Koolitused I poolaastal

24. jaanuar Kirjanduse otsingu strateegia ülesehitamine, teostamine ja dokumenteerimine
28. jaanuar Kirjanduse otsing kliinikumi tõenduspõhise meditsiini andmebaaside (EBM Collection) põhjal
11. veebruar Baaskoolitus kliinikumi andmebaaside kasutamiseks ja tõenduspõhise meditsiini informatsiooni leidmiseks ning hindamiseks
10. märts Hea uurimisküsimuse moodustamine UUS
7. aprill Mis on infokirjaoskus? Põhimõisted ja päringu (infootsingu küsimuse) ülesehitamine ja teostamine erinevate andmebaaside näitel
14. aprill Viitehaldustarkvarad – Zotero, Mendeley
21. aprill PICO küsimuse koostamine ja kirjanduse otsing erinevates andmebaasides. Tulemuste tõenduspõhisuse hindamine
12. mai Kuidas hinnata teadusuuringuid? Ülevaade metoodikast UUS
19. mai UpToDate
26. mai Vabatarkvara PubMed
   
2. märts - 13. aprill E-kursus "Meditsiinialased infoallikad ja infokirjaoskuse põhimõisted"
6. aprill - 3. mai E-kursus "Abivahendid parema otsistrateegia ülesehitamiseks ja eelkontrollimiseks"
6. aprill - 3. mai E-kursus "Otsingu strateegia ülesehitamine meditsiinialase teaduskirjanduse andmebaasides"

 

Koolitused II poolaastal

8. september PICO küsimuse koostamine ja kirjanduse otsing erinevates andmebaasides. Tulemuste tõenduspõhisuse hindamine
15. september Vabatarkvara PubMed
22. september Ülevaade mitterandomiseeritud uuringukavanditest UUS
29. september Kuidas hinnata teadusuuringuid? Ülevaade metoodikast UUS
13. oktoober Mis on infokirjaoskus? Põhimõisted ja päringu (infootsingu küsimuse) ülesehitamine ja teostamine erinevate andmebaaside näitel
3. november Hea uurimisküsimuse moodustamine UUS
18. november Baaskoolitus kliinikumi andmebaaside kasutamiseks ja tõenduspõhise meditsiini informatsiooni leidmiseks ning hindamiseks
24. november Kirjanduse otsingu strateegia ülesehitamine, teostamine ja dokumenteerimine
8. detsember UpToDate
   


Koolitustele registreerumine koolituskeskuses

E-kursustele registreerumine See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., telefon 7318185

Lisateave koolituste kohta See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., telefon 7318185

 

Kirjanduse otsingu strateegia ülesehitamine, teostamine ja dokumenteerimine

Toimumise aeg: 24. jaanuar 9.00 – 12.00

 

Toimumise aeg: 24. november 13.00 – 16.00

 

Põhimõisted. Küsimuse sõnastamine. Terminite määratlemine. Otsingustrateegia ülesehitamine, terminite kasutamise võimalused. Otsingustrateegia teostamine. Lõpliku strateegia kontrollimine. Otsingu dokumenteerimine. Praktilised harjutused.

 

Kirjanduse otsing kliinikumi tõenduspõhise meditsiini andmebaaside (EBM Collection) põhjal

Toimumise aeg: 28. jaanuar 9.00 – 12.00

 

Ülevaade kliinikumi meditsiiniinfo keskusest ja andmebaasidest. Infootsingu põhimõisted andmebaasides. Tõenduspõhine meditsiin (EBM). PICO-meetod ja selle rakendamine küsimuse püstitamisel. EBM, OVID Medline, PubMed, liitotsing, MesH, tõenduspõhine info (Clinical Queries). Praktilised harjutused

 

Baaskoolitus kliinikumi andmebaaside kasutamiseks ja tõenduspõhise meditsiini informatsiooni leidmiseks ning hindamiseks

Toimumise aeg: 11. veebruar 13.00 – 16.00

 

Toimumise aeg: 18. november 13.00 – 16.00

 

Kliinikumi meditsiiniinfo keskuse tegevus. OVID Medline – Basic Search. MicroMedex HealthCare, Care Notes. UpToDate, Lexicomp. StatRef. PubMed – lihtotsing. Praktilised harjutused

 

Hea uurimisküsimuse moodustamine

Toimumise aeg: 10. märts 14.00 – 16.00

 

Toimumise aeg: 3. november  9.00 – 11.00

 

Milline on hea uurimisküsimus? Abivahendid (PICO, PICOT jne) küsimuse täpseks sõnastamiseks. Uurimisküsimuse arendamine otsingustrateegiaks (PubMed). Koolitus on praktilise suunitlusega.

 

Mis on infokirjaoskus? Põhimõisted ja päringu (infootsingu küsimuse) ülesehitamine ja teostamine erinevate andmebaaside näitel

Toimumise aeg: 7. aprill 13.00 – 16.00

 

Toimumise aeg: 13. oktoober 13.00 – 16.00

 

Põhimõisted: infokirjaoskus, infopäring, infovajadus, võtmesõna, märksõna. Küsimuse püstitamine, märksõnaotsing. Kliinikumi infoallikad ja nendega töötamine. OVID Medline, MESH, EBM Collection ( s.h. Cochrane Systematic Reviews) Micromedex Health Information System, Care Notes, Stat!Ref meditsiiniraamatud, UpToDate, EBSCO andmebaasid, PubMed, PubMed Clinical Queries

 

Viitehaldustarkvarad – Zotero, Mendeley

Toimumise aeg: 14. aprill 14.00 – 16.00

 

Kuidas koguda, hallata, salvestada ja jagada teavet viitehaldustarkvarade kasutamisel. Kuidas luua tsitaate ja bibliograafiaid. Zotero. Mendeley. Praktilised harjutused

 

PICO küsimuse koostamine ja kirjanduse otsing erinevates andmebaasides. Tulemuste tõenduspõhisuse hindamine

Toimumise aeg: 21. aprill 13.00 – 16.00

 

Toimumise aeg: 8. september 9.00 – 12.00

 

Ülevaade kliinikumi meditsiiniinfo keskusest. Tõenduspõhine meditsiin (EBM). PICO-meetod ja selle rakendamine küsimuse püstitamisel. EBM, OVID Medline, PubMed, liitotsing, MesH, tõenduspõhine info (Clinical Queries). Tulemuste hindamine. Praktilised harjutused.

 

Kuidas hinnata teadusuuringuid? Ülevaade metoodikast

Toimumise aeg: 12. mai 9.00 – 12.00

 

Toimumise aeg: 29. september  9.00 – 12.00

 

Koolitusel vaatame artiklitesse sisse: kuidas saada aru, kas tegemist on kvaliteetse artikliga ja hea metoodikaga uuringuga. Esmalt tutvustan, milliseid erinevaid kliiniliste uuringute kavandeid on olemas ja mida need tähendavad. Pikemalt peatume randomiseeritud kontrollitud uuringul: millised randomiseerimise ja pimendamise meetodeid kasutatakse ja miks neid üldse vaja on. Siis vaatame samm-sammult läbi CONSORT kontrollnimekirja, mis on välja töötatud uuringute publitseerimise jaoks. Näidete abil vaatame, millised elemendid peaksid ühes kvaliteetses artiklis olema ja kust neid leida. Koolituse teises pooles peatun pikemalt süstemaatilisel ülevaatel. Jällegi näidete abil vaatame, kuidas aru saada, kas oleme leidnud kvaliteetse süstemaatilise ülevaate või on selles puudusi. Tutvustan erinevaid nihkeid/süstemaatilisi vigu, mis võivad süstemaatilise ülevaate tulemused kahtluse alla seada. Ja lõpetuseks tutvustan lühidalt metanalüüsi ja kuidas lugeda forest-ploti. Praktiline ülesanne on ühe artikli hindamine.

 

UpToDate

Toimumise aeg: 19. mai 14.00 – 16.00

 

Toimumise aeg: 8. detsember 14.00 – 16.00

 

Tõenduspõhisus 100% ja eelretsenseerimine; soovituste pidev kaasajastamine; sõltumatud hinnangud (non-biased); üle 450 meditsiiniajakirja, Cochrane Database, Clinical Evidence, ACP Journal Club; lingid Medline’i sisukokkuvõtetele; ravimitealane andmebaas; soovitused on struktureeritud vastavalt nende tõenduspõhisuse astmele (grading). Lexicomp – ravimid ja nende koostoime. Patsiendiinfo .

 

Vabatarkvara PubMed

Toimumise aeg: 26. mai 13.00 – 16.00

 

Toimumise aeg: 15. september 13.00 – 16.00

 

Infootsing: põhimõisted. Vabatarkvara PubMed. Andmebaas Medline. Otsingu põhitõed: loogikaoperaatorid, kärpimine, fraasiotsing jne). Otsinguvõimalused: lihtotsing, otsingute ühendamine (liitotsing), autoriotsing, piirangute kasutamine, täistekstide otsing jne. Töö otsitulemustega: otsingute salvestamine ja ajalugu. MeSH-otsing. Tõenduspõhine info: kliinilised uuringud, küsimuse püstitamine, PICO-küsimuse ülesehitus. Clinical Queries – tõenduspõhise meditsiini infoallikas PubMed'is. Praktilised harjutused.

 

Ülevaade mitterandomiseeritud uuringukavanditest

Toimumise aeg: 22. september 13.00 – 16.00

 

(Materjal on kokku pandud Imperial College Londoni koolituse materjalide põhjal)

Kuigi randomiseeritud kontrollitud uuringuid peetakse raviotsuste tegemisel nn kullaprooviks, siis kõiki sekkumisi ei ole võimalik sel moel uurida ning otsused tuleb vastu võtta parimate olemasolevate mitterandomiseeritud uuringute tõenduse järgi. Selleks et tõendust kriitiliselt hinnata, on vaja teada, milliseid uuringukavandeid on kasutatud ning millised on nende tugevad ja nõrgad küljed.

Koolituse peateemad on:

 • erinevad mitterandomiseeritud uuringutüübid
 • erinevate uuringutüüpide tugevused ja nõrkused
 • erinevate uuringute kvaliteedi hindamine

 

 

E-kursus "Meditsiinialased infoallikad ja infokirjaoskuse põhimõisted"

Toimumise aeg: 2. märts - 13. aprill

 

6 moodulit

 • Ülevaade infoallikatest. Kliinikumi andmebaasid, e-ajakirjad ja e-raamatud.
 • Tartu Ülikooli raamatukogu infoallikad
 • Infokirjaoskuse põhimõisted. Infootsingu oskuste omandamine andmebaasides (päringu koostamine, märksõnaotsing, võtmesõnaotsing, otsingutulemuste hindamine ja korrastamine)
 • Andmebaaside tutvustused. OVID Medline, IBM MicroMedex HealthCare Information Systems, Care Notes, StatRef Medical Library, UpToDate, EBSCO. Evidence Based Medicine Reviews Collection
 • PICO-meetodi tutvustus
 • Vaba juurdepääsuga PubMed ja tema võimalused
 • Viitehaldustarkvarad Zotero ja Mendeley
 • Kliinikumi infoallikate kasutamine terminalserveri kaudu

E-kursus "Abivahendid parema otsistrateegia ülesehitamiseks ja eelkontrollimiseks"

Toimumise aeg: 6. aprill - 3. mai

 

5 moodulit

1. Otsiterminite määratlemine
Küsimuse mõisteteks eraldamine (PICO meetod ja selle edasiarendused).
Otsingu terminite määratlemine: traditsioonilised meetodid, tekstianalüüsi ja teksti visualiseerimise tööriistad

2. Olemasoleva kirjanduse mahu ja kättesaadavuse hindamine
Kuidas seda teha, Epistemonikos

3. Otsingustrateegia eelkontrollimine
PRESS 2015 projekt ja kontrollküsimustik

4. Vead otsingute tegemisel
Kuidas leida üles tagasivõetud artiklid, ilmunud artiklites tehtud parandused, kommentaarid

5. Otsingu tulemuste uuendamine
Erinevad kuupäevaväljad PubMedi näitel

 

E-kursus "Otsingu strateegia ülesehitamine meditsiinialase teaduskirjanduse andmebaasides"

Toimumise aeg: 6.aprill - 3. mai

 

5 moodulit

 • Infopäringu ülesehitamiseks vajalike otsiterminite valimine. Olulise osa otsingustrateegia ülesehitamisel moodustab meditsiiniterminite tesaurus-sõnastik MeSH (Medical Subject Headings) - kursuse läbinud tunnevad selle põhimõtteid ja oskavad seda kasutada.
 • Terminite kasutamise võimalused (kärpimine, otsing metamärgiga jts). Boole'i loogikaoperaatoreid AND, OR ja NOT.
 • Probleemid, mis võivad ette tulla, kui infopäring on juba sooritatud, ja mida sellistel puhkudel ette võtta.
 • Enamiku teemade juures tuuakse näiteid, milliste kriteeriumite järgi toimuvad otsingud andmebaasi Medline kasutajaliideses PubMed.
 • Leitud tulemuste analüüsimine, otsingustrateegia kontrollimine, otsingute dokumenteerimine.