Rubriiki haldab: Kristi Tael

E-post: kristi.tael@kliinikum.ee 

Tule tööle!

Kevadkonverents 2018

9.30 HOMMIKUKOHV

10.00 AVASÕNAD

Kliinikum tunnustab:

Kliinikumi preemia

Kliinikumi preemia parimale ajakirjas Eesti Arst ilmunud artiklile

Enim patsientide tänusõnu pälvinud arstid

Tudengid tunnustavad – parim arst-õppejõud ja parim hambaarst-õppejõud

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli tudengid tunnustavad - parimad praktikajuhendajad kliinikumis

Neinar Seli stipendiumid

10.30 I SESSIOON

Innovatsioonist tervishoius. Urmas Siigur, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimees

Innovatsioon geneetikas - kas tuleviku utoopia või reaalsus. Prof Katrin Õunap, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi kliinilise geneetika keskuse juhataja

Innovatsioonist Eestis - kuidas tervishoius digilahendusi rohkem tekiks ja need kiiremini kasutusse jõuaksid. Kitty Kubo, Connected Health klastri innovatsioonijuht

12.00 LÕUNA

12.45 II SESSIOON: LÄBILÕIGE EESTIS TÄRKAVATEST TERVISE VALDKONNA DIGILAHENDUSTEST

Kuidas kodustada KOK-i?

Dr Rain Jõgi, Tartu Ülikooli Kliinikumi kopsukliinik ja Margus Jäger, Quretec OÜ

Elanikkonna vananemine toob üha enam fookusesse probleemi, kuidas kroonilised haiged oma haigusega hakkama saavad. Selleks, et vältida patsiendi hospitaliseerimist haiguse ägenedes, tuleks leida lahendused, kuidas ägenemisi ennetada ning toetada patsienti oma kroonilise haiguse ohjamisel. Telemonitooringut on krooniliste haigustega patsientidel edukalt rakendatud mitmetes erinevates tervishoiusüsteemides, parandamaks patsientide toimetulekut, maandamaks pingeid ning parandamaks nende elukvaliteeti. Minu KOK projekti raames katsetati kodumonitooringut kliinikumi kopsukliiniku raske kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidel.

Loe lisaks...

 

KOK-i haige pulmonaalse rehabilitatsiooni eneseabi rakendus.

Dr Ülle Ani, Tartu Ülikooli Kliinikumi kopsukliinik ja Tarvo Tamm, MotionChart OÜ

Kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) ravi Eestis on ravimite keskne. Tõenduspõhiselt patsiendi elukvaliteeti oluliselt tõstva rehabilitatsiooniteenuse kättesaadavus on piiratud. Väljatöötamisel oleva telemeditsiinilise lahenduse eesmärk on toetada KOK-i haiget rehabilitatsioonis - et patsiendil tekiks harjumus kodus ise erinevaid harjutusi teha ning seda rutiini hoida.

Loe lisaks...

 

Nutikas skriining esmatasandil KOK-i haigete leidmiseks.

Dr Diana Ingerainen, Järveotsa perearstikeskus ja Priit Kruus, Dermtest OÜ

Eestis on hinnanguliselt 90 000 kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega (KOK) elavat inimest, kellest ravi saavad vaid 15%. Peidetud KOK-i haigete ülesleidmisega ei tegeleta, sest riskirühma tuvastamine tavapärasel moel on aeganõudev ja ebafektiivne. Nutikas skriining on digilahendustega toetatud tervikprotsess riskirühma tuvastamiseks ja SPG eelkõige skriininguna kasutamiseks esmatasandil.

Loe lisaks...

 

Patsiendi ja kliiniku vaheline kommunikatsioonirakendus digivisiitideks ja ravi monitooringuks.

Dr Kersti Kink, Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkuskliinik ja Paula Kink, hINF OÜ

Mobiilirakendus hINF sündis HIV patsientide ja arstide ühisest vajadusest muuta omavaheline suhtlus mugavaks ja kaasaegseks ning säästa seeläbi mõlema poole aega. Rakendus pakub turvalist keskkonda digivisiitideks, ülevaatlikku pilti analüüsitulemustest ja raviskeemist koos meeldetuletustega ning on kasutatav kõigi krooniliste haiguste puhul.

Loe lisaks...

 

Digitaalsed ja hääljuhitavad õendustegevuste juhendid.

Jürgen Järvik, Cognuse OÜ

Õendustegevust toetav rakendus koosneb digitaliseeritud õendusprotokollidest ja reaalajas kasutatavast hääljuhitavast süsteemist. Vajadus lahenduse järele tuleneb soovist muuta õendustegevused täpsemaks, kiirendada noorte õdede väljaõpet ja ära hoida ravivigu. Lahendus on testitud Põhja-Eesti Regionaalhaigla intensiivraviosakonnas.

Loe lisaks...

 

Mobiilirakendus raseduse planeerimiseks ja jälgimiseks.

Vivian Arusaar, Ida-Tallinna Keskhaigla naistekliinik ja Inge Suder, Ida-Tallinna Keskhaigla turundusosakond

Rasedusäpp “Rasedus” on esimene eesti- ja venekeelne siinset keskkonda arvestav mobiilirakendus, mille arendas patsientide vajadusi silmas pidades välja Ida-Tallinna Keskhaigla. Rakenduse abil saavad rasedust planeerivad ja lapseootel naised infot ja vastuseid igapäevaselt tekkivatele küsimustele, mille käsitlemiseks ei pruugi vastuvõtu ajal alati aega jääda. Samuti loodavad rakenduse loojad, et see aitab naistel ise oma tervist rohkem jälgida.

Loe lisaks...

 

Mobiilse tervise platvorm: krooniliste haigustega laste ravi ja vaimse tervise toetamine läbi mängu.

Kadri Haljas ja Riin Tark, Triumf Research OÜ

Mobiilirakendus Triumf aitab lastel võidelda krooniliste haigustega mängukeskkonna abil. Mängides omandavad lapsed teadmisi oma haiguse kohta, saavad psühholoogilist tuge virtuaalselt sõbralt ja õpivad tervislikke harjumusi. Vanematele ja haiglapersonalile pakub rakendus paremaid võimalusi ravi monitoorimiseks ning kommunikatsiooniks. Arenduse esimene sihtrühm on vähihaiged lapsed.

Loe lisaks...

 

Digitaalne otsustustugi patsiendile ja arstile peavalutüübi täpsemaks määramiseks.

Dr Kati Toom, Tartu Ülikooli Kliinikumi närvikliinik

Rahvusvahelises Peavalude Klassifikatsioonis on kirjeldatud rohkem kui 200 erinevat peavalu tüüpi. Esialgu peavalude epidemioloogiliseks uuringuks mõeldud veebiküsimustik aitab diagnostilisele algoritmile toetudes nii patsiendil endal kui ka erinevate erialade arstidel peavalu tüüpi määrata.

Loe lisaks...

15.00 KOHVIPAUS

15.20 III SESSIOON. DISKUSSIOON: KUI MEIL OLEKS EESTIS TERVISHOIU INNOVATSIOONIFOND, SIIS KUIDAS SEE TOIMIKS?

Maris Jesse – Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler
Rain Laane – Eesti Haigekassa juhatuse esimees
Kristjan Vassil – Tartu Ülikooli õppe- ja arendusprorektor
Mart Einasto – SA Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse liige
Diana Ingerainen - Järveotsa perearstikeskuse juhataja
Priit Kruus – Dermtest juhatuse esimees

 

Selleks, et teaksime teie kohaloluga arvestada ja konverentsi paremini korraldada, palume Teil registreeruda SIIN

 

Korraldajail on õigus teha ajakavas ja programmis muudatusi.

 

180417 kliinikumi konverents logo