Patsiendiinfo
Radioloogia: endoskoopia: endoskoopiline retrograadne kolangiopankreatograafia

Eestikeelsed
Endoskoopiline retrograadne kolangio-pankreatograafiaTÜ kliinikum07.12.2007
Endoskoopiline retrograadne kolangio-pankreatograafia (ERCP)Ida-Viru Keskhaigla03.10.2018
Endoskoopiline retrograadne kolangiopankreatograafiaIda-Tallinna keskhaigla17.09.2018
Venekeelsed
Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатографияIda-Tallinna Keskhaigla01.09.2020

Kuupäev näitab andmebaasi lisamise aega