Ühendkantselei

Kantselei
L. Puusepa 8 ruum E-111
telefon 731 8131
faks 731 8106

Direktor Hele Punga, tel 731 9300, hele.punga@kliinikum.ee
Lembitu 24, 50406 Tartu

Ühendkantselei ülesandeks on kõik seadustest ja Kliinikumi põhikirjast tulenevad asjaajamise, teabehalduse, arhiivinduse, õigusala (v.a tööõigus), avalikkussuhete, andmekaitse ja infoturbe, töökeskkonna, õendus-ja sotsiaaltöö valdkonna küsimused, mille lahendamine on vajalik Kliinikumi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks.