Jaapani delegatsioon ja suursaadik Hr Yukihiko Matsumura tutvusid Kliinikumiga

3. augustil 2023 külastas Tartu Ülikooli Kliinikumi Jaapani delegatsioon. Visiidi eesmärk oli tutvuda Kliinikumis kasutusel olevate patsientidele mõeldud tervisetehnoloogiliste lahendustega.

Jaapani suursaadiku Hr Yukihiko Matsumura ja parlamendiliikmete Tartusse toonud Eestis visiidi teemaks oli “How digital technology makes people happier”. Pärast külaliste päeva esimest poolt Tartu Ülikoolis, tutvustasid pärastlõunal Kliinikumi juhatuse esimees Priit Perens ja teadus- ja arendustegevuse juht prof Joel Starkopf ülikoolihaiglat ja selle tegevusi. 

Näitena digitehnoloogia rakendamisest  tegi Gertu Sõerunurk ülevaate spordimeditsiini ja taastusravi kliinikus edukalt arendatavast südamehaigete taastusravi kaugteenuse lahendusest. Kaugteenusmudeli projektis lähtutakse tõenduspõhisest taastusraviprogrammist, monitoorides patsientide tervisenäitajaid mobiilsete digilahenduste abil distantsilt. “Kaugmonitooringu ning -nõustamise läbiviimiseks on kaasatud kaasaegsed tehnoloogilised vahendid ning lisaks patsiendi teekonda jälgiv ning koordineeriv õde-juhtumikorraldaja. Ootame, et tehnoloogia kaasamine sel moel parandab südamehaigete taastusravil püsimist ning ka teenuse kättesaadavust. Lisaväärtusena on vajadusel võimalik mudelit kasutusele võtta ka teiste krooniliste haiguste puhul,” tutvustas prof Joel Starkopf.

Lisainfo
Prof Joel Starkopf, juhatuse liige
Joel.Starkopf@kliinikum.ee
Tel: 5331 8400