Kliinikum kutsub patsiente osalema rahulolu-uuringus

Tartu Ülikooli Kliinikum viib ajavahemikus 1.–31. mai läbi rahulolu-uuringu statsionaarse ravi patsientide seas, et planeerida tegevusi patsiendikogemuse parendamiseks järgmistel aastatel.

„Patsientide tagasiside on meile väga oluline ning on sisendiks kliinikumi tervishoiuteenuste planeerimisel patsientide ootustest ja kogemustest lähtuvalt,“ sõnas Tartu Ülikooli Kliinikumi õenduse ja patsiendikogemuse juht Ilona Pastarus.

Patsientide rahulolu uuringud toimuvad kliinikumis iga-aastaselt, vaheldumisi ambulatoorsetes ja statsionaarsetes osakondades. „Eelmine haiglaravil viibivate patsientide rahulolu uuring viidi läbi 2019. aastal ning arvestades vahepealseid ootamatuid aastaid tervishoius, oleme väga huvitatud patsientide arvamustest,“ lausus Ilona Pastarus.


Patsientide rahulolu uuringu küsimustikule oodatakse vastama patsiente, kelle haiglast väljakirjutamine toimub ajavahemikul 1.–31. mai 2021. Sel aastal pakutakse esmakordselt võimalust kõikidele uuringus osalejatele vastata elektrooniliselt kas kliinikumi kodulehe lingi kaudu (www.kliinikum.ee/rahulolu) või nutitelefonis e-küsimustikku täites. Ühtlasi säilib võimalus täita ka paberankeet. Küsimustiku täitmine on anonüümne ning selleks kulub aega kuni 15 minutit.

Tartu Ülikooli Kliinikum ootab patsientide tagasisidet nii selle uuringu raames kui ka kogu aasta vältel läbi tagasisidesüsteemi, mille kaudu saavad patsiendid edastada tänuavaldusi, ettepanekuid ja ka murekohti: https://www.kliinikum.ee/patsiendile/tagasiside/

Lisainfo kodulehel: www.kliinikum.ee/rahulolu