- ajakirja täistekstid on kättesaadavad ainult Kliinikumi ja TÜ arvutivõrgus

- ajakirja täistekstid on vabalt kättesaadavad

embargo - täistekstid on kättesaadavad pärast teatud aja möödumist ajakirjanumbri ilmumisest

 

ACOG Committee Opinions
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
Advances in Breast Cancer Research
American Journal of Obstetrics and Gynecology
American Journal of Reproductive Immunology
Archives of Gynecology and Obstetrics
Archives of Women's Mental Health
Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology
Australian Nursing & Midwifery Journal
Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology
Birth
BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology
BMC Pregnancy and Childbirth
BMC Women's Health
The Breast
Breast Cancer: Basic and Clinical Research
Breast Cancer Research
Breast Cancer Research and Treatment
Breast Cancer: Targets and Therapy
Breast Disease
embargo 9 kuud
The Breast Journal
Case Reports in Obstetrics and Gynecology
Case Reports in Women's Health
Climacteric
embargo 18 kuud
Clinical Breast Cancer
Contraception
Current Breast Cancer Reports
Current Obstetrics and Gynecology Reports
Current Opinion in Obstetrics & Gynecology
European Journal of Contraception & Reproductive Health Care
embargo 18 kuud
European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology
Fertility and Sterility
Fertility Research and Practice
Gynecologic Oncology
Gynecologic Oncology Reports
Gynecologic Oncology Research and Practice
Gynecological Endocrinology
embargo 18 kuud
Gynecological Surgery
Health Care for Women International
embargo 18 kuud
Human Fertility
embargo 18 kuud
Human Reproduction
Human Reproduction Update
Hypertension in Pregnancy
embargo 18 kuud
Infectious Diseases in Obstetrics & Gynecology
International Breastfeeding Journal
International Journal of Breast Cancer
International Journal of Childbirth Education
International Journal of Gynecology & Obstetrics
International Journal of Obstetric Anesthesia
International Journal of Women's Dermatology
International Journal of Women's Health
International Urogynecology Journal
Internet Journal of Gynecology and Obstetrics
Journal of Assisted Reproduction and Genetics
vanemad kui 12 kuud vabalt kättesaadavad aadressilt http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/595/
Journal of Clinical Gynecology and Obstetrics
Journal of Gynecologic Surgery
embargo 12 kuud
Journal of Human Lactation
Journal of Mammary Gland Biology and Neoplasia
Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine
embargo 18 kuud
Journal of Midwifery & Women’s Health
Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing
Journal of Obstetrics and Gynaecology
embargo 18 kuud
Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada
Journal of Obstetrics and Gynaecology Research
Journal of Ovarian Research
Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology
The Journal of Perinatal Education
embargo 12 kuud
Journal of Perinatology
Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology
embargo 18 kuud
Journal of Reproductive Immunology
Maternal and Child Health Journal
Maternal & Child Nutrition
Maternal Health, Neonatology and Perinatology
Maturitas
Midwifery
npj Breast Cancer
Nursing for Women's Health
O&G Magazine
Obstetric Medicine
embargo 12 kuud
The Obstetrician & Gynaecologist
Obstetrics & Gynecology
Obstetrics and Gynecology International
Obstetrics, Gynaecology and Reproductive Medicine
Open Journal of Obstetrics & Gynecology
Perspectives on Sexual and Reproductive Health
Pregnancy Hypertension
Reproductive Biology
Reproductive Biology and Endocrinology
Reproductive BioMedicine Online
Reproductive Health
Reproductive Health Matters
Reproductive Sciences
Reproductive Toxicology
Sexual & Reproductive Healthcare
Studies in Family Planning
Twin Research and Human Genetics
Ultrasound in Obstetrics & Gynecology
Women and Birth
Women's Health Issues