Patsiendiinfo
Kardioloogia: rütmihäired

Eestikeelsed
Kateeterablatsioon südame rütmihäirete ravisTÜ kliinikum25.06.2012
Südamesisene elektrofüsioloogiline uuring ja rütmihäirete kateeterablatsioonPõhja-Eesti regionaalhaigla06.03.2013
Venekeelsed
Внyтpиcepдeчнoe элэктpoфизиoлoгичecкoe иccлeдoвaниe и кaтeтepнaя aбляцияPõhja-Eesti regionaalhaigla06.03.2013

Kuupäev näitab andmebaasi lisamise aega