Koolitused II poolaastal

15. september Baaskoolitus kliinikumi andmebaaside kasutamiseks ja tõenduspõhise meditsiini informatsiooni leidmiseks ning hindamiseks
29. september Kirjanduse otsingu strateegia ülesehitamine, teostamine ja dokumenteerimine
13. oktoober Otsingustrateegia ülesehitamine: terminite määratlemisest kuni otsingu tulemuste kontrollimiseni
20. oktoober UpToDate
03. november Kirjanduse otsing kliinikumi tõenduspõhise meditsiini andmebaaside põhjal
10. november PICO küsimuse koostamine ja kirjanduse otsing erinevates andmebaasides. Tulemuste tõenduspõhisuse hindamine
10. november PubMed
17. november Viitehaldustarkvarad – Zotero, Mendeley
24. november Baaskoolitus kliinikumi andmebaaside kasutamiseks ja tõenduspõhise meditsiini informatsiooni leidmiseks ning hindamiseks
01. detsember Kuidas hinnata teadusuuringuid? Ülevaade metoodikast
08. detsember Kirjanduse otsingu strateegia ülesehitamine, teostamine ja dokumenteerimine
15. detsember UpToDate
   
19. september - 23. oktoober E-kursus "Otsingu strateegia ülesehitamine meditsiinialase teaduskirjanduse andmebaasides"
03. oktoober - 13. november E-kursus "Meditsiinialased infoallikad ja infokirjaoskuse põhimõisted"
21. november - 18. detsember E-kursus "Otsingustrateegia ülesehitamine: terminite määratlemisest kuni otsingu tulemuste kontrollimiseni"

 


Koolitustele registreerumine koolituskeskuses (palume registreeruda vähemalt 24 tundi enne koolituse algust)

E-kursustele registreerumine See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., telefon 7318185

Lisateave koolituste kohta See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., telefon 7318185

 

Baaskoolitus kliinikumi andmebaaside kasutamiseks ja tõenduspõhise meditsiini informatsiooni leidmiseks ning hindamiseks

15. september 13.00 – 16.00 Zoom

 

24. november 09.00 – 12.00 Zoom

 

OVID Medline – Basic Search. MicroMedex HealthCare, Care Notes. UpToDate, Lexicomp. PubMed – lihtotsing.

 

Kirjanduse otsingu strateegia ülesehitamine, teostamine ja dokumenteerimine

29. september 09.00 – 12.00 Zoom

 

08. detsember 13.00 – 16.00 Zoom

 

Põhimõisted. Küsimuse sõnastamine. Terminite määratlemine. Otsingustrateegia ülesehitamine, terminite kasutamise võimalused. Otsingustrateegia teostamine. Lõpliku strateegia kontrollimine. Otsingu dokumenteerimine.

 

Otsingustrateegia ülesehitamine: terminite määratlemisest kuni otsingu tulemuste kontrollimiseni

13. oktoober 13.00 – 16.00 Zoom

 

Otsiterminite määratlemine: traditsioonilised meetodid ja internetipõhised tööriistad. Olemasoleva kirjanduse mahu ja kättesaadavuse hindamine. Küsimuse mõisteteks eraldamine (PICO, EPICOT jt). PRESS 2015 projekt: otsistrateegia kontrollimine. Peamiste vigade vältimine: tagasivõetud artiklid, errata, kommentaarid, otsitulemuste uuendamine

 

UpToDate

20. oktoober 10.00 – 11.00 Zoom

 

15. detsember 14.00– 15.00 Zoom

 

Tõenduspõhisus 100% ja eelretsenseerimine; soovituste pidev kaasajastamine; sõltumatud hinnangud (non-biased); üle 450 meditsiiniajakirja, Cochrane Database, Clinical Evidence, ACP Journal Club; lingid Medline’i sisukokkuvõtetele; ravimitealane andmebaas; soovitused on struktureeritud vastavalt nende tõenduspõhisuse astmele (grading). Lexicomp – ravimid ja nende koostoime. Patsiendiinfo.

 

PubMed

10. november 13.00 – 16.00 Zoom

 

Infootsing: põhimõisted. Andmebaas Medline. Otsingu põhitõed: loogikaoperaatorid, kärpimine, fraasiotsing jne. Otsinguvõimalused: lihtotsing, otsingute ühendamine (liitotsing), autoriotsing, piirangute kasutamine, täistekstide otsing jne. Töö otsitulemustega: otsingute salvestamine ja ajalugu. MeSH-otsing. Tõenduspõhine info: kliinilised uuringud, küsimuse püstitamine, PICO-küsimuse ülesehitus. Clinical Queries – tõenduspõhise meditsiini infoallikas PubMed’is.

 

Kirjanduse otsing kliinikumi tõenduspõhise meditsiini andmebaaside põhjal

03. november 09.00 – 12.00 Zoom

 

Tõenduspõhine meditsiin (EBM). PICO-meetod ja selle rakendamine küsimuse püstitamisel. EBM Reviews, OVID Medline, PubMed, liitotsing, MesH, tõenduspõhine info (Clinical Queries).

 

PICO küsimuse koostamine ja kirjanduse otsing erinevates andmebaasides. Tulemuste tõenduspõhisuse hindamine

10. november 09.00 – 12.00 Zoom

 

Ülevaade kliinikumi meditsiiniinfo keskusest. Tõenduspõhine meditsiin (EBM). PICO-meetod ja selle rakendamine küsimuse püstitamisel. OVID Medline, EBM Reviews, PubMed, liitotsing, MesH, tõenduspõhine info (Clinical Queries). Tulemuste hindamine.

 

Viitehaldustarkvarad – Zotero, Mendeley

17. november 13.00-15.00 Zoom

 

Kuidas koguda, hallata, salvestada ja jagada teavet viitehaldustarkvarade kasutamisel. Kuidas luua tsitaate ja bibliograafiaid. Zotero. Mendeley.

 

Kuidas hinnata teadusuuringuid? Ülevaade metoodikast

01. detsember 13.00 – 16.00 Zoom

 

Koolitusel vaatame artiklitesse sisse: kuidas saada aru, kas tegemist on kvaliteetse artikliga ja hea metoodikaga uuringuga. Esmalt tutvustan, milliseid erinevaid kliiniliste uuringute kavandeid on olemas ja mida need tähendavad. Pikemalt peatume randomiseeritud kontrollitud uuringul: millised randomiseerimise ja pimendamise meetodeid kasutatakse ja miks neid üldse vaja on. Siis vaatame samm-sammult läbi CONSORT kontrollnimekirja, mis on välja töötatud uuringute publitseerimise jaoks. Näidete abil vaatame, millised elemendid peaksid ühes kvaliteetses artiklis olema ja kust neid leida. Koolituse teises pooles peatun pikemalt süstemaatilisel ülevaatel. Jällegi näidete abil vaatame, kuidas aru saada, kas oleme leidnud kvaliteetse süstemaatilise ülevaate või on selles puudusi. Tutvustan erinevaid nihkeid/süstemaatilisi vigu, mis võivad süstemaatilise ülevaate tulemused kahtluse alla seada. Ja lõpetuseks tutvustan lühidalt metaanalüüsi ja kuidas lugeda forest-ploti. Praktiline ülesanne on ühe artikli hindamine.

 

 

E-kursus "Otsingu strateegia ülesehitamine meditsiinialase teaduskirjanduse andmebaasides"

Toimumise aeg: 19. september - 23. oktoober

 

5 nädalat

Kursuse teemad:

 • Infopäringu ülesehitamiseks vajalike otsiterminite valimine
 • Terminite kasutamise võimalused (kärpimine, otsing metamärgiga, Boole´i operaatorid jts)
 • Probleemid, mis võivad ette tulla, kui infopäring on juba sooritatud, ja mida sellistel puhkudel ette võtta
 • Leitud tulemuste analüüsimine, otsingustrateegia kontrollimine, otsingute dokumenteerimine

 

E-kursus "Meditsiinialased infoallikad ja infokirjaoskuse põhimõisted"

Toimumise aeg: 03. oktoober - 13. november

 

6 nädalat

Kursuse teemad:

 • Ülevaade infoallikatest. Kliinikumi andmebaasid, e-ajakirjad ja e-raamatud.
 • Infokirjaoskuse põhimõisted. Infootsingu oskuste omandamine andmebaasides (päringu koostamine, märksõnaotsing, võtmesõnaotsing, otsingutulemuste hindamine)
 • Andmebaaside tutvustused
 • PICO-meetodi tutvustus
 • Vaba juurdepääsuga PubMed
 • Viitehaldustarkvarad Zotero ja Mendeley

 

E-kursus "Otsingustrateegia ülesehitamine: terminite määratlemisest kuni otsingu tulemuste kontrollimiseni"

Toimumise aeg: 21. november - 18. detsember

 

4 nädalat

Kursuse teemad:

 • Otsiterminite määratlemine, tekstianalüüsi ja teksti visualiseerimise tööriistad
 • Olemasoleva kirjanduse mahu ja kättesaadavuse hindamine
 • Otsingustrateegia kontrollimine, PRESS 2015 projekt ja kontrollküsimustik
 • Vead otsingute tegemisel. Kuidas leida üles tagasivõetud artiklid, ilmunud artiklites tehtud parandused, kommentaarid
 • Otsingu tulemuste uuendamine