noorukite_tegevustuba_2.jpg

Ambulatoorne vastuvõtt

Vastuvõtule peaks laps tulema koos lapsevanemaga või seadusliku esindajaga, erandjuhul mõne teise isikuga, keda lapsevanem on kirjalikult volitanud lapsega vastuvõtule pöörduma. Juhul, kui vastuvõtule pöördumise on algatanud kooli- või lasteaiaõpetaja, on soovitav kaasa võtta õpetaja poolt koostatud iseloomustus.

Ambulatoorsel vastuvõtul lastepsühhiaater vestleb lapse ja vanematega, et täpsustada pöördumise põhjusi ja võimalikke psüühikahäire tunnuseid. Saadud andmetele tuginedes koostab arst edasise uuringu- ja raviplaani. Enamasti suunatakse laps täiendavale psühholoogilisele ja logopeedilisele uuringule, vajadusel palutakse vanematel tuua täiendavaid andmeid õpetajalt. Kehalise haiguse kahtluse tekkimisel suunatakse laps mõne teise eriarsti konsultatsioonile või lisauuringutele. Kõikide andmete ning uuringute tulemuste alusel tehakse otsus lapse seisundi kohta; antakse tagasiside vanematele ning lapsele endale tema arusaamisvõime piires; vajadusel määratakse ravi ja/või antakse soovitused õppetingimuste osas haridusasutustele.

Vaimse tervise õde täpsustab tema vastuvõtule esmakordselt pöördunud lapse probleeme, kogub vajadusel lisaandmeid ja konsulteerib lastepsühhiaatriga juhtumi edasise käsitluse osas. Vaimse tervise õde ei saa last täiendavatele uuringutele suunata. Vaimse tervise õe ülesanneteks on ka patsiendi terviseseisundi jälgimine ja hindamine dünaamikas; määratud ravimite mõju jälgimine; patsiendile määratud õendustoimingute (EKG, vereanalüüs, uriinianalüüs jm.) läbiviimine; patsiendi ja tema lähedaste nõustamine ning juhendamine psüühikahäirega toimetulekul; grupitöö.