samme juba pikaaegselt. EMAS registreeringu saavutamiseks tuli aga teha veel jõupingutusi, et tagada nõuetele vastavus. „Kliinikum võttis projekti raames eesmärgiks tõsta töötajate teadlikkust keskkonna ja selle hoidmise teemadel. Juurutasime jäätmete eraldi sorteerimise võimalused nii töötajatele kui ka patsientidele. Keskkonnakahjulikud toidunõud vahetati välja biolaguneva materjali vastu ning töötajaid kutsuti üles kasutama mitmekordses kasutuses olevaid toidunõusid. Teavituskampaania abil tõsteti töötajate teadlikkust erinevatest tegevustest oma igapäevatöös, mis võimaldavad vähendada survet keskkonnale,“ tutvustas keskkonna- ja puhastusosakonna juhataja Triin Arujõe.

Keskkonnauuringute põhjal on tervishoiusektoril, mille ülesanne on tervise kaitsmine ja edendamine, oma tegevuse läbi suur roll 21. sajandi kliimakriisis. „Näiteks on kliinikumi aastane jäätmekogus 1 350 tonni ehk 307 kg töötaja kohta aastas. Sellest tulenevalt on eriti oluline panustada just tervishoiuasutustel otsustavalt kasvuhoonegaaside tekke ennetamisse ja vähendamisse. Kliinikum lähtub oma keskkonnategevustes põhimõttest: „Puhtamas keskkonnas elavad tervemad inimesed“,“ lausus Triin Arujõe. Ta toob välja, et 2021. aastal on kliinikumis seatud keskkonna-alasteks eesmärkideks ja tegevusteks edendada säästlikku transpordikorraldust, suurendada keskkonna-teadlikkust nii oma töötajate kui ka patsientide seas, vähendada jäätmete teket ja edendada ringlusesse võttu ning suurendada nii energia- kui ressursitõhusust.

EMAS registreerimistunnistus on kõrgeim kvaliteedimärk keskkonnategevusele. Võrreldes teiste keskkonnajuhtimisüsteemidega (nt ISO 14001), esitab EMAS asutustele rohkem nõudeid – alates selgelt eesmärgistatud keskkonnaeesmärkide püstitamisest, kõrgel tasemel igapäevastest keskkonnategevusest kuni oma keskkonnategevuse pideva seire ja parendamiseni. EMASi oluline nõue on oma keskkonnategevuse tulemuste läbipaistev esitamine kõikidele huvirühmadele läbi iga-aastaste keskkonnaaruannete.

Lisainfo:
Triin Arujõe, keskkonna- ja puhastusosakonna juhataja
Triin.Arujõe@kliinikum.ee
Tel: 5331 8491

Helen Kaju, kommunikatsioonijuht
Helen.Kaju@kliinikum.ee
Tel: 5331 9423