Nõukogu

Urmas KlaasUrmas Klaas on sündinud 17. märtsil 1971. aastal Räpinas. Lõpetas Räpina keskkooli 1989. aastal. Tartu ülikooli ajalooteaduskonna lõpetas 1994. a. cum laude. Seejärel, 1998.a. kaitses magistrikraadi ajaloo erialal.

 

Ametikäik

XI ja XII Riigikogu 2007–2014: Riigikogu majanduskomisjoni esimees 2007-2011, Riigikogu kultuurikomisjoni esimees 2011-2014

Põlva maavanem 2004–2007

Haridus- ja Teadusministeeriumi teabejuht, teabekorralduse osakonna juhataja 2004
ajalehe Postimees uudistetoimetuse toimetaja, arvamustoimetuse juhataja, Tartu toimetuse juhataja, peatoimetaja asetäitja, peatoimetaja 1995–2003
Tartu Ülikooli Eesti ajaloo õppetooli assistent, lektoraadi juhataja, lektor 1994–2003

 

Urmas Klaas on SA Kultuurileht nõukogu esimees, Lennuliikluse Teenindamise AS nõukogu liige

ja AS Räpina Haigla nõukogu liige.

 

Urmas Klaas on Eesti Orienteerumisliidu president, Eestimaa Spordiliit Jõud juhatuse liige ning Kaitseliidu Põlva maleva liige.

Urmas Klaasi on autasustatud Saksamaa Liitvabariigi Suur Teeneterist tähega (2013), Kaitseliidu eriklassi teenetemedal (2007), Lõuna Politseiprefektuuri teenetemärk (2006), Poola Vabariigi Kuldne Teeneterist (2005).

 

 

eero vasar 2016Eero Vasar on sündinud 17.09.1954. aastal.

 

Haridus
1973–1979 Tartu Riiklik Ülikooli arstiteaduskond
1979–1983 Tartu Riiklik Ülikooli füsioloogia kateedri aspirantuur
Teaduskraad
1983 Meditsiinikandidaat, Tartu Riiklik Ülikool
1992 Meditsiinidoktor, Tartu Ülikool

 

Teenistuskäik
1983–1991 Tartu Riiklik Ülikool, ÜMPI psühhofarmakoloogia labori juhataja ja vanemteadur
1991 Tartu Ülikool, füsioloogia instituudi juhataja ja dotsent
1992 Tartu Ülikool, füsioloogia korraline professor
2016 Tartu Ülikool, bio- ja siirdemeditsiini instituudi juhataja

 

Teadustöö põhisuunad
Transgeense tehnoloogia rakendamine vaimu- ja neurodegeneratiivsete haiguste molekulaarsete mehhanismide selgitamiseks. Esmaspsühhoosi bioloogilised markerid.
Professor Eero Vasara juhendamisel või kaasjuhendamisel on kaitstud 28 väitekirja.

 

Teadusorganisatsiooniline ja administratiivne tegevus
Eesti Teaduste Akadeemia, akadeemik ja juhatuse liige
Eesti Vabariigi teaduspreemiate komisjoni ase-esimees
Tartu Ülikooli meditsiinivaldkonna nõukogu liige
Eesti Vabariigi keskkonnaministeeriumi geenitehnoloogia komisjoni liige
Eesti Vabariigi sotsiaalministeeriumi terviseala teadus- ja innovatsiooninõukogu liige
Tartu Ülikooli genoomika ja siirdemeditsiini tippkeskuse nõukogu liige

 

Tunnustused
2001 Eesti Vabariigi Punase Risti III järgu orden
2004 Eesti Vabariigi Teaduspreemia meditsiini alal
2016 Eesti Teaduste Akadeemia Karl Sclossmanni medal

Ennu SeppEnnu Sepp on sündinud 13. novembril 1938. aastal Ida-Virumaal. 1964. aastal lõpetas ta Tartu Ülikooli arstiteaduskonna. Samal aastal alustas tööd assistendina TÜ teaduskonnakirurgia, operatiivkirurgia ja topograafilise anatoomia kateedris, töötades samaaegselt kirurgina veresoontekirurgia osakonnas.


1967. a kaitses Ennu Sepp kandidaadidissertatsiooni, 1972. a doktoridissertatsiooni.
1976. a kinnitati Ennu Sepa professori kutse ning ta valiti operatiivkirurgia, topograafilise anatoomia ja ortopeedia kateedri juhatajaks.
1983–1992 töötas operatiivkirurgia ja topograafilise anatoomia ning uroloogia kateedri juhatajana. 1992. a moodustati ülikoolis instituudid ja kliinikud. Operatiivkirurgia ja topograafilise anatoomia kateeder muudeti kirurgilise anatoomia õppetooliks, anatoomia instituudi koosseisus.


Alates 2003. a sügisest valiti Ennu Sepp TÜ emeriitprofessoriks.
1979–1986 oli ta tervishoiuministeeriumi teadusliku meditsiininõukogu kirurgia probleemkomisjoni liige.
1986–1990 Tartu Ülikooli doktori kaitsmisnõukogu esimehe asetäitja kirurgia erialal.
1987–1993 tervishoiuministeeriumi juures oleva kirurgide atesteerimiskomisjoni liige.
1978–1990 TÜ arstiteaduskonna teadusprodekaan.


Alates 1980. a algusest veenilaiendite skleroseeriva ravi üks esimesi kasutuselevõtjaid Eestis.
Ta on avaldanud monograafia „Inimese topoanatoomia“ ja 217 trükist veresoonte rekonstruktiivse kirurgia, kirurgilise gastroenteroloogia, ortopeedia ning uroloogia alal.
Ta on juhendanud ühte kandidaadidissertatsiooni, ühte koostöölepingut ja olnud kahe grandi hoidja.


Ligi 40 aastat on emeriitprofessor Ennu Sepp töötanud veresoonte- ja üldkirurgina ning õpetanud arst-õppejõuna inimese anatoomiat, operatiivkirurgiat, topograafilist anatoomiat, kirurgilist ja kliinilist anatoomiat arstiteaduskonna üliõpilastele, residentidele ning kirurgia eriala täienduskursuslastele.
1983. a omistati uurimiskollektiivi liikmena teaduse alal uurimistsükli “Veresoontekirurgia arendamine ja juurutamine Eesti NSV-s“ eest Eesti NSV riiklik preemia.


Ta on Eesti Kirurgide Assotsiatsiooni ja Tartu Kirurgide Seltsi liige ning oli aastatel 1985–1995 seltsi esimees.
1982. a Prantsusmaa Fleboloogia Seltsi, 1995. a Saksamaa Kirurgide Seltsi ja New Yorki Teaduste Akadeemia liige.
2011–2013 oli ta SA Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu liige.

garri raagmaaGarri Raagmaa on sündinud 16. detsembril 1966. a. Tallinnas. Lõpetas 1992 Tartu Ülikooli majandusgeograafina. Täiendanud end Joensuu, Tampere, Cambridge, Kopenhaageni, Linköpingi, Oulu ja Bergeni ülikoolides. Kaitses aastal 2000 Tartu Ülikoolis filosoofiadoktori teaduskraadi inimgeograafias.

 

Olnud 1994–1995 regionaalministri nõunik, 1995–1996 üleriigilise planeeringu projektijuht Eesti Tuleviku-uuringute Instituudis, 1997 Tapa linnapea, 2001– 2009 Tartu Ülikooli Pärnu kolledži direktor. Aastast 2009 Tartu Ülikooli geograafia osakonna majandusgeograafia teadur ja aastast 2011 samas regionaalplaneerimise dotsent. Statistikaameti teadusnõukogu, Eesti majandusteaduse seltsi, Eesti planeerijate ühingu, Euroopa regionaaluuringute assotsiatsiooni, Euroopa regionaalteaduse assotsiatsiooni liige. Omab laialdast regionaalarengu ala analüütikute ja ekspertide võrgustikku.

 

Garri Raagmaa on uurinud uusettevõtluse, regionaalse identiteedi, innovatsiooni, eestvedamise, haldusstruktuuride ja sotsiaalkapitali mõju regionaalsele arengule ning löönud kaasa Eesti regionaalarengu ja haldusreformi diskussioonis. Avaldanud üle 60 teadusartikli rahvusvahelistes väljaannetes. Esinenud regulaarselt eelmainitud teemadel Eesti kirjutavas ja rääkivas meedias. Tegutsenud ka üle 20 aasta kohaliku ja regionaalse arengu konsultandi ja koolitajana, viimasel ajal küll peamiselt läbi üliõpilaste harjutustööde ja praktikate juhendamise.

Kristjan VassilKristjan Vassil on sündinud 6. märtsil 1977 Tartus.

Haridus:

2012 PhD (poliitika ja sotsiaalteadusted), Euroopa Ülikooli Instituut
2008 MRes (poliitika ja sotsiaalteadused), Euroopa Ülikooli Instituut (Firenze, Itaalia)
2007 MA (kommunikatsioonijuhtimine), Tartu Ülikool
2006 BA (avalikkussuhted ja teabekorraldus), Tartu Ülikool

Teaduskraad:

PhD (poliitika ja sotsiaalteadused), 2012

Teenistuskäik:

alates 2016 Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, teadus-arendusprodekaan
alates 2016 Tartu Ülikool, Johan Skytte poliitikauuringute instituut, vanemteadur
2014-2015 Tartu Ülikool, riigiteaduste instituut, teadur
2012-2014 Tartu Ülikool, riigiteaduste instituut, vanemteadur (järeldoktorantuur)
alates 2012 Eesti Valimisuuringud (ENES), juhtkomitee liige
2010-2011 Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS), uurimisassistent
2009-2010 Robert Schuman Centre for Advanced Studies (RSCAS), e-hääletuse uuringu kaasprojektijuht
2009 European Democracy Observatory (EUDO), Eesti uurimisrühma juht
2009 European Election Study (EES), uuringu kaaskoordinaator
2008-2009 Euroopa Ülikooli Instituut (EUI), õppeassistent

Teadustegevuse põhisuunad:

Tehnoloogiauuringud, e-riigi majanduslikud ja käitumuslikud mõjud, masinõppe ja tehisintellekti kasutamine avalike e-teenuste prototüüpimisel, valijakäitumine, riigiteadused, poliitikateadused.

Õppetöö ja juhendamine:

Juhendanud mitmeid bakalaureuse- ja magistritöid Tartu ülikoolis. Hetkel juhendamisel 2 doktoritööd (üks poliitikateadustes, üks eksperimentaalpsühholoogias), 3 magistritööd (üks ühisjuhendamine Tallinna Tehnikaülikooliga) ja 4 bakalaureusetööd.

Tartu Ülikoolis loetud ainekursused:

 • E-hääletamise mõju ja kasutamine (MOOC)
 • E-valitsemise mõju mõõtmine: majanduslikud, poliitilised ja sotsiaalsed mõjud (MA kursus)
 • Kvantitatiivsed meetodid (MA kursus)
 • Valimiskäitumine (MA kursus)
 • STATA andmeanalüüs (valikkursus)

Ühiskondlik ja teadusorganisatsiooniline tegevus:

 • 2009 üleeuroopalise valimiskompassi the EUProfiler Eesti meeskonna juht
 • 2011, 2015 Riigikogu valimiste "Valijakompassi" väljatöötamine 2013 kohalike valimiste valijakompassi väljatöötamise projektijuht
 • 2014 üleeuroopalise valimiskompassi EUandI Eesti meeskonna juht
 • 2016 valijakompass USA presidendivalimisteks tehnilise arenduse juht www.societly.com
 • Arvamusblogi Memokraat toimetuse liige
 • Midwest Political Science Association (MPSA) liige
 • American Political Science Association (APSA) liige
 • European Consortium of Political Research (ECPR) liige

maris jesseMaris Jesse on sündinud 12.juulil 1968.aastal.

1993.a. lõpetanud Tartu ülikooli arstiteaduskonna ravi erialal. Omab magistrikraadi tervisepoliitikas ja –rahastamises London School Hygiene and Tropical Medicine’st ja London School of Economics and Political Science’st.

Töökogemus:

Maris Jesse oli aastatel 2008 kuni 2016 Tervise Arengu Instituudi direktor, aastatel 2005 – 2007 Rahvusvahelise arengu ja rekonstruktsioonipanga (Maailmapank) tervise valdkonna vanemspetsialist. Ta on olnud SA PRAXIS tervishoiupoliitika analüütik. Alates 1996. aastast töötas ta haigekassas, alates 1997. aastast Keskhaigekassa direktorina. Aastal 1995-1996 töötas sotsiaalministeeriumi välissuhete osakonnas peaspetsialistina, 1994 - Maailmapanga konsultandina ja 1993–1994 töötas ta Riigikantselei referendina.

Alates 2016.a. märtsis on ÜRO peasekretäri komisjoni „Tervisesektori tööhõive ja majanduskasv“ liige

2015-2016 Maailma terviseorganisatsiooni valitsemireformi töörühma liige (Euroopa Liidu liikmesriikide esindaja)

2013-2015 Rahvusvahelise Rahvatervise Instituudi Assotsiatsiooni (IANPHI) nõukogu liige

2008 – tänaseni Osavõtt Maailma Terviseorganisatsiooni valitsemisorganite (Terviseassamblee Täitevkogu, Regionaalkomitee, Alaline komitee) tööst Eesti delegatsiooni liikmena ja juhina

2013-2014 Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa regiooni maastrateegia töörühma liige

2009-2012 Maailma Terviseorganisatsiooni Täitevkogu liige, sh Euroopa Liidu ühisseisukohtade eestkõneleja 2011-2012

2011-2012 Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa regiooni alalise komitee vaatlejaliige

Maris Jesse on Tartu ülikooli meditsiinivaldkonna peremeditsiini ja rahvatervise instituudi nõukogu liige, Vabariigi Valitsuse soolise võrdõiguslikkuse komisjoni liige, Tallinna ülikooli kuratooriumi liige, Vabariigi Valitsuse uimastiploiitika komisjoni liige.

Maris Jesse on Tartu ülikooli tervishoiuinstituudis külalislektor.

Raul Allan KiivetA.TennusRaul-Allan Kiivet lõpetas 1985. aastal Tartu Ülikooli arstiõppe cum laude. Aastal 1988 kaitses ta meditsiinikandidaadi väitekirja Tartu Ülikoolis ja 1999. aastal meditsiinidoktori väitekirja Karolinska Instituudis Stockholmis.


Alates 1985. aastast on Raul-Allan Kiivet töötanud Tartu Ülikoolis, sh kliinilise farmakoloogia dotsendina ja 1996. aastast tervishoiukorralduse professorina. Aastatel 1998–2015 oli ta Tartu Ülikooli tervishoiu instituudi juhataja ja aastatel 2000–2006 arstiteaduskonna residentuuri prodekaan.


Ravimiametis oli Raul-Allan Kiivet nõunik aastatel 1992–2006, sh Eesti esindaja Euroopa Ravimiagentuuri inimestel kasutatavate ravimite komitees. Aastatel 2007–2009 töötas ta Genfis Maailma Terviseorganisatsioonis ravimite prekvalifikatsiooni programmi juhina.


Professor Kiiveti teadusliku ja administratiivse tegevuse ampluaa on lai – ta on olnud ja on jätkuvalt erinevate töörühmade ja komisjonide liikmeks Sotsiaalministeeriumis ja Eesti Haigekassas. Tema teadustöö on viimasel aastakümnel keskendunud tervishoiuökonoomikale, tervishoiuteenuste tulemuslikkuse ja kvaliteedi hindamisele.


Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu liige on Kiivet olnud aastatel 2001–2007 ja 2015–2018.

vladimir sokmanVladimir Šokman on sündinud 26. aprillil 1948 Võrus. Ta on lõpetanud 1966. aastal Tartu 7. Keskkooli, 1971. aastal Tartu Riiklikus Ülikoolis kehakultuuri eriala ning kümme aastat hiljem, 1981. aastal, psühholoogia eriala. Hiljem on Vladimir Šokman täiendanud end  kutsehariduse, sotsiaalvaldkonna, koolijuhtimise, kohaliku omavalitsuse juhtimise alastel koolitustel.

Vladimir Šokman oli aastatel 1973–1978 Tartu ekskursioonibüroo direktor; 1978–1983 EKP Tartu linnakomitee tervishoiu- ja spordivaldkonna asutuste instruktor ning 1983-2001 oli ta ametis Tartu Tööstuskooli direktorina. Vladimir Šokman on olnud aastatel 2001–2011 ja 2013–2015 Tartu abilinnapea; aprill–mai 2011, aprill 2015–oktoober 2017 oli ta Tartu Linnavolikogu esimees.

Vladimir Šokman on Tartu Linnavolikogu liige alates aastast 1999. Ta on Tartu Vanglakomisjoni, Tartu Veevärgi nõukogu liige, niisamuti Euroopa KOV ja Regioonide Nõukogu poliitika komitee (CEMR) liige.

 Meditsiinilinnak Lastefond  alt=