Ühendkantselei

Kantselei
L. Puusepa 8 ruum E-111
telefon 731 8131
faks 731 8106

Direktor Hele Punga, tel 731 9300
W. Ostwaldi 1, 50406 Tartu,

Ühendkantselei ülesandeks on kõik seadustest ja Kliinikumi põhikirjast tulenevad asjaajamise, teabehalduse, arhiivinduse, õigusala (v.a tööõigus), avalikkussuhete, andmekaitse ja infoturbe, töökeskkonna, õendus-ja sotsiaaltöö valdkonna küsimused, mille lahendamine on vajalik Kliinikumi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja ülesannete täitmiseks.