Õppereis Norrasse, Trondheimi (6.-9. aprill 2015)

6.-9. aprillil 2015 külastasime Lõuna-Eesti ja Ida-Virumaa laste ja noorukite vaimse tervise keskuste meeskondadega Norras, Trondheimis, asuvat St. Olav Haiglat, mis koordineerib kohalikku ambulatoorse ravitöö korraldamist.  Tegemist on kohaliku ülikooli haiglaga, mis teenindab umbes 600 patsienti vanuses 0-18 eluaastat. Palju rõhku pööratakse pidevale arendustööle ja  töö süstematiseerimisele – moodustatud on asutuse peale mitmeid spetsialistidest koosnevaid…

Study visit to Drammen (Norway)

On 25 – 28.05.2014 made Pärnu, Tartu and Viljandi specialists study trip to Norway, Drammen. Visited local agencies working with children and families and attended an interactive seminar conducted by local professionals. The study trip was organized by Pärnu children’s and youth’s mental health center and from our team joined the study trip project manager…

Õppereis Drammenis (Norra)

Mais 2014 toimunud õppereisil Drammeni linna Norras oli kaks olulist osa: kohalike laste vaimse tervisega seotud asutuste külastamine ning õppeseminar. Asutustest külastati Drammeni haigla erinevaid laste vaimse tervisega seotud üksuseid (ambulatoorne perede osakond ja teismeliste akuutosakond) ja kohalikule omavalitsusele kuuluvat perekeskust. Õppereisil osalesid Pärnu haiglast projektiassistent Natalja Ivanov, piirkondlik juhtumikorraldaja-nõustaja Priidu Leok ja juhtumikorraldaja Katti…

Soome noorukitepsühhiaatria ambulatoorse ja statsionaarse tööga tutvumine

06.10.14 – 16.10.14 tutvusid SA Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite vaimse tervise keskuse õed (Marge Sägi ja Kaili Uppin) Soomes noorukitepsühhiaatria statsionaarsete osakondade tööga Ohkola haiglas ja ambulatoorse meeskonna tööga erinevates valdades (Mäntsälä, Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Tuusula) ning jagavad siin oma kogemusi:   Ambulatoorne töö Valdade keskustes (ambulatoorsed polikliinikud) toimuvad meeskondlikud töökoosolekud, kus arutatakse…

4 th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders

5.-7.september 2014  toimus 4. Rahvusvaheline kongress kõnehäirete varajasest märkamisest (4 th International Congress on Early Prevention in Children with Verbal Communication Disorders) Varnas, Bulgaarias. Osalejaid oli 8 riiigist: Bulgaaria, Serbia, Kreeka, Venemaa, Läti, Leedu, Eesti, Iisrael.  SA Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite vaimse tervise keskusest osalesid logopeedid Katre Kandimaa ja Hele Täär (pildil), kes räägivad siin…

25. septembril avati Valga Haiglas laste ja noorte vaimse tervise kabinet

25. septembril avati Valga Haiglas laste ja noorte vaimse tervise kabinet, kus hakkavad tööle vaimse tervise õde Tiina Tuhkanen, sotsiaaltöötaja Eda Lepik, psühholoog Kristi Soogenbits ja psühhiaater Evi Borissenko. Meeskonnale pakub igakülgset supervisiooni SA Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna personal. Piirkondliku meeskonna spetsialistid oskavad hinnata, kas lapse/nooruki probleem kuulub meditsiini valdkonda või on tegemist hoopis hariduse, lastekaitse,…

9. septembril avati Põlva Haiglas laste ja noorte vaimse tervise kabinet

9. septembril avati Põlva Haiglas laste ja noorte vaimse tervise kabinet, kus hakkavas tööle vaimse tervise õed Ene Mattus ja Eda Mudalomp, psühholoogid Aija Kala, Teele Reiljan ja Liis Sipsaka ning sotsiaaltöötajad Pilleriin Aalde ning Aivi Rebane. Meeskonnale pakub igakülgset supervisiooni SA Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna personal. Piirkondliku meeskonna spetsialistid oskavad hinnata, kas lapse/nooruki probleem kuulub…

2. septembril avati Lõuna-Eesti Haiglas laste ja noorte vaimse tervise kabinet

2. septembril 2014 avati Lõuna-Eesti Haiglas laste ja noorte vaimse tervise kabinet, kus hakkavad tööle tööle vaimse tervise õde Tuuli Kinsiveer, psühholoog Mariana Saksniit ja sotsiaaltöötaja Kristi Kenk. Meeskonnale hakkab igakülgset supervisiooni pakkuma SA Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliiniku lasteosakonna personal. Piirkondliku meeskonna spetsialistid oskavad hinnata, kas lapse/nooruki probleem kuulub meditsiini valdkonda või on tegemist hoopis hariduse, lastekaitse,…

Piirkondlike laste ja noorukite vaimse tervise kabinettide avamine

Kaasaegsele meditsiiniabile on ootused, et abi oleks hästi kättesaadav ja elukohale võimalikult lähedal, seda eriti juhul, kui abi vajajaks on lapsed. USA ja Euroopa uuringute järgi on elukohale lähedal asuva koordineeritud abi korraldamine põhiliseks strateegiaks laste vaimse tervise teenuse arendamisel ja parendamisel. Lapse ja tema pere vajadustest  lähtuva abi pakkumine elukohajärgselt, hea võrgustikutöö, esmatasandi töötajate…

Capture

Kogumik “Vaimne tervis- väärtus meie kõigi jaoks”

Nüüdsest on kõigil huvilistel võimalus SA TÜ Kliinikumi Lastefondi kodulehel tutvuda infokogumikuga laste vaimse tervise häiretest, mis valmis Lastefondi, SA TÜ Kliinikumi ning Swedbanki annetuskeskkonna toel projekti „Hoolime koos laste vaimsest tervisest!“ raames. Kogumiku eesmärgiks on anda lastega igapäevaselt tegelevatele mittemeditsiinilise haridusega spetsialistidele, eeskätt õpetajatele, teadmisi laste vaimse tervise häirete kohta. Need teadmised võivad õpetajale…