Kliinikum on valmis ukrainlasi aitama nii tervishoiuteenuste kui ka abisaadetistega

Tartu Ülikooli Kliinikum pakub sõja eest põgenevatele ukrainlastele tervishoiuteenuseid ning sõjas kannatanutele ka järelravi. Ühtlasi koguvad kliinikumi töötajad abisaadetisi ukrainlastele.

Kliinikumi juhatuse esimehe Priit Perensi sõnul on olukord Euroopas äärmiselt muret tekitav. „Mul on kahju, et eskalatsiooni keskmesse on sattunud suur hulk süütuid inimesi. Meie igapäevatöö jätkusuutlikkus, mis on jätkuvalt mõjutatud COVID-19 pandeemiast, on praeguses olukorras väga oluline. Oleme kliinikumi juhatuse ja juhtkonnaga seadnud prioriteetseks küsimuseks ravitöö jätkusuutlikkuse tagamise nii meie enda patsientidele kui ka vajaduse korral sõjapõgenikele,“ lausus juhatuse esimees.

„Oleme mõtetes Ukraina maa ja rahvaga ning vähim, mida saame teha, on olla toeks nii sõja eest põgenevatele kui ka sõjas kannatada saanud inimestele,“ sõnas kliinikumi juhatuse liige prof Joel Starkopf. See tähendab, et kliinikum tagab Tartusse või Lõuna-Eestisse saabuvate põgenike vältimatu ja erakorralise vajamineva haiglaravi, lisaks ka vaktsineerimise COVID-19 vastu.

Kliinikumi töötajad on alustanud ka sõjapõgenike jaoks abisaadetiste komplekteerimist. „Selle nädala lõpuni on kõikidel kliinikumi töötajatel võimalus tuua kliinikumi kogumispunkti Eesti Punase Risti poolt ette antud nimekirja kuuluvaid tarbeid. Enim oodatakse hügieenitarbeid, sealhulgas lastele mõeldud tooteid,“ selgitas kliinikumi juhatuse liige Ilona Pastarus. Ta lisas, et kliinikumi töötajad püüavad olla toeks ka patsientidele ja nende lähedastele, kes võivad olla mures nii üldise sõjaolukorra pärast kui ka sõprade ja tuttavate pärast Ukrainas või selle läheduses.

Muude saadetiste osas, mis võiksid olla abiks tervishoiutöötajatele ja teistele organisatsioonidele, teeb kliinikum koostööd riigi institutsioonidega.

Teate edastas:
Helen Kaju, kommunikatsiooniteenistus
Helen.Kaju@kliinikum.ee