Pressiteade: Kliinikumi juhatus kuulutas välja kliinikumi preemia konkursi

Tänasest, 7. aprillist kuulutas Tartu Ülikooli Kliinikum välja kliinikumi preemia konkursi kandidaatide esitamiseks. Preemia eesmärk on tunnustada teenekaid eesti arste, kes oma silmapaistva tegevusega on andnud olulise panuse Eesti tervishoiu ja ühiskonnaelu arengusse, on kaasa aidanud Eesti tervishoiu maine tõstmisele üldsuse silmis ning Eesti inimeste tervise parandamisele.

Vastavalt kliinikumi preemia statuudile on kandidaatide esitamise õigus kõikidel Eesti tervishoiuasutustel ja erialaseltsidel, Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnal, Eesti Arstide Liidul ja Eesti Haiglate Liidul. Iga institutsioon saab üles seada ühe kandidaadi ning vastavalt statuudile võib ühele isikule preemia määrata ühel korral.

„Olgugi, et kliinikumi kevadkonverentsi, kus kliinikumi preemia traditsiooniliselt üle antakse, sel aastal riigis kehtiva eriolukorra tõttu ei toimu, peab kliinikum oluliseks jätkata traditsiooni,“ lausus Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse liige-ravijuht Andres Kotsar, kes juhib preemiakomisjoni tööd.

Kliinikumi preemia antakse tänavu välja kahekümne teist korda,  eelnevail aastatel on preemia laureaadiks valitud dr Urmas Siigur, prof. emer. Arvo Tikk, prof. emer. Endel Tünder, prof. emer. Vello Salupere, prof. emer. Ain-Elmar Kaasik, dr Vello Ilmoja, prof Toomas Sulling, prof. emer. Lembit Allikmets, prof. emer. Karl Kull, prof. emer. Rein Teesalu, dots. emer. Jüri Samarütel, dr Kaljo Mitt, dr Urmo Kööbi, prof. emer. Tiit Haviko, dr Andres Ellama, prof. emer. Ants Peetsalu, dots. emer. Silvia Russak, dr Peeter Mardna, prof. emer. Tiina Talvik, prof. emer. Heidi-Ingrid Maaroos ja dr Tiiu Aro.

Preemiakandidaatide andmed palume saata koos kirjaliku elulookirjelduse ja lühikese põhjendusega 28. aprilliks 2020 e-posti aadressile kliinikum@kliinikum.ee.

Lisainfo:
Helen Kaju, avalikkussuhete büroo
Helen.Kaju@kliinikum.ee
Tel: 731 9423