Meditsiiniinfo keskus pakub oma klientidele järgmisi teenuseid:

  • teadusartiklite täistekstide otsing;
  • infopäringutele vastamine;
  • liinfopädevuse-alased koolitused.

Lisaks pakume erinevaid kantseleiteenuseid, nt koopiate valmistamine, skaneerimine, kiletamine jne.

Klientidele väljastpoolt kliinikumi kehtib tasuliste teenuste hinnakiri.