Kliinikum alustab COVID-19 vaktsineerimisega

27. detsembril alustab Tartu Ülikooli Kliinikum vaktsineerimist COVID-19 haiguse vastu. Esimesena vaktsineeritakse COVID-19 patsientidega vahetus kokkupuutes olevaid kliinikumi tervishoiutöötajaid.

Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse liikme, ravijuhi dr Andres Kotsari sõnul jõuab kliinikumi 1000 COVID-19 vaktsiini doosi, mis võimaldab esimeses järgus vaktsineerida 500 kliinikumi tervishoiutöötajat. „Kliinikum on seadnud eesmärgiks võimaldada COVID-19 vaktsineerimine kõikidele töötajatele, ent seniks kuni uued tarned Eestisse jõuavad, lähtume põhimõttest, et esimestena vaktsineeritakse nn eesliini ehk COVID-19 patsientidega vahetus kontaktis olevaid töötajaid. Nii saame kaitsta tervishoiutöötajaid, aga ka teisi patsiente haiglas ning takistada viiruse levikut haiglaruumides,“ selgitas dr Kotsar.

Eestisse esimese vaktsiinina jõudnud Pfizer/Biontech COVID-19 vaktsiin Comirnaty tagatakse haiglate, kiirabi ja perearstikeskuse töötajatele. „Kliinikumi 20 esimest töötajat, kellel vaktsineerimine läbi viiakse, on COVID-19 intensiivravi osakonna meeskonnast, kelle igapäevatöö on tagada ravi kõige kriitilisemas seisus olevatele patsientidele,“ rääkis dr Veronika Reinhard, COVID-19 intensiivravi osakonna juhataja ning kliinikumi kriisijuhtimismeeskonna liige. „Osakond, kes on alates märtsikuust näinud, kui organismi laastav võib SARS-CoV-2 viirus olla, on vaktsiini saabumisest lootusrikas,“ lisas dr Reinhard.

Vaktsineerimist viib kliinikumis läbi infektsioonikontrolli teenistus ning ülejäänud töötajate vaktsineerimine algab 30. detsembrist. „COVID-19 vaktsiini toimel tekivad organismis antikehad, mis omakorda tagavad immuunsuse antud viiruse suhtes. Immuunsuse tekkimiseks on vajalik teha kaks vaktsiinidoosi 21-päevase intervalliga. Lõplik efektiivsus saavutatakse 7 päeva pärast teist vaktsiinidoosi,“ selgitas dr Matti Maimets infektsioonikontrolli teenistusest.

Hoolimata vaktsiinini Eestisse jõudmisest, paneb kliinikumi ravijuht dr Andres Kotsar kõikidele südamele säilitada valvsus ning järgida riigis kehtivaid piiranguid. „Loodame, et kõik Eesti elanikud mõistavad vaktsineerimise olulisust võitluses COVID-19-ga ning et vaktsineerimine saab võimalikuks võimalikult suurel hulgal elanikel. Seniks on endiselt võtmetähtsusega iga indiviidi roll viiruse leviku takistamisel – hoida distantsi, hoolitseda kätehügieeni eest, kanda maski ning haigena püsida kodus,“ rõhutas dr Kotsar.

Info ajakirjanikele

COVID-19 vaktsineerimine toimub kliinikumis pühapäeval, 27. detsembril kell 12:00 L. Puusepa 8 esimesel korrusel (sisenemine N. Lunini tänava poolt). Haiglaruumidesse on lubatud siseneda viirushaiguse sümptomiteta ajakirjanikel, kes ei ole olnud lähikontaktis nakatunud inimese või viirushaiguse kahtlusega inimesega. L. Puusepa 8 hoonesse sisenedes tuleb teha käte antiseptikat ja panna ette uus kirurgiline mask (olemas sissepääsude juures). Kogu ürituse ajal tuleb kanda korrektselt maski. Mask peab katma nina ja suu ja seda ei tohi ürituse toimumise vältel eemaldada. Ürituse ruumis tuleb seada tehnika nii, et see oleks teistest eemal vähemalt 2 meetrit. Palume tulekust teada anda: Helen.Kaju@kliinikum.ee või telefonil 5331 9423.

Teate edastas:
Helen Kaju, kommunikatsioonijuht
Helen.Kaju@kliinikum.ee
Tel: 5331 9423