kliinikumilogo Kui 1993. aastal ühendati Tartu haiglad Tartu Ülikooli Kliinikumiks, siis loodi selle koosseisus ka MIK, mille eesmärgiks on Eesti meditsiinitöötajate varustamine uusima erialateabega, kasutades selleks kõige kaasaegsemaid teenindusvorme.

SA TÜ Kliinikumi meditsiiniinfo keskuse põhimäärus
Meditsiiniinfo keskuse põhitegevuseks on meditsiinialase informatsiooni kogumine, säilitamine ja meditsiinipersonalile kättesaadavaks tegemine. Korraldame väljaõpet andmebaasidega töötamiseks ja arvutiprogrammide tundmaõppimiseks.

Meditsiiniinfo keskuses tegeldakse teenuste kasutajate rahulolu uuringutega, teostatakse bibliomeetrilisi ja stsientomeetrilisi analüüse.

Teenustöödena valmistame koopiaid  ja CD-sid. Skaneerime pilte, abistame ettekannete esitluste koostamisel ja vastame infopäringutele.


SA TÜ Kliinikumi meditsiiniinfo keskuse sisekorra eeskiri

ruumid2
ruumid1 Meditsiiniinfo keskuse põhilisteks infotarbijateks on arstid, õppejõud, üliõpilased ja teiste raamatukogude infotöötajad üle kogu vabariigi. Meditsiiniinfo keskuses on kliinikumi töötajatel ja arstiteaduskonna üliõpilastel võimalik kasutada 13 arvutit.

Meditsiiniinfo keskuse arvutiklassi kasutamise eeskiri

 

Arendame suhteid teiste meditsiiniinformatsiooniga tegelevate institutsioonidega nii Eestis kui ka välismaal. Koostöös TÜ raamatukoguga toimub ajakirjade, käsiraamatute ja andmebaaside muretsemine eesti arstidele.

  • 1994. aastast oleme EAHIL (European Association for Health Information Libraries) liige. Selle organisatsiooni raames korraldasime ka 1999. aastal rahvusvahelise õpitoa teemal "Towards quality in medical information services - virtue of virtual environment".
  • Oleme seotud ka Ameerika ühe vanima erialaraamatukogude assotsiatsiooniga MLA (Medical Libraries Association).