In memoriam professor Tiina Talvik (21.04.1938–09.02.2021)

Tiina Talvik lõpetas 1962. aastal TÜ arstiteaduskonna raviosakonna. Lastehaiguste dotsent Leida Keres kutsus noore neuroloogiahuvilise Tiina tööle Tartu Linna Kliinilisse Lastehaiglasse, kus ta töötas aastail 1962–1968 arst-lasteneuroloogina. See pediaatriline praktika oli ettevalmistus tulevaseks eluks.

1974. aastal kutsus prof Ernst Raudam Tiina Talviku neuroloogia ja neurokirurgia õppetooli assistendiks. Seda aega kuni aastani 1990 (sel ajal sai temast dotsent) iseloomustab lasteneuroloogia kui eriala loomine ja teaduslik arendamine, spetsialistide koolitus ja kliinilise neurogeneetika arendamine. Üliõpilastele luges Tiina Talvik muu hulgas meditsiinigeneetikat, mis seoti neuroloogiaga pärast geneetika põranda alt väljatulekut Nõukogude Liidus. Et suurendada üliõpilastes huvi geneetika ja oma pere ajaloo vastu, nõudis Talvik geneetika eksamil ühe ülesandena sugupuu koostamist. Elav huvi perinataalselt tekkiva ajukahjustuse vastu viis tema teadusgrupi asfüksia, oksüdatiivse stressi ja hüpoksilis-isheemilise ajukahjustuse uurimiseni 30 aasta vältel.

Olles pikka aega Balti Lasteneuroloogide Seltsi president, oli Tiina Talvikul professionaalide kogukonna loojana suur mõju lasteneuroloogia arengule kogu Baltikumis.

Aastatel 1991–1999 oli Tiina Talvik Tartu Ülikooli pediaatria kateedri juhataja, alates 1992. aastast professor. Samal aastal kaitses ta doktoriväitekirja teemal „Hypoxic-ischaemic brain damage in neonates (clinical, biochemical and brain computed tomographical investigation)“.

2000.–2003. aastani oli Talvik TÜ lastekliiniku pediaatria õppetooli juhataja ja SA Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliiniku juhataja. Ta seadis eesmärgiks, et igal pediaatria alaerialal oleks üks-kaks kraadiga arsti ja üks dotsent, olles sealjuures ise nõudliku ja innovaatilise juhendajana suur eeskuju ja motiveerija. Talviku (kaas)juhendamisel kaitsti edukalt 17 doktoriväitekirja ja ta oli kaasautor ligi 200 teaduspublikatsioonile.

Tema juhtimisel jõudis lastekliinik arstiteaduskonna parimate kliinikute hulka nii teaduspublikatsioonide avaldamise kui ka õppetöö korralduse poolest. 2003. aasta sügisest jätkas Tiina Talvik TÜ lastekliinikus tööd emeriitprofessori ja vanemteadurina.

Tiina Talviku aktiivset teadustööd ja ühiskondlikku elu märgistavad rohked preemiad ja tunnustused: Eesti Vabariigi teaduspreemia arstiteaduse valdkonnas, aasta ema tiitel, Tartu Ülikooli ja Tartu linna medal, Eesti Punase Risti I klassi teenetemärk, Eesti Vabariigi teaduspreemia pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest, auhind „Elutöö geneetikuna“, Tartu Ülikooli Kliinikumi preemia. Aastast 2018 oli Tiina Talvik Tartu linna aukodanik ja Tartu Suurtähe kavaler.

Tiina Talvik oli mitme erialaseltsi ja komitee liige, Ludvig Puusepa nimelise Neuroloogide ja Neurokirurgide Seltsi ja Eesti Lastearstide Seltsi auliige ning Eesti Lasteneuroloogide Seltsi aupresident. Suure panuse andis ta Tartu Ülikooli Kliinikumi kliinilise eetika komitee töösse.

Märkimisväärselt mõjukas oli Tiina Talvik puuetega inimeste õiguste eest seismisel. Tema algatusel said teoks ka esimesed rehabilitatsiooni-/taastusraviarstide täiendusõppesarjad, millega pandi alus teaduspõhisele rehabilitatsioonile Eestis. Professor Tiina Talvik oli puuetega laste ja noorte tugiteenuste arendamisele pühendunud SA Eesti Agrenska Fondi auväärne vaimne ema ja juhatuse esimees alates selle loomisest 2003. aastal kuni elu lõpuni.

Ta ei väsinud eriliste laste perede käekäigu vastu huvi tundmast. Ta mäletas igaüht ja kostitas neid toetava sõnaga. Kõigil puuetega laste peredele pühendatud üritustel püüdis ta alati kohal olla ja igaühele tähelepanu jagada. Professor Tiina Talviku jaoks olid raske puudega lapsi kasvatavad vanemad arstitudengitele ning tulevastele tervishoiu- ja sotsiaaltöötajatele parimad eluõpetajad.

Veel 4. veebruaril juhtis ta reipalt Eesti Agrenska Fondi Tammistu peremaja nurgakivi asetamise tseremooniat koos riigipea ja Eesti Agrenska Fondi patrooni Kersti Kaljulaidiga. Peremaja ehitus oli tema suur südameasi ja unistus. Kahjuks ei näe tema silmad enam hetke, mil see on päriselt täide läinud.

Sõbrad ja kolleegid jäävad alatiseks mäletama Tiina Talvikut kui suure südamega, alati külalislahket ja säravat daami, keda ehtisid tihti pärlid. Tiina Talviku jälgedes jätkavad neuroloogidena tema kaks tütart.

Tartu Ülikool
Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond
Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituut
Tartu Ülikooli lastekliinik
Tartu Ülikooli närvikliinik
Tartu Ülikooli Kliinikum
Tartu Ülikooli Kliinikumi lasteliinik
Tartu Ülikooli Kliinikumi närvikliinik
Tartu Ülikooli Kliinikumi kliinilise geneetika keskus
Eesti Lasteneuroloogide Selts
Ludvig Puusepa nimeline Neuroloogide ja Neurokirurgide Selts
Eesti Lastearstide Selts
Eesti Meditsiinigeneetika Selts
SA Eesti Agrenska Fond
Eesti Naisüliõpilaste Selts