Kliinikumi preemia laureaadid

Arvo TikkProfessor Arvo Tikk töötab närvikliinikus alates 1954. aastast. Selle aja jooksul on arenenud peaaju piirkonna lõikused, neurotraumatoloogia, kus alustati peaaegu nullist, selgrookirurgia, intensiivravi - see kõik on toimunud prof Arvo Tiku tööaastate jooksul. Närvikliiniku hingamiskeskus oli Nõukogude Liidu ajal vähemalt kümmekonna aasta vältel ainukene neurointensiivravi osakond, kus oldi juhtival positsioonil ja see nõudis aastaid intensiivset tegutsemist nii öösel kui päeval. Praegu on Arvo Tikk närvikliiniku emeriitprofessor ja töötab jõudumööda, kuigi on polikliinikus närviarstidest kõige suurema koormusega. Õppetööga tegeleb prof Tikk täiendusõppe liinis ja peale selle on tal veel muid ameteid väljaspool ülikooli, mis võtavad suurema osa ajast. Prof Arvo Tikk on Eesti Teadusfondi nõukogu liige - meditsiiniekspert, kes vastutab kogu Eesti meditsiini teadusuuringute grantide rahastamise korraldamise eest. Teine ala on bioeetika, millega ta tegeleb selle valdkonna juurutamisest algusest - 90-ndatest - peale. Ta on Eesti Bioeetika Nõukogu esimees sotsiaalministeeriumi juures ja koordineerib kogu bioeetikaalast tegevust Eestis, lisaks on ta ka Tartu Ülikooli Kliinikumi eetikakomitee esimees. Bioeetikaga seoses osaleb ta ka Strasbourg´is Euroopa Nõukogus Bioeetika Komitees.

 Meditsiinilinnak Lastefond  alt=