Kliinikum ja Tartu kiirabi ulatavad Põhja-Eesti haiglatele abikäe

Alates 23. märtsist on Lõuna ja Põhja meditsiinistaapide vahel kokkulepe, mille tulemusel ravitakse Põhja regiooni COVID-19 patsiente ka Tartu Ülikooli Kliinikumis ja teistes Lõuna meditsiinistaabi haiglates.

„Jälgisime murega Põhja meditsiinistaabi, eriti Tallinna haiglate koormuse järsku kasvu. Kuivõrd Tartumaal ja teistes Lõuna-Eesti piirkondades on nakatumine madalam ning COVID-19 haigete voodikohtade osas on mõningal määral vaba ressurssi, tegime ettepaneku transportida kolmest Tallinna haiglast patsiente ka lõunasse,“ ütles Tartu Ülikooli Kliinikumi kriisijuhtimismeeskonna juht prof Joel Starkopf.

Ta selgitab, et seni saabusid Põhja meditsiinistaabi piirkonnast COVID-19 patsiendid Tartu Ülikooli Kliinikumi ja teistesse lõuna piirkonna haiglatesse peamiselt Lääne-Virumaalt, Rakvere haiglast. „Nüüdse kokkuleppe alusel aga tuuakse Põhja-Eesti Regionaalhaiglast, Ida-Tallinna Keskhaiglast ning Lääne-Tallinna Keskhaiglast kuni 8 haiglaravi vajavat patsienti päevas,“ lisas prof Starkopf.

Patsientide ületoomise eest vastutab Tartu Kiirabi, kes toob lisabrigaadidega iga päev kokku lepitud patsiendid Tallinnast Tartusse. „Selline korraldus võimaldab tuua patsiente Lõuna meditsiinistaabi haiglatesse niikaua, kuniks selleks olemasolevate voodikohtade juures võimekust on,“ rääkis professor Starkopf.

Seda, millised patsiendid Lõuna regiooni suunatakse, otsustavad Põhja-Eesti Regionaalhaigla ning Tartu kiirabi koordinaatorid. Tartu Ülikooli Kliinikumi COVID-19 nakkushaiguste osakonna juhataja dr Anne Kallaste on omakorda Tartu kiirabi ja Lõuna meditsiinistaabi haiglate vaheliseks koordinaatoriks, kellega üheskoos otsustatakse, kuhu haiglasse hospitaliseerimist vajav patsient suunatakse. „Dr Kallaste koordineerib Kliinikumi, Lõuna-Eesti haigla, Põlva haigla, Valga haigla ja Viljandi haigla nakkushaiguste osakondade COVID-19 patsientide liikumist, mistõttu omab ta suurepärast ülevaadet patsiendile sobivaima sihthaigla leidmiseks,“ lausus Joel Starkopf.

„Lõuna ja Põhja meditsiinistaapide koostöö võimaldab vähendada voodikohtade nappusest tulenevat pinget Eesti suurima elanike arvuga piirkonnas – Harjumaal. Olukord on kriitiline. Patsientidel ja nende lähedastel tuleb leppida sellega, et ravi ei toimu mitte harjumuspärases kodulinna haiglas, vaid vajalikuks võib osutuda mitmetunnine transport mõnda Eesti lõunapiirkonna haiglasse. Kuigi me teeme kõik, et patsiendid tunneksid end võimalikult hästi, on pikk sõit kiirabiautos haigele inimesele tõsine koormus. Seda kõike seda aitab vähendada vaid inimeste vastutustundlik käitumine, oma rolli ja vastutuse mõistmine viiruse leviku takistamisel. Palun jälgige vabariigi valitsuse poolt kehtestatud  meetmeid,“ rõhutab Tartu Kiirabi juht dr Veronika Reinhard.

Viimastel nädalatel lisandub Eestis iga päev ligi 80 uut haiglaravi vajavat COVID-19 haiget. 23. märtsil viibis haiglaravil 692 COVID-19 patsienti, neist 185 lõuna regioonis ning 507 põhja regioonis. Üle Eesti viibis intensiivravil 66 COVID-19 patsienti, kellest juhitaval hingamisel oli 52 patsienti. Enim on intensiivravipatsiente Kliinikumis (21 patsienti) ja Regionaalhaiglas (24).

Lisainfo:

Prof Joel Starkopf, Tartu Ülikooli Kliinikumi kriisijuhtimismeeskonna juht
Joel.Starkopf@kliinikum.ee
Tel: 5331 8400

Dr Veronika Reinhard, Tartu Kiirabi
Veronika.Reinhard@kliinikum.ee
Tel: 5331 7800