Kliinikum kutsus kokku kriisijuhtimismeeskonna, kes tegi ettepaneku katkestada plaaniline ravitöö

Täna, 13. märtsil moodustas Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatus kriisijuhtimismeeskonna, kes töötab välja juhised üleriigilise eriolukorra tingimustes tavapärase ja erakorralise töö korraldamiseks kliinikumis. Kriisijuhtimismeeskonna ettepanekul esitas juhatus Terviseametile ettepaneku lõpetada nii plaaniline ambulatoorne kui statsionaarne töö Tartu Ülikooli Kliinikumis perioodiks 18.–31.03.2020 võimalusega pikendada seda kuni eriorukorra lõppemiseni.

Arvestades Eesti Vabariigi valitsuse poolt välja kuulutatud eriolukorda ning koroonaviiruse epidemioloogilist olukorda, moodustas kliinikumi juhatus kriisijuhtimismeeskonna, mille tööd juhib anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhataja professor Joel Starkopf. „Olgugi, et kliinikumi infektsioonikontrolli teenistuse koroonaviiruse töörühm on koos käinud juba mitmeid nädalaid, jälgides ja analüüsides tekkinud olukorda nii Eestis kui maailmas ja koostades juhiseid Covid-19 patsientide käsitluseks, otsustas kliinikumi juhatus tänases erakorralisel koosolekul tõsta riskihinnangut olukorrale haiglas,“ ütles juhatuse esimees Priit Eelmäe.

Kriisijuhtimismeeskond tegi kliinikumi juhatusele ettepaneku plaaniline ravitöö edasi lükata tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast ja Eesti Vabariigi valitsuse välja kuulutatud eriolukorrast. „Eesmärk on viia miinimumini inimeste mittevajalik liikumine („slope down te curve“). Seeläbi soovime tagada kaitse nii patsientidele kui ka personalile,“ selgitas prof Joel Starkopf. Ühtlasi töötab kriisijuhtimismeeskond välja tegevusplaani, kuidas korraldada haiglatööd nii, et esmaseks prioriteediks on erakorraliste haigete ravi, sealhulgas COVID-19 pandeemia leviku pidurdumise, aga ka teiste patsientide ning oma töötajate kaitse nakatumise eest.

Lisaks on kliinikumis juhatuse otsusega asutud muutma töökorraldust ning muudatusi töökorralduses tehakse vastaval vajadusele veel, jälgides pidevalt olukord nii kliinikumis kui Eestis laiemalt. „Hetkel on palutud kliinikumi juhatuse otsusega tühistada kõik töötajate välislähetused. Ära jäävad ka kõik koolitused, sealhulgas sisekoolitused. Õppetööd Tartu Ülikooli Kliinikumis ei toimu, v.a kliiniline praktika 6. kursuse üliõpilastele ja tervishoiu kõrgkoolide üliõpilastele, mis toimub vastavalt kokkuleppele. Kevadsemestril kliinikumis välispraktikante vastu ei võeta, olenemata praktikandi päritolumaast,“ selgitas juhatuse esimees Priit Eelmäe. Patsientide ja töötajate ohutust silmas pidades jäävad ära ka patsientidele suunatud vestlusringid, samuti ei toimu mammograafiabussi väljasõite.

Tartu Ülikooli Kliinikumis on haigestunud koroonaviirusesse üks töötaja, kes ei ole kokku puutunud patsientidega ning viibib kodusel ravil. Töötaja kontaktsete väljaselgitamise ja teavitamisega on tegelenud nii Terviseamet kui ka kliinikum ning kõik asjaomaseid on teavitatud ning vajalikud meetmed kasutusele võetud.

Kriisijuhtimisemeeskonna järgmine koosolek toimub laupäeval. Kriisijuhtimismeeskonda kuuluvad juhatuse, anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku, infektsioonikontrolli teenistuse, apteegi, labori esindajad ja kliinikumi ülemõde.

Kriisijuhtimismeeskond annab igapäevaselt jooksvat informatsiooni olukorrast haiglas ning ettevõetavatest töökorralduslikest muutustest nii sisevõrgu kui ka e-kirjade kaudu. Küsimustega palume pöörduda avalike suhete büroo poole avalikkussuheted@kliinikum.ee, kes suunab küsimuse edasi vastavalt komisjoni siseselt kokkulepitud vastutusaladele.