In memoriam Raul-Allan Kiivet

In memoriam Raul-Allan Kiivet, 30.11.1960–16.09.2021

Raul-Allan Kiivet lõpetas 1979. aastal Tallinna 7. Keskkooli ning 1985. aastal cum laude Tartu Ülikooli arstiteaduskonna. Teadusest huvitatuna asus ta pärast ülikooli lõpetamist tööle Tartu Ülikooli farmakoloogia instituuti ning juba 1988. aastal kaitses seal meditsiiniteaduste kandidaadi väitekirja. Tema teadusjanu näitab ka asjaolu, et 1999. aastal kaitses ta meditsiinidoktori väitekirja farmakoepidemioloogias Rootsis Karolinska Instituudis. Aastal 1996 sai Raul-Allan Kiivetist tervishoiukorralduse professor Tartu Ülikooli tervishoiu instituudis. Aastatel 1998–2015 oli ta Tartu Ülikooli tervishoiu instituudi juhataja.

Raul-Allan Kiiveti arvukad teaduspublikatsioonid käsitlevad farmakoepidemioloogiat, tervishoiuteenuseid ja tervishoiuökonoomikat. Tema juhendamisel on kaitstud kolm doktoriväitekirja ja neliteist magistriväitekirja. Innovatiivse ja praktilise suunana on ta Eestis välja töötanud tervisetehnoloogia hindamise valdkonna ning arendanud seda, et toetada põhjendatud otsuseid ohutu, efektiivse, patsiendikeskse ja ühiskonnale parimat väärtust taotleva tervisepoliitika elluviimiseks. Raul-Allan Kiiveti tööalaseid pürgimusi on alati toetanud perekond ja tema enda sportlik vaim.

Raul-Allan Kiiveti teadusorganisatsioonilise ja -administratiivse tegevuse ampluaa ulatus kaugele väljapoole Tartu Ülikooli. Ta on olnud Eesti Teaduste Akadeemia rahvastiku ja rahvatervise nõukogu liige, Eesti Teadusfondi arstiteaduste ekspertkomisjoni liige, Tartu Ülikooli rahvatervise kraadinõukogu esimees, Euroopa teadus- ja tehnoloogiakoostöö komitee liige, Euroopa Ravimiameti inimravimite komitee liige ja Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu liige. Raul-Allan Kiivet on korraldanud ja edendanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna elu, töötades aastatel 2000–2006 internatuuri ja residentuuri prodekaanina. Aastatel 2007–2009 töötas ta Maailma Terviseorganisatsioonis ravimite eelhindamise programmis. Raul-Allan Kiivet oli pikka aega üks tervishoiukorralduse arvamusliidreid Eestis, avaldades oma seisukohti ja kujundades hoiakuid päevakajalistel teemadel. Ta oli üks nendest, kellel oli võime näha suurt pilti.

Hoolitsedes arstiteaduse ja tervishoiu arenemise eest kõikjal, kuhu käed ulatusid, pühendas professor Raul-Allan Kiivet tervishoiukorralduse suure pildi kõrval oma tähelepanu ka üksikküsimustele, mida ta tähtsaks pidas, olgu siis ravimiteadusealane tegevus Eesti Farmakoloogia Seltsis või Eesti käitumis- ja terviseteaduste keskuse longituudsete telguuringute toetamine.

Professor Raul-Allan Kiivet oli missiooniinimene, isetu ja eetilise selgrooga absoluutselt kõigis oma tegemistes. Probleeme nähes ja lahendusvõimalusteks ideid omades ei jäänud ta kunagi mugavalt kõrvaltvaatajaks, vaid võttis vastutuse, panustas aega, ei kõhelnud pingutada eesmärkideni jõudmiseks. Nii oli see Eesti tervishoiusüsteemi väljaarendamisel ja selle jätkusuutlikkuse tagamisel, aga ka terve Tartu Ülikooli ning eraldi arstiteaduskonna ja meditsiiniteaduste valdkonna, samuti Tartu Ülikooli Kliinikumi käekäigu suunamisel.

Tartu Ülikooli edenemine läks talle korda sedavõrd, et rektoraadi koostöökutsetele ei öelnud ta kunagi ei. Eelarvekomisjon, põhikirjakomisjon, kliinikumi nõukogu, mitme rektori nõuküsimised – nõnda ongi professor Kiiveti ideelised sõrmejäljed nii ülikooli juhtimisreformi kui ka finantsvõimekuse tugevdamise plaanides; tema kollegiaalne ja sirgeselgne hoiak aitas ülikooli meie koostöös kliinikumiga.

Mahajääjatele jääb järgimist vääriv eeskuju – visioonikuse, isikliku pingutuse, vastutuse võtmise oma. Kolleegid jäävad professor Raul-Allan Kiivetit meenutama kui head organisaatorit ning väga süstemaatilist inimest. Ta hoolis ülikoolist, hoolis nendest, kes ülikoolis töötavad ja õpivad. Eelmisel aastal, kui ta sai ülikooli suure medali ja küsiti, mida tähendab tema jaoks Tartu Ülikool, vastas ta nii: „Tartu Ülikool tähendab võimaluste loomist ja vastutust selle eest, et siia õppima tulnud särasilmsed noored läheksid ellu tarkade, hoolivate ja tegusatena.“