1. Kliinikumi teadustööpreemia määratakse ühele Tartu Ülikooli arstiteaduskonna aastapäeva ürituste raames toimuval õppejõudude ja teadurite teaduskonverentsil esitatavale kliinilise suunitlusega teadustöö autorile või autorite kollektiivile.
  2. Preemia rahalise suuruse otsustab juhatus iga-aastaselt Kliinikumi eelarve koostamise ajal ning planeerib vastava summa avalikkussuhete eelarvesse;
  3. Preemia määrab kliinikumi juhatuse poolt valitud komisjon.
  4. Kliinikumi juhatuse nimel annab juhatuse esimees teadustöö autorile või autorite kollektiivi esindajale arstiteaduskonna aastapäeva aktusel preemiatunnistuse. Preemia rahaline osa kantakse teadustöö autori või autorite kollektiivi esindaja arveldusarvele oktoobrikuu jooksul.
  5. Preemia määramisest teavitatakse avalikkust Kliinikumi Lehe ning kliinikumi interneti kodulehekülje vahendusel.
 Meditsiinilinnak Lastefond  alt=