Kandidaatide esitamine Kliinikumi preemiale on alanud

Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatus kuulutas välja Kliinikumi preemia konkursi, kuhu oodatakse ettepanekuid kandidaatide osas 29. märts–25. aprill 2023.

Juba kahekümne viiendat korda välja antava preemia eesmärk on tunnustada teenekaid eesti arste, kes oma silmapaistva tegevusega on andnud olulise panuse Eesti tervishoiu ja ühiskonnaelu arengusse, aidanud kaasa Eesti tervishoiu maine tõstmisele üldsuse silmis ning Eesti inimeste tervise parandamisele.

Vastavalt Kliinikumi preemia statuudile on kandidaatide esitamise õigus kõikidel Eesti tervishoiuasutustel ja erialaseltsidel, Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnal, Eesti Arstide Liidul ja Eesti Haiglate Liidul. Iga institutsioon saab üles seada ühe kandidaadi ning ühele isikule on võimalik määrata preemia ühel korral. Kliinikumi preemia määratakse komisjoni poolt, kuhu kuuluvad komisjoni tööd juhtiv Tartu Ülikooli Kliinikumi ravijuht dr Andres Kotsar ning liikmetena Kliinikumi juhatuse esimees, Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaan, Eesti Arstide Liidu president,  Sotsiaalministeeriumi terviseala asekantsler, Eesti Haiglate Liidu juhatuse esimees ning Tartu Kultuurkapitali esindaja.

2023. aastal antakse Kliinikumi preemia välja juba kahekümne viiendat korda. Preemiakandidaatide andmed palume saata koos kirjaliku elulookirjelduse ja lühikese põhjendusega 25. aprilliks 2023 e-posti aadressile kliinikum@kliinikum.ee Preemia antakse üle Kliinikumi tervishoiu arvamusliidrite pidulikul lõunasöögil.

Eelnevatel aastatel preemia laureaadiks valitud ja kõrgelt hinnatud tervishoiu mõjutajatega saab tutvuda Kliinikumi kodulehel.

Teate edastas:
Helen Kaju, kommunikatsiooniteenistus
Helen.Kaju@kliinikum.ee