Margot Peetsalu 20182018. aastal nimetati kliinikumi parimateks kolleegideks üldkirurgia eriala vanemarst-õppejõud Margot Peetsalu kirurgiakliinikust ning pediaatria eriala vanemarst-õppejõud Inga Vainumäe lastekliinikust.

 

"Nad mõlemad on oma erialade professionaalid, südamlikud nii kolleegide kui ka patsientide suhtes, väärtustavad teise kolleegi aega, on oma olemuselt lihtsad ja avatud inimesed ja oma tegude poolest väga tublid teiste väga tublide seas," kõlas parimate kollegide iseloomustuseks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

parim kolleeg 2017

2017. aastal said Parima Kolleegi tiitli dr Živile Riispere ja dr Peeter Saadla.

Dr Živile Riispere on patoloogiateenistuses patoloog, dr Peeter Saadla on kliinikumi sisekliinikus vanemarst-õppejõud sisehaiguste erialal.

 

Toomaks esile häid arstidevahelisi kollegiaalseid suhteid asutas kliinikum eetikakomitee eestvedamisel 2016. aastal Parima Kolleegi preemia. Preemiad antakse üle kliinikumi ja meditsiiniteaduste valdkonna ühisel aastalõpu kontserdil. Preemia väljaandmise idee sai alguse kliinikumi eetikakomiteesse kuuluvalt dr Ain Kaare ettepanekust, mistõttu valis esimesed parimad kolleegid just eetikakomitee. Edaspidi nimetavad laureaadid ise järgmised parima kolleegi tiitli saajad.

 

 

parim kolleeg

2016. aastal pälvisid Parima Kolleegi preemia dr Vivika Adamson ja dr Silver Sarapuu.
Dr Vivika Adamson töötab infektsioonikontrolli teenistuses ning tema hea suhtlemisoskus ja abivalmidus on need, mis on pälvinud kolleegide tähelepanu.

 

Dr Silver Sarapuu on ametis anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku 1. intensiivravi osakonna juhatajana. Dr Sarapuud peetakse suurepäraseks meeskonnakaaskaseks ning tema tasakaalukas loomus soodustab häid suhteid kolleegide vahel.

 

 Meditsiinilinnak Lastefond  alt=