Kontaktandmed

SA TÜ Kliinikumi 

keskkonnaosakond

N. Lunini 8,
51014 TARTU

Tel: +372 731 8491

      +372 731 8490

Kirjuta meile

Vaata kaarti

Ravimijäätmed on ohtlikud jäätmed.

  • Kõik ravimid, mis ei vasta kvaliteedinõuetele, mille kõlblikkusaeg on möödas (aegunud) või mille kasutamine on Eesti Vabariigis keelustatud (edaspidi kõlbmatud ravimid), tuleb käibelt kõrvaldada. Käibelt kõrvaldatud ravimid on ohtlikud jäätmed.
  • Kõlbmatud ravimid on ka pakendist välja võetud, kuid manustamata jäänud suukaudsed ravimid ja poolitatud või purustatud suukaudsed ravimid, mis pole leidnud kasutamist.
  • Kõlbamatud ravimid on ka manustamiseks ettevalmistamiseks, kuid manustamata jäänud süste või infusioonravimid ja nende jäägid.

1. Kõlbmatud ravimid 

  • Tekkekohal peab mahakantud kõlbmatud ravimid eraldama muust kaubast ning koguma neid nimetuste kaupa. Hoiutingimused peavad välistama kõlbmatute ravimite taassattumise käibesse ning tagama inimesele ja keskkonnale ohutu säilitamise. Kõlbmatuid eriarvestusaineid, narkootilisi ja psühhotroopseid ravimeid tuleb säilitada nimetatud ravimitele kehtestatud tingimustel (piiratud juurdepääs jne). Kõlbmatute ravimite kohta tuleb pidada arvestust. Kõlbmatuid ravimeid ei tohi kasutada mitte mingitel eesmärkidel.
  • Kõlbmatud ravimid peavad olema arusaadavalt märgistatud, et oleks võimalik nende edaspidine identifitseerimine.
  • Kõik mahakantud kõlbmatud ravimid (v.a. tsütostaatiliste ravimite jäägid) tuleb üle anda (haigla)apteeki

 

2. Tsütostaatilised ravimid

  • Käibelt kõrvaldatud tsütostaatilise, toksilise jm ohtliku toimega ravimid või nende hoidmiseks kasutatavad pakendid tuleb võimalusel pakendada kohapeal Seal Safe (SS) süsteemi kasutades ning täiendavaks transportimiseks pakendada punasesse erimärgistusega prügikotti. Kui ei ole võimalik kasutada SS süsteemi, siis pakendatakse nimetatud jäätmed tekkekohas punasesse prügikotti ning transpordiks täiendavalt pappkasti. Pakendid peavad olema märgistatud täiendava sildiga „TSÜTOSTAATILISE RAVIMI JÄÄGID"
  • Tsütostaatiliste ravimite jäägid, mis on pakendatud ja märgistatud nõuetekohaselt, viiakse tekkejärgselt tsütostaatiliste jäätmete konteinerisse.

 

3. Ravimijäägid

  • Kõlbmatud ravimid, mis on pakendist välja võetud, kuid manustamata jäänud suukaudsed ravimid ja poolitatud või purustatud suukaudsed ravimid, mis pole leidnud kasutamist tuleb tekkekohas pakendada spetsiaalsesse erimärgistusega konteinerisse. Konteineri täitumisel tuleb konteiner märgistada osakonna nimega, korrektselt sulgeda ja transportida ravimijääkide kogumiskonteinerisse. 
  • Kõlbamatud ravimid on ka manustamiseks ettevalmistamiseks, kuid manustamata jäänud süste või infusioonravimid ja nende jäägid tuleb tekkekohas koos pakendi ja selle juurde kuuluvate lisasüsteemidega (tilkinfusioonisüsteem, süstlakorpus) pakendada pruuni erimärgistusega jäätmekotti. Jäätmekoti täitumisel tuleb see märgistada osakonna nimetusega, sulgeda korrektselt plastiksulguriga ja transportida ravimijääkide kogumiskonteinerisse.