Kliinikum kutsub rakenduskõrgharidust omandavaid õppureid kandideerima stipendiumile

Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab 21. detsembrist välja rakenduskõrgharidust omandavate õppurite stipendiumid, et toetada tulevaste kolleegide õpinguid ning motiveerida neid pärast lõpetamist jätkama tööd just kliinikumis.

„Talvisel stipendiumikonkursil on oodatud kandideerima sisehaiguste profiiliga osakondade abiõed ja abiradioloogiatehnikud, kes töötavad kliinikumis ning õpivad samal ajal tervishoiu kõrgkoolides õe või radioloogiatehniku õppekaval kolmandal või neljandal kursusel,“ tutvustas kliinikumi juhatuse liige, õenduse ja patsiendikogemuse juht Ilona Pastarus. Ta lisas, et ühest küljest stipendium väärtustab ja toetab õpinguid, teisalt annab lõpetajale kindlustunde tulevase töökoha osas südamelähedasel erialal.

Stipendiumi suuruseks on 300 eurot igas kalendrikuus ning selle määramisel on otsustuspädevus kliinikumi ülemõdede nõukogul, kes koostab taotlejatest paremusjärjestuse, võttes arvesse õppekava täitmist, motiveeritust end valitud erialal teostada ning valmisolekut pärast lõpetamist töötada kliinikumis. Stipendiumide taotlemise tähtaeg on 11. jaanuar 2023.

Kandideerimiseks palume esitada avaldus stipendiumi saamiseks, motivatsioonikiri ja kõrgkooli tõend aadressil Ilona.Pastarus@kliinikum.ee.
Stipendiumi statuut on leitav SIIN

Lisainfo
Ilona Pastarus, õenduse ja patsiendikogemuse juht
Ilona.Pastarus@kliinikum.ee